Kennisplatform inclusief werkgeven

Welkom op ons kennisplatform over diversiteit en inclusie!

Inclusief werkgeven betekent werk bieden aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak gaat het om werknemers met een lichamelijke, zintuiglijke, psychische of chronische aandoening. Een inclusieve werkgever benut de meerwaarde van diversiteit in zijn organisatie en zorgt ervoor dat werknemers hun mogelijkheden en talenten optimaal kunnen benutten.

Andere kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld ex-gedetineerden, langdurig werkloze ouderen en statushouders. AWVN heeft de afgelopen jaren werkgevers vooral geadviseerd over het waarom, hoe en wat van ruimte maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarom ligt de focus op deze pagina nog voornamelijk op de doelgroepen van de banenafspraak.

Een van de honderden verhalen uit de voorbeeldenbank

Stedin organiseert het monteurswerk anders om groeiend werkpakket aan te kunnen

Stedin heeft een nieuwe bron van personeel aangeboord door het monteurswerk op te delen op basis van vereiste technische kennis. Daardoor kan de netwerkbeheerder in zijn bedrijfsschool mensen die anders niet voor een dienstverband in aanmerking zouden komen, opleiden tot de nieuwe functie van assistent-monteur. Met de nieuwe manier van werken lost de netwerkbeheerder een deel van zijn personeelstekort op. Maar het anders organiseren van werk brengt meer voordelen voor het technische bedrijf. ‘We werken nu efficiënter, waardoor we storingen sneller kunnen verhelpen’.
Lees verder

Actuele thema’s

Gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Nog altijd hebben niet alle mensen gelijke kansen op de arbeidsmarkt. AWVN helpt werkgevers die hier verandering in willen brengen.

Communities of Practice inclusief werven en objectief selecteren

In Communities of Practice (CoP’s) oefenen 5 tot 7 werkgevers een jaar lang met een bewezen methode die inclusieve werving en objectieve selectie bevordert. Als u deelneemt, gaat uw organisatie een aantal aanpassingen toepassen in het werving- en selectiebeleid. Benieuwd of u namens uw organisatie mee kan doen? Lees meer

Online bijeenkomsten over gelijke kansen

De komende tijd organiseren we meerdere (online) bijeenkomsten waarin we telkens een specifiek thema behandelen. Aan de hand van praktische tips en best practices helpen we u op weg in het behalen van uw doelstellingen. Toonaangevende bedrijven vertellen over hun ervaringen en welke acties tot meer diversiteit en inclusie – dus een gezondere organisatie – hebben geleid. Lees meer

Werken met een psychische kwetsbaarheid

Bijna de helft van de Nederlanders krijgt op enig moment in zijn of haar leven te maken met een psychische kwetsbaarheid.

Werken met een psychische kwetsbaarheid

Uit onderzoek blijkt dat werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid tot 7 keer moeilijker aan een baan komen. AWVN wil – onder andere met het project Hoofdzaak Werk – ervoor zorgen dat er meer goede matches tot stand komen. Wil jij als werkgever weten wat het betekent om iemand met een psychische kwetsbaarheid in dienst te hebben? Bent u op zoek naar nieuwe medewerkers? We laten graag zien wat u kunt doen en hoe AWVN u hierin ondersteunt.

>> Hulp bij het vinden en aannemen van medewerkers met een psychische kwetsbaarheid

Preventie van uitval door psychische klachten

In circa één op de drie gevallen zijn psychische klachten de oorzaak van ziekteverzuim. Omdat het in ieders belang is dat mensen duurzaam aan het werk blijven, vinden we het belangrijk dat werkgevers weten wat zij zelf kunnen doen om te voorkomen dat medewerkers zich ziek melden met psychische klachten. We nodigen u van harte uit een kijkje te nemen op de volgende pagina:

>> Hulp bij het voorkomen dat medewerkers uitvallen door psychische klachten

Anders organiseren van werk

Waar er aan de ene kant in sommige sectoren oplopende personeelstekorten zijn, staan er aan de andere kant werkzoekenden te springen om aan de slag te gaan. Met het project Anders organiseren van werk willen wij een lans breken voor inclusief en duurzaam werk.

Beeldvorming 50-plussers

Oudere werknemers en werkzoekenden vormen een waardevolle groep op de arbeidsmarkt, maar hun talenten en potentie blijven vaak onbenut; werkzoekenden die ouder zijn dan 50 jaar hebben veel moeite met het vinden van een baan. Dat heeft alles te maken met de vele vooroordelen die er over hen bestaan.

Daarom werken we samen met de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Amsterdam in het project Beeldvorming 50-plussers aan een training die werkgevers ondersteunt in het neutraliseren van aannames en vooroordelen jegens oudere sollicitanten. Tegelijkertijd helpt het werkgevers om oudere medewerkers die al in dienst zijn meer in hun kracht te zetten. HR-professionals en leidinggevenden kunnen helpen bij de ontwikkeling van deze training.

Hoe zit het ook al weer met...

Wij werken samen met De Normaalste Zaak

De Normaalste Zaak is een groeiend netwerk van ruim 700 MKB-ondernemers én grote werkgevers. Zij komen (online) samen om praktijkvoorbeelden te delen en op te komen voor gezamenlijke belangen. Werkgevers die meer gebruik willen maken van de diversiteit aan talenten en vermogens van mensen en mee willen bouwen aan een arbeidsmarkt die kansen biedt aan iedereen die kan en wil werken, kunnen zich kosteloos aansluiten bij het netwerk.

 

aanmelden