Langdurig verzuim dreigt – wat moet ik doen?

AWVN-werkgeverslijn, langdurig verzuimIk heb een werknemer die ziek is geworden. De bedrijfsarts zegt dat er sprake is van dreigend langdurig verzuim. Wat moet ik nu doen?

 

Als de bedrijfsarts in de probleemanalyse aangeeft dat er sprake is van dreigend langdurige arbeidsongeschiktheid, dan moet u een re-integratiedossier aanleggen.
Onderdeel hiervan is een plan van aanpak. Hierin staan afspraken die u maakt met de werknemer over zijn re-integratie. Het gaat dan om zaken waardoor hij weer op korte of langer termijn weer aan het werk kan. Het plan van aanpak moet regelmatig door werkgever en werknemer worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Bijvoorbeeld als er een nieuw advies van de bedrijfsarts is of als wat is afgesproken in de praktijk niet blijkt te werken.

Het plan van aanpak stelt de werkgever op in overeenstemming met de werknemer. Voor werknemers die op of na 1 juli 2023 ziek zijn geworden, geldt dat de werkgever en de werknemer bij het opstellen van het plan van aanpak ook hun visie op de re-integratie moeten opnemen. De visie is gericht op zowel de kortere als de langere termijn en moet, net als het plan van aanpak zelf, regelmatig worden bijgesteld als daar aanleiding toe is.

Als werkgever of werknemer het moeilijk vindt om een visie op te schrijven, dan kunnen ze ondersteuning vragen bijvoorbeeld aan de arbodienst of een casemanager (die bij de MKB verzuim-ontzorgverzekering beschikbaar is bij dreigend langdurig verzuim). Ook bij de eerstejaarsevaluatie moet de visie worden meegenomen. De formulieren van het UWV zijn hiervoor aangepast.
Als blijkt dat werkgever en/of werknemer de visie niet hebben opgesteld of geëvalueerd, dan kan dat tot een loonsanctie leiden. Dat betekent dat de werkgever langer het loon moet doorbetalen.

Wilt u meer weten over hoe u omgaat met langdurig verzuim?

Op donderdag 2 november 2023 staat ′De zieke werknemer′ op het programma. Deze eendaagse cursus wordt verzorgd door Jikke Blokker (advocaat arbeidsrecht) en Jan Mathies (adviseur juridische zaken AWVN).

VvdW/2 augustus 2023/Beanne Verdoes

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden