AWVN-werkgeverslijn

Neem contact met ons op als u
…uitleg wilt over een passage in uw cao
…uw pensioenreglement wilt laten checken
…overweegt het systeem voor functiewaardering te moderniseren
maar ook als u
…een bemiddelaar vanwege een dreigend conflict zoekt
…tijdelijk behoefte heeft aan een interim P&O’er
of wanneer u
…een gedrukt exemplaar AWVN-publicatie wilt ontvangen
…problemen hebt met het inloggen op de website
…inschrijven voor een cursus niet goed lukt.

De AWVN-werkgeverslijn is de helpdesk voor leden. Via de AWVN-werkgeverslijn, tel. 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl, kunnen leden van AWVN al hun vragen over arbeidsvoorwaardelijke of arbeidsrechtelijke aangelegenheden voorleggen.

Vaak kunnen de medewerkers van de AWVN-werkgeverslijn de vraag zelf beantwoorden. Is dat niet het geval, dan zorgen zij ervoor dat een ter zake kundig adviseur/advocaat contact met u opneemt. In alle gevallen heeft u binnen twee werkdagen antwoord.
Aan telefonische adviezen van de AWVN-werkgeverslijn zijn in principe geen kosten verbonden.

Daarnaast verzorgen de medewerkers van de AWVN-werkgeverslijn in de nieuwsbrieven van AWVN de zogeheten vraag van de week. Hieronder vindt u een overzicht van de vragen van de week gerubriceerd op overkoepelend thema.

 • Wet- en regelgeving
  Moet de kilometervergoeding omhoog? Bekijk antwoord
  Mag je op het werk een werknemer naar een coronatoegangsbewijs vragen? Bekijk antwoord
  Rookruimtes worden versneld afgeschaft. Maar wat moeten we verstaan onder een ‘rookruimte’? Bekijk antwoord
  Welke voor werkgevers belangrijke wetswijzigingen vinden er in 2021 plaats? Bekijk antwoord
  Compensatie transitievergoeding bij vervroegde WIA-uitkering? Bekijk antwoord
  Heeft een werknemer het recht op thuiswerken? Bekijk antwoord
  Hoe zit het Nederlandse pensioenstelsel in elkaar? Bekijk antwoord
  Wat houdt de verruiming van de vrije ruimte werkkostenregeling 2020 in? Bekijk antwoord
  Wanneer heeft een werknemer recht op aanvullend geboorteverlof? Bekijk antwoord
  Kan ik studiekosten van een werknemer fiscaal aftrekbaar of vrijgesteld vergoeden? Bekijk antwoord
  Wat verandert de Wab aan de transitievergoeding per 1 januari 2020? Bekijk antwoord
  Wat verandert er in de ketenregeling door de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)? Bekijk antwoord
  Bent u als werkgever verplicht om een beeldschermbril te vergoeden? Bekijk antwoord
  Wat houdt de compensatieregeling transitievergoeding in? Bekijk antwoord
  Wat is er per 1 januari 2019 in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) gewijzigd? Bekijk antwoord
  Geldt ketenregeling bij arbeidsovereenkomst o.b.v. beroepsbegeleidende leerweg (BBL)? Bekijk antwoord
  Wat houdt de identificatie- en verificatieplicht in voor werkgever en werknemer? Bekijk antwoord
  Geldt de ketenregeling ook voor AOW-gerechtigde werknemers? Bekijk antwoord
  Wat verandert er in 2019 precies in het recht van partners op geboorteverlof? Bekijk antwoord
  Is een werkgever verplicht om een bedrijfshulpverlener aan te stellen? Bekijk antwoord
  Moet een werkgever de kosten voor woon-werkverkeer vergoeden? Bekijk antwoord
  Welke maatregelen moet ik nemen bij hitte? Bekijk antwoord
  Heeft een werknemer recht op loon tijdens een staking? Bekijk antwoord
  Wanneer hebben werknemers recht op pauze? Bekijk antwoord
  Hoe lang mag de werkgever sollicitatiegegevens van werknemer bewaren? Bekijk antwoord
