Wettelijke vakantiedagen over – hoe daar mee om te gaan?

Logo AWVN-werkgeverslijnPer 1 juli vervallen de wettelijke vakantiedagen van 2020. Een aantal van mijn medewerkers heeft nog wettelijke vakantiedagen. Wat moet ik daar als werkgever mee?

​Door de coronacrisis hebben  werknemers over het algemeen weinig vakantiedagen opgenomen, of in elk geval minder dan normaal. Door reisbeperkingen en het thuiswerken waren mensen aan huis gebonden. Werkgevers kampen daardoor met een ophoping van het saldo aan niet genoten vakantiedagen. Dat drukt enerzijds negatief op de balanspositie van de onderneming; anderzijds kan het ook betekenen dat werknemers te weinig rust hebben genomen om bij te komen van het werk. Wat moeten werkgevers doen om deze wettelijke vakantiedagen daadwerkelijk te laten vervallen?

Per 1 juli 2021 vervallen de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2020 hebben opgebouwd. Dat lijkt een automatisme, maar de rechter heeft bepaald dat de werkgever nog wel iets moet doen. Voordat deze vakantiedagen vervallen, moet de werkgever zijn werknemers hiervan namelijk op de hoogte stellen. Het Europese Hof van Justitie oordeelde in 2018 dat de werkgever verplicht is om zijn werknemers tijdig en duidelijk te informeren over deze vervaltermijn. Indien de werkgever zijn werknemers niet op tijd of onvoldoende duidelijk informeert, behouden de werknemers hun recht op hun wettelijke vakantiedagen na het verstrijken van de vervaltermijn. In dat geval verjaren de wettelijke vakantiedagen pas na vijf jaar, met als ingangsdatum het jaar van opbouw.

Als de werkgever nog geen schriftelijke waarschuwing naar de werknemer heeft verstuurd, doet hij er goed aan dit alsnog te doen om de werknemer te attenderen op de aankomende vervaltermijn. Deze schriftelijke waarschuwing is ook bewijstechnisch van belang. Door werknemers te laten bevestigen dat ze het bericht hebben ontvangen, kan de werkgever achteraf bewijzen dat hij hen tijdig op de hoogte heeft gesteld. Als de werknemer verder geen gehoor geeft aan deze waarschuwing, mag de werkgever aannemen dat de werknemer bewust afstand heeft gedaan van zijn wettelijke vakantiedagen. Het is niet toegestaan om wettelijke vakantiedagen tussentijds uit te betalen of te verrekenen met ziektedagen.

Tot slot kan de werkgever zijn werknemers niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. Wel kunnen werkgevers het aantrekkelijk maken voor werknemers, door bijvoorbeeld werk weg te nemen, zodat de werknemer de vrijheid voelt om uren op te nemen. Wettelijk gezien mag de werkgever collectieve vakantiedagen aanwijzen, maar dit moet dan in de cao of arbeidsovereenkomst geregeld zijn. Bovendien moet de werkgever zijn werknemers ook de kans geven om de vakantiedagen op te nemen. Indien de werkgever dit niet naar behoren doet, dan blijven de vakantiedagen van de werknemer staan en moet de werkgever die later bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst uitbetalen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden