“Samen werken we aan het meest veerkrachtige, productieve en inclusieve land van Europa”

Welkom op het kennisplatform over inclusief werkgeverschap!
Inclusief werkgeven betekent werk bieden aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak gaat het om werknemers met een lichamelijke, zintuiglijke, psychische of chronische aandoening. Een inclusieve werkgever benut de meerwaarde van diversiteit in zijn organisatie en zorgt ervoor dat werknemers hun mogelijkheden en talenten optimaal kunnen benutten.

Andere kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld ex-gedetineerden, langdurig werkloze ouderen en statushouders. AWVN heeft de afgelopen jaren werkgevers vooral geadviseerd over het waarom, hoe en wat van ruimte maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarom ligt de focus op deze pagina nog voornamelijk op de doelgroepen van de banenafspraak.

Op deze pagina vindt u:

Informatie en instrumenten | Inspirerende voorbeelden | Ons project Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid | Ons project Baancreatie | Samenwerkingspartners | Over de banenafspraak en het Breed offensief

Bent u al een inclusieve werkgever en komt u door de coronacrisis nieuwe vragen tegen? Dan verwijzen we u graag door naar deze themapagina met antwoorden op de meest gestelde vragen in coronatijd.

 • Welke Informatie en instrumenten helpen mij op weg?

  Zelfcoach inclusief werkgeven

  Bovenaan deze pagina vindt u de knop van onze Zelfcoach. Deze is gratis en bevat handige tips, checklists, stappenplannen en relevante links. Neem gauw een kijkje en leer hoe u uw organisatie stap voor stap kunt laten transformeren tot een inclusieve werkgever.

  Kennisbrief inclusief werkgeven

  Ontvangt u onze kennisbrief al? Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips en bijeenkomsten rondom inclusief werkgeverschap. Abonneren kan hier!

  Praatplaat

  Zoekt u naar een manier om inclusief werkgeverschap binnen uw organisatie bespreekbaar te maken? Download dan de Praatplaat Inclusief werkgeven.
  Door deze te printen en op tafel te leggen, kunt u samen achterhalen welke waarden van inclusief werkgeven voor uw organisatie van belang (kunnen) zijn.

  Regelingen die werkgevers moeten kennen

  Volgens UWV zijn nog lang niet alle werkgevers bekend met de regelingen en instrumenten die zij kunnen inzetten. Daarom zetten wij deze regelingen regelmatig in de schijnwerpers:

  4 regelingen die werkgevers moeten kennen

  Brochures

  Advies op maat

  Natuurlijk kan AWVN uw organisatie ook een-op-een verder helpen.
  Bijvoorbeeld bij het creëren van draagvlak of het behalen van een PSO-certificering.

  inclusie-dienstverlening

 • Waar vind ik Inspirerende voorbeelden van collega-werkgevers?

  Steeds meer werkgevers maken ruimte voor werkzoekenden met een beperking of andere afstand tot de arbeidsmarkt. Laat u inspireren door hun verhalen.

  Uitgeschreven praktijkverhalen

  Bovenaan deze pagina staat een blauwe button met ‘praktijkverhalen’. Hier vindt u ruim 60 uitgeschreven casussen van inclusieve AWVN-leden.

  Nationale Voorbeeldenbank

  Daarnaast vindt u de Nationale voorbeeldenbank inclusief werkgeven (NVB). Hier brengt AWVN alle kleine en grote verhalen van inclusieve werkgevers bijeen. De goede voorbeelden zijn gepubliceerd door onder anderen De Normaalste Zaak, Op naar de 100.000 banen! en Op naar de 25.000 banen! Inmiddels telt de NVB ruim 500 verhalen en video’s. Maak gebruik van de verschillende filters aan de linkerzijde om de voor u meest relevante voorbeelden te vinden.

 • Wat houdt het project Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid in?

  Over dit project

  In het project Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid verzamelen we samen met De Normaalste Zaak kennis en ervaringen, om helder te krijgen hoe werkgevers ondersteund kunnen worden bij het aannemen van iemand met een psychische kwetsbaarheid.
  In 20 arbeidsmarktregio’s voeren we hiertoe met regionale partners en werkgevers pilots uit.

  Thema ‘preventie’

  Het is voor werkgevers belangrijk om te weten wat zij zelf kunnen doen om te voorkomen dat medewerkers zich ziek melden met psychische klachten. Zeker in dit tijdperk van het coronavirus.
  In onze handreiking Preventie van uitval door psychische klachten vinden werkgevers veel concrete tips.