  Is alleen een arbeidsovereenkomst in het Nederlands rechtsgeldig? Bekijk antwoord
  Is het verplicht een stagiair een vergoeding te geven? Bekijk antwoord
 • Arbeidsvoorwaarden
  OR als onderhandelingspartner bij het vaststellen van arbeidsvoorwaarden? Bekijk antwoord
  Wat zijn arbeidsvoorwaarden? Bekijk antwoord
  Wat zijn de mogelijkheden voor het verstrekken van een thuiswerkvergoeding? Bekijk antwoord
  Bouwt een werknemer tijdens ziekte ook vakantiedagen op? Bekijk antwoord
  Heeft een werknemer het recht op thuiswerken? Bekijk antwoord
  Op vakantie naar een gebied met een oranje reisadvies, en vervolgens in quarantaine… Loon doorbetalen? Bekijk antwoord
  Wanneer heeft een werknemer recht op aanvullend geboorteverlof? Bekijk antwoord
  Kan een werknemer ouderschapsverlof tussentijds onderbreken of beëindigen? Bekijk antwoord
  Kan ik een vakbond toegang tot de cao-onderhandelingen ontzeggen? Bekijk antwoord
  Kan ik studiekosten van een werknemer fiscaal aftrekbaar of vrijgesteld vergoeden? Bekijk antwoord
  Moet een medewerker bereikbaar zijn buiten de afgesproken werktijd? Bekijk antwoord
  Bij welke zomerse temperatuur is het te warm om te werken? Bekijk antwoord
  Mag ik als werkgever de standplaats van de werknemer wijzigen? Bekijk antwoord
  Kunt u een concurrentiebeding afspreken met een werknemer bij een contract voor bepaalde tijd? Bekijk antwoord
  Bent u als werkgever verplicht om een beeldschermbril te vergoeden? Bekijk antwoord
  Recht op transitievergoeding bij gedeeltelijke opzegging arbeidsovereenkomst? Bekijk antwoord
  Moet er over meerwerk- en overwerkuren pensioen worden opgebouwd? Bekijk antwoord
  Moet u een verzoek tot arbeidsduurverkorting honoreren? Bekijk antwoord
  Mag u het vakantieverzoek van een werknemer afwijzen? Bekijk antwoord
  Bent u verplicht om werknemers op feestdagen vrij te geven? Bekijk antwoord
  Hoe voorkom ik dat bijdrage aan thuiswerkende werknemer wordt gezien als verkapt loon? Bekijk antwoord
  Mag ik een proeftijd overeenkomen in arbeidsovereenkomst van zes maanden? Bekijk antwoord
  Consignatie en arbeidstijd: hoe zit het ook alweer? Bekijk antwoord
  Mag u de wettelijke opzegtermijn van één maand die een werknemer heeft, verlengen? Bekijk antwoord
  Bouwt een werknemer ook ATV-dagen op tijdens ziekte en vakantie? Bekijk antwoord
  Mag een werkgever te veel betaald loon terugvorderen of verrekenen? Bekijk antwoord
  Mag werknemer onder werktijd naar de dokter en moet ik dan loon doorbetalen? Bekijk antwoord
  Heeft een werknemer recht op loon tijdens een staking? Bekijk antwoord
  Wanneer hebben werknemers recht op pauze? Bekijk antwoord
  De vaste dag ouderschapsverlof van werknemer valt op een feestdag, wat nu? Bekijk antwoord
  Is het verplicht een stagiair een vergoeding te geven? Bekijk antwoord
  Valt douchen en omkleden onder arbeidstijd? Bekijk antwoord
 • Arbeidsovereenkomst
  Mag dat: een arbeidsovereenkomst van zes maanden met een proeftijd van één maand? Bekijk antwoord
  Heeft de werkgever een aanzegplicht als hij een werknemer met een bepaalde tijd contract van zes maanden of langer een nieuw contract aanbiedt? Bekijk antwoord
  Wat verandert er in de ketenregeling door de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)? Bekijk antwoord
  Kunt u een concurrentiebeding afspreken met een werknemer bij een contract voor bepaalde tijd? Bekijk antwoord
