“Samen werken we aan het meest veerkrachtige, productieve en inclusieve land van Europa”

Welkom op het kennisplatform over inclusief werkgeverschap!
Inclusief werkgeven betekent werk bieden aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak gaat het om werknemers met een lichamelijke, zintuiglijke, psychische of chronische aandoening. Een inclusieve werkgever benut de meerwaarde van diversiteit in zijn organisatie en zorgt ervoor dat werknemers hun mogelijkheden en talenten optimaal kunnen benutten.

Andere kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld ex-gedetineerden, langdurig werkloze ouderen en statushouders. AWVN heeft de afgelopen jaren werkgevers vooral geadviseerd over het waarom, hoe en wat van ruimte maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarom ligt de focus op deze pagina nog voornamelijk op de doelgroepen van de banenafspraak.

Op deze pagina vindt u:

Informatie en instrumenten | Inspirerende voorbeelden | Over onze Community of Practice objectief werven en selecteren | Over het thema ‘werken met een psychische kwetsbaarheid’ | Over het project Beeldvorming 50-plussers | Ons project Anders organiseren van werk | Samenwerkingspartners | Over de banenafspraak en het Breed offensief

Wilt u weten hoe u inclusief werkgeverschap kunt inzetten als u te maken hebt met personeelstekorten? Dan verwijzen we u graag door de handreiking Blikverruimers.

 • Welke Informatie en instrumenten helpen mij op weg?

  Zelfcoach inclusief werkgeven

  Bovenaan deze pagina vindt u de knop van onze Zelfcoach. Deze is gratis en bevat handige tips, checklists, stappenplannen en relevante links. Neem gauw een kijkje en leer hoe u uw organisatie stap voor stap kunt laten transformeren tot een inclusieve werkgever.

  Kennisbrief inclusief werkgeven

  Ontvangt u onze kennisbrief al? Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips en bijeenkomsten rondom inclusief werkgeverschap. Abonneren kan hier!

  Praatplaat

  Zoekt u naar een manier om inclusief werkgeverschap binnen uw organisatie bespreekbaar te maken? Download dan de Praatplaat Inclusief werkgeven.
  Door deze te printen en op tafel te leggen, kunt u samen achterhalen welke waarden van inclusief werkgeven voor uw organisatie van belang (kunnen) zijn.

  Regelingen die werkgevers moeten kennen

  Volgens UWV zijn nog lang niet alle werkgevers bekend met de regelingen en instrumenten die zij kunnen inzetten. Daarom zetten wij deze regelingen regelmatig in de schijnwerpers:

  4 regelingen die werkgevers moeten kennen

  Brochures en handreikingen

  Advies op maat

  Natuurlijk kan AWVN uw organisatie ook een-op-een verder helpen.
  Bijvoorbeeld bij het creëren van draagvlak of het behalen van een PSO-certificering.

  inclusie-dienstverlening

 • Waar vind ik Inspirerende voorbeelden van collega-werkgevers?

  Steeds meer werkgevers maken ruimte voor werkzoekenden met een beperking of andere afstand tot de arbeidsmarkt. Laat u inspireren door hun verhalen.

  Uitgeschreven praktijkverhalen

  Bovenaan deze pagina staat een blauwe button met ‘praktijkverhalen’. Hier vindt u ruim 60 uitgeschreven casussen van inclusieve AWVN-leden.

  Nationale Voorbeeldenbank

  Daarnaast vindt u de Nationale voorbeeldenbank inclusief werkgeven (NVB). Hier brengt AWVN alle kleine en grote verhalen van inclusieve werkgevers bijeen. De goede voorbeelden zijn gepubliceerd door onder anderen De Normaalste Zaak, Op naar de 100.000 banen! en Op naar de 25.000 banen! Inmiddels telt de NVB ruim 500 verhalen en video’s. Maak gebruik van de verschillende filters aan de linkerzijde om de voor u meest relevante voorbeelden te vinden.

 • Community of Practice objectief werven en selecteren

  Nog altijd hebben niet alle mensen gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Werkgevers willen hier verandering in brengen en AWVN gaat hen daarbij helpen.

  AWVN start Communities of Practice (CoP’s) waarin 5 tot 7 werkgevers een jaar lang samen gaan oefenen met een bewezen methode die inclusieve werving en objectieve selectie bevordert. Als u deelneemt, gaat uw organisatie een aantal aanpassingen – nudges –  toepassen in het werving- en selectiebeleid. Benieuwd of u namens uw organisatie mee kan doen? Lees meer

 • Over het thema 'werken met een psychische kwetsbaarheid'

  Bijna de helft van de Nederlanders krijgt op enig moment in zijn of haar leven te maken met een psychische kwetsbaarheid. Dat betekent dat ‘werken met een psychische kwetsbaarheid’ voor veel werknemers, werkzoekenden en werkgevers een belangrijk thema is.

  Werken met een psychische kwetsbaarheid

  Uit onderzoek blijkt dat werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid tot 7 keer moeilijker aan een baan komen. AWVN wil – onder andere met het project Hoofdzaak Werk – ervoor zorgen dat er meer goede matches tot stand komen. Wil jij als werkgever weten wat het betekent om iemand met een psychische kwetsbaarheid in dienst te hebben? Ben je op zoek naar nieuwe medewerkers? We laten graag zien wat jij kunt doen en hoe AWVN je hierin ondersteunt.