  Convenant ‘Samen werken aan wat werkt’

  AWVN heeft zich aangesloten bij het convenant om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan duurzaam werk te helpen. Op 21 november 2019 zette AWVN haar handtekening onder ‘Samen werken aan wat werkt’.
  Surf eens door de site van het convenant, daar vindt u aansprekende praktijkverhalen, informatie en tips, ook van en voor werkgevers. De verhalen verschijnen periodiek gebundeld als online editie van Sterk door werk.
  U kunt zich via het online contactformulier aanmelden voor de volgende edities.

 • Wat houdt het project Baancreatie in?

  Waar er aan de ene kant in sommige sectoren oplopende personeelstekorten zijn, staan er aan de andere kant werkzoekenden te springen om aan de slag te gaan. Met het project Baancreatie willen wij een lans breken voor inclusief en duurzaam werk.

 • Met wie werkt AWVN samen op het thema inclusie?

  AWVN is het inclusieve kennisplatform voor werkgevers en werkt nauw samen met het netwerk De Normaalste Zaak en de projecten Op naar de 100.000 banen! en Op naar de 25.000 banen! Hier leest u meer over onze samenwerkingspartners.

  De Normaalste Zaak

  De Normaalste Zaak is een groeiend netwerk van ruim 600 MKB-ondernemers én grote werkgevers. Samen bouwen zij aan een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die kan en wil werken welkom is. De Normaalste Zaak (DNZ) brengt werkgevers bij elkaar om praktijkvoorbeelden te delen en op te komen voor gezamenlijke belangen. De volgende initiatieven dragen bij aan deze belangenbehartiging:

  • Pilot loonkostensubsidie: deze pilot is gestart om de administratieve rompslomp rondom loonkostensubsidie (LKS) terug te dringen. Inmiddels is het preferente werkproces klaar om breed geïmplementeerd te worden. Het doel is dat eind 2021 zo veel mogelijk gemeenten op dezelfde manier het proces rondom LKS uitvoeren.
  • Project partnership & inkoopkracht: de afgelopen jaren heeft De Normaalste Zaak proeftuinen opgezet waarin overheidsopdrachtgevers en hun leveranciers gezamenlijk meer banen kunnen realiseren. Dit doen zij door in partnership de mogelijkheden te verkennen, zowel bij aanbestedingen als binnen bestaande contracten.

  Op naar de 100.000 banen

  Op naar de 100.000 banen is een initiatief van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO. Het project helpt bedrijven op weg in het realiseren van de banenafspraak, onder meer door informatie, advies en inspirerende voorbeelden rondom het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking te delen. Op naar de 100.000 banen verbindt branches, regio’s en individuele werkgevers, zodat zij kunnen profiteren van elkaars kennis.

  Op naar de 25.000 banen

  De banenafspraak geldt ook voor overheidswerkgevers. Het project Op naar de 25.000 banen ondersteunt overheidssectoren bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking.

 • Wat houden de banenafspraak en het Breed offensief in?

  De banenafspraak

  In het Sociaal akkoord (2013) maakten het kabinet en sociale partners een afspraak om meer mensen met een arbeidsbeperking aan regulier werk te helpen, de zogeheten ‘banenafspraak’. Markt- en overheidswerkgevers moeten tot 2026 samen in totaal 125.000 banen leveren. Een baan bestaat uit 25,5 uren betaald werk en kan door één of door meer mensen uit het doelgroepregister ingevuld worden. Komen werkgevers deze afspraak niet na, dan treedt de Quotumwet in werking en krijgen werkgevers die niet (voldoende) leveren een zogeheten quotumheffing opgelegd.

  Het Breed offensief

  Het kabinet wil dat meer werkgevers meer mensen met een beperking in dienst nemen en dat het voor meer mensen met een beperking aantrekkelijk wordt om te gaan werken. Daartoe is zij een zogenoemd ‘Breed offensief’ gestart. Het Breed offensief bestaat uit zo’n 40 verschillende activiteiten, waarbij een grote diversiteit aan stakeholders betrokken is.

  AWVN heeft samen met De Normaalste Zaak van alle activiteiten in het Breed offensief van SZW een visueel overzichtelijk document gemaakt. Zo ziet u in een oogopslag wat er gebeurt en wie daarbij betrokken is.

0 reacties