  Geldt ketenregeling bij arbeidsovereenkomst o.b.v. beroepsbegeleidende leerweg (BBL)? Bekijk antwoord
  Kan ik de arbeidsovereenkomst van een disfunctionerende medewerker beëindigen? Bekijk antwoord
  Moet u een verzoek tot arbeidsduurverkorting honoreren? Bekijk antwoord
  Wat houdt de identificatie- en verificatieplicht in voor werkgever en werknemer? Bekijk antwoord
  Mag ik een proeftijd overeenkomen in arbeidsovereenkomst van zes maanden? Bekijk antwoord
  Geldt de ketenregeling ook voor AOW-gerechtigde werknemers? Bekijk antwoord
  Mag u de wettelijke opzegtermijn van één maand die een werknemer heeft, verlengen? Bekijk antwoord
  Kunt u een arbeidsovereenkomst tussentijds aanpassen? Bekijk antwoord
  Kan een werknemer een contract voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen? Bekijk antwoord
  Is alleen een arbeidsovereenkomst in het Nederlands rechtsgeldig? Bekijk antwoord
  Is het verplicht een stagiair een vergoeding te geven? Bekijk antwoord
  Wat mag de bestemming van een boete in het boetebeding zijn? Bekijk antwoord
 • Einde arbeidsovereenkomst
  Compensatie transitievergoeding bij vervroegde WIA-uitkering? Bekijk antwoord
  Wanneer is er sprake van collectief ontslag? Bekijk antwoord
  Wat verandert de Wab aan de transitievergoeding per 1 januari 2020? Bekijk antwoord
  Wat houdt de compensatieregeling transitievergoeding in? Bekijk antwoord
  Recht op transitievergoeding bij gedeeltelijke opzegging arbeidsovereenkomst? Bekijk antwoord
  Kan ik de arbeidsovereenkomst van een disfunctionerende medewerker beëindigen? Bekijk antwoord
  Contract voor bepaalde tijd loopt af. Hebt u een aanzegplicht? Bekijk antwoord
  Kan een werknemer een contract voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen? Bekijk antwoord
  Einde dienstverband. Wat te doen met de resterende vakantiedagen? Bekijk antwoord
  Mag werknemer een vaststellingsovereenkomst ontbinden? Bekijk antwoord
 • Zieke werknemers
  Gelden tijdens de coronaperiode dezelfde re-integratieverplichtingen als altijd? Bekijk antwoord
  Moet ik loon doorbetalen van zieke werknemer die al AOW-gerechtigd is? Bekijk antwoord
  Bouwt een werknemer tijdens ziekte ook vakantiedagen op? Bekijk antwoord
  Leefstijlbeïnvloeding van werknemers: waar ligt de grens voor werkgevers? Bekijk antwoord
  Hoeveel uren schrijf ik af als een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer vakantie opneemt? Bekijk antwoord
  Bouwt een werknemer ook ATV-dagen op tijdens ziekte en vakantie? Bekijk antwoord
  Werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie: zijn dat vakantie- of ziektedagen? Bekijk antwoord
  Mag werknemer onder werktijd naar de dokter en moet ik dan loon doorbetalen? Bekijk antwoord
 • Vakantiedagen
  Per 1 juli vervallen wettelijke vakantiedagen van het voorgaande jaar. Wat moet u hiermee als medewerkers nog dagen over hebben? Bekijk antwoord
  Bouwt een werknemer tijdens ziekte ook vakantiedagen op? Bekijk antwoord
  Op vakantie naar een gebied met een oranje reisadvies, en vervolgens in quarantaine… Loon doorbetalen? Bekijk antwoord
  Mag u het vakantieverzoek van een werknemer afwijzen? Bekijk antwoord
  Bent u verplicht om werknemers op feestdagen vrij te geven? Bekijk antwoord
  Hoeveel uren schrijf ik af als een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer vakantie opneemt? Bekijk antwoord
  Bouwt een werknemer ook ATV-dagen op tijdens ziekte en vakantie? Bekijk antwoord
  Einde dienstverband. Wat te doen met de resterende vakantiedagen? Bekijk antwoord
  Werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie: zijn dat vakantie- of ziektedagen? Bekijk antwoord
  Kan werknemer tijdens dienstverband vakantiedagen laten uitbetalen? Bekijk antwoord
 • Pensioen
  Hoe zit het Nederlandse pensioenstelsel in elkaar? Bekijk antwoord
  Moet er over meerwerk- en overwerkuren pensioen worden opgebouwd? Bekijk antwoord
  Geldt de ketenregeling ook voor AOW-gerechtigde werknemers? Bekijk antwoord
  Moet ik loon doorbetalen van zieke werknemer die al AOW-gerechtigd is? Bekijk antwoord
  Een werknemer wil doorwerken na zijn AOW-leeftijd. Hoe zit het met de pensioenopbouw? Bekijk antwoord
  Hoe houd ik een werknemer (met pensioenontslagbeding in arbeidscontract) die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, in dienst? Bekijk antwoord
 • Ondernemingsraad
  Wanneer en hoe moet u de ondernemingsraad raadplegen of informeren? Bekijk antwoord
  Wat zijn de taken van de ondernemingsraad? Bekijk antwoord
  Wanneer is het instellen van een ondernemingsraad (OR) verplicht? Bekijk antwoord
  Heeft de ondernemingsraad adviesrecht met betrekking tot een voorgenomen reorganisatie? Bekijk antwoord
  Hoe geef je medezeggenschap in samenwerkingsverbanden vorm? Bekijk antwoord
  Wat is de rol van de OR bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)? Bekijk antwoord
  Wat is er per 1 januari 2019 in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) gewijzigd? Bekijk antwoord
  Zijn uitzendkrachten verkiesbaar voor de ondernemingsraad? Bekijk antwoord
  Moet de ondernemingsraad instemmen met camera’s op de werkvloer? Bekijk antwoord
 • Internationaal werkgeven
  Wat houdt notificatieplicht op basis van Europese detacherings- en handhavingsrichtlijn in? Bekijk antwoord
  Kan een Brit na de Brexit als gedetacheerde diensten blijven verrichten in Nederland voor een Britse werkgever? Bekijk antwoord
  Wat moet Britse werknemer doen om na de Brexit Nederland binnen te komen en er te werken? Bekijk antwoord
  Wat is een A1-verklaring? Bekijk antwoord
  Op vakantie naar een gebied met een oranje reisadvies, en vervolgens in quarantaine… Loon doorbetalen? Bekijk antwoord
  Mogen Britten na de Brexit nog zonder een vergunning in Nederland werken? Bekijk antwoord
  Mag ik als werkgever de standplaats van de werknemer wijzigen? Bekijk antwoord
  Welke gevolgen heeft de Brexit voor uw Engelse werknemers? Bekijk antwoord
  Wat houdt de identificatie- en verificatieplicht in voor werkgever en werknemer? Bekijk antwoord
  Is alleen een arbeidsovereenkomst in het Nederlands rechtsgeldig? Bekijk antwoord
 • Privacy
  Online bijeenkomst: weigeren camera aanzetten reden voor ontslag? Bekijk antwoord
  Mag ik de zakelijke mailbox van een werknemer bekijken? Bekijk antwoord
  Mag ik foto’s van werknemers gebruiken op de bedrijfswebsite? Bekijk antwoord
  Hoe lang mag de werkgever sollicitatiegegevens van werknemer bewaren? Bekijk antwoord
  Moet de ondernemingsraad instemmen met camera’s op de werkvloer? Bekijk antwoord
  Leefstijlbeïnvloeding van werknemers: waar ligt de grens voor werkgevers? Bekijk antwoord
  Wat houdt de identificatie- en verificatieplicht in voor werkgever en werknemer? Bekijk antwoord
  Mag u in de zakelijke mailbox van een werknemer kijken? Bekijk antwoord
0 reacties