Home / AWVN-werkgeverslijn

AWVN-werkgeverslijn

Neem contact met ons op als u
…uitleg wilt over een passage in uw cao
…uw pensioenreglement wilt laten checken
…overweegt het systeem voor functiewaardering te moderniseren
maar ook als u
…een bemiddelaar vanwege een dreigend conflict zoekt
…tijdelijk behoefte heeft aan een interim P&O’er
of wanneer u
…een gedrukt exemplaar AWVN-publicatie wilt ontvangen
…problemen hebt met het inloggen op de website
…inschrijven voor een cursus niet goed lukt.

De AWVN-werkgeverslijn is de helpdesk voor leden. Via de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl, kunnen leden van AWVN al hun vragen over arbeidsvoorwaardelijke of arbeidsrechtelijke aangelegenheden voorleggen.

Vaak kunnen de medewerkers van de AWVN-werkgeverslijn de vraag zelf beantwoorden. Is dat niet het geval, dan zorgen zij ervoor dat een ter zake kundig adviseur/advocaat contact met u opneemt. In alle gevallen heeft u binnen twee werkdagen antwoord.
Aan telefonische adviezen van de AWVN-werkgeverslijn zijn in principe geen kosten verbonden.

Daarnaast verzorgen de medewerkers van de AWVN-werkgeverslijn in de elektronische nieuwsbrieven van AWVN de zogeheten ‘vraag van de week’. Een selectie daaruit vindt u hieronder.

AWVN-werkgeverslijn / Vraag van de week
Hoe ga je als werkgever om met liefde op de werkvloer?  Bekijk antwoord
Mag ik foto’s van werknemers gebruiken op de bedrijfswebsite?  Bekijk antwoord
Wanneer hebben werknemers recht op pauze?  Bekijk antwoord
Hoe lang mag de werkgever sollicitatiegegevens van werknemer bewaren?  Bekijk antwoord
Is alleen een arbeidsovereenkomst in het Nederlands rechtsgeldig?  Bekijk antwoord
Zijn uitzendkrachten verkiesbaar voor de ondernemingsraad?  Bekijk antwoord
Moet de ondernemingsraad instemmen met camera’s op de werkvloer?  Bekijk antwoord
Mag werknemer een vaststellingsovereenkomst ontbinden?  Bekijk antwoord
Kan werknemer tijdens dienstverband vakantiedagen laten uitbetalen?  Bekijk antwoord
De vaste dag ouderschapsverlof van werknemer valt op een feestdag, wat nu?  Bekijk antwoord
Is het verplicht een stagiair een vergoeding te geven?  Bekijk antwoord
Valt douchen en omkleden onder arbeidstijd?  Bekijk antwoord