  >> Hulp bij het vinden en aannemen van medewerkers met een psychische kwetsbaarheid
  (praktijkverhalen, agenda en informatie over het project Hoofdzaak Werk)

  Preventie van uitval door psychische klachten

  In circa één op de drie gevallen zijn psychische klachten de oorzaak van ziekteverzuim. Omdat het in ieders belang is dat mensen duurzaam aan het werk zijn, vinden we het belangrijk dat werkgevers weten wat zij zelf kunnen doen om te voorkomen dat medewerkers zich ziek melden met psychische klachten. We nodigen je van harte uit een kijkje te nemen op de volgende pagina:

  >> Hulp bij het voorkomen dat medewerkers uitvallen door psychische klachten
  (online handreiking, kennissessies)

 • Project Beeldvorming 50-plussers

  Oudere werknemers en werkzoekenden vormen een waardevolle groep op de arbeidsmarkt, maar hun talenten en potentie blijven vaak onbenut; werkzoekenden die ouder zijn dan 50 jaar hebben veel moeite met het vinden van een baan. Dat heeft alles te maken met de vele vooroordelen die er over hen bestaan.

  Daarom werken we samen met de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Amsterdam aan een training die werkgevers ondersteunt in het neutraliseren van aannames en vooroordelen jegens oudere sollicitanten. Tegelijkertijd helpt het werkgevers om oudere medewerkers die al in dienst zijn meer in hun kracht te zetten. HR-professionals en leidinggevenden kunnen helpen bij de ontwikkeling van deze training. Hoe dat werkt, leest u hier.

 • Wat houdt het project Anders organiseren van werk in?

  Waar er aan de ene kant in sommige sectoren oplopende personeelstekorten zijn, staan er aan de andere kant werkzoekenden te springen om aan de slag te gaan. Met het project Anders organiseren van werk willen wij een lans breken voor inclusief en duurzaam werk.

 • Met wie werkt AWVN samen op het thema inclusie?

  AWVN is het inclusieve kennisplatform voor werkgevers en werkt nauw samen met het netwerk De Normaalste Zaak en de projecten Op naar de 100.000 banen! en Op naar de 25.000 banen! Hier leest u meer over onze samenwerkingspartners.

  De Normaalste Zaak

  De Normaalste Zaak is een groeiend netwerk van ruim 600 MKB-ondernemers én grote werkgevers. Samen bouwen zij aan een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die kan en wil werken welkom is. De Normaalste Zaak (DNZ) brengt werkgevers bij elkaar om praktijkvoorbeelden te delen en op te komen voor gezamenlijke belangen. De volgende initiatieven dragen bij aan deze belangenbehartiging:

  • Pilot loonkostensubsidie: deze pilot is gestart om de administratieve rompslomp rondom loonkostensubsidie (LKS) terug te dringen. Inmiddels is het preferente werkproces klaar om breed geïmplementeerd te worden. Het doel is dat eind 2021 zo veel mogelijk gemeenten op dezelfde manier het proces rondom LKS uitvoeren.
  • Project partnership & inkoopkracht: de afgelopen jaren heeft De Normaalste Zaak proeftuinen opgezet waarin overheidsopdrachtgevers en hun leveranciers gezamenlijk meer banen kunnen realiseren. Dit doen zij door in partnership de mogelijkheden te verkennen, zowel bij aanbestedingen als binnen bestaande contracten.

  Op naar de 100.000 banen

  Op naar de 100.000 banen is een initiatief van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO. Het project helpt bedrijven op weg in het realiseren van de banenafspraak, onder meer door informatie, advies en inspirerende voorbeelden rondom het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking te delen. Op naar de 100.000 banen verbindt branches, regio’s en individuele werkgevers, zodat zij kunnen profiteren van elkaars kennis.

  Op naar de 25.000 banen

  De banenafspraak geldt ook voor overheidswerkgevers. Het project Op naar de 25.000 banen ondersteunt overheidssectoren bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking.

 • Wat houden de banenafspraak en het Breed offensief in?

  De banenafspraak

  In het Sociaal akkoord (2013) maakten het kabinet en sociale partners een afspraak om meer mensen met een arbeidsbeperking aan regulier werk te helpen, de zogeheten ‘banenafspraak’. Markt- en overheidswerkgevers moeten tot 2026 samen in totaal 125.000 banen leveren. Een baan bestaat uit 25,5 uren betaald werk en kan door één of door meer mensen uit het doelgroepregister ingevuld worden. Komen werkgevers deze afspraak niet na, dan treedt de Quotumwet in werking en krijgen werkgevers die niet (voldoende) leveren een zogeheten quotumheffing opgelegd.

  Het Breed offensief

  Het kabinet wil dat meer werkgevers meer mensen met een beperking in dienst nemen en dat het voor meer mensen met een beperking aantrekkelijk wordt om te gaan werken. Daartoe is zij een zogenoemd ‘Breed offensief’ gestart. Het Breed offensief bestaat uit zo’n 40 verschillende activiteiten, waarbij een grote diversiteit aan stakeholders betrokken is.

  AWVN heeft samen met De Normaalste Zaak van alle activiteiten in het Breed offensief van SZW een visueel overzichtelijk document gemaakt. Zo ziet u in een oogopslag wat er gebeurt en wie daarbij betrokken is.

0 reacties