Home / Inclusief werkgeven

“Iedereen werkt mee in het meest veerkrachtige en productieve land van Europa”

Inclusief werkgeven betekent werk bieden aan een werkzoekende met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Een ‘inclusieve werkgever’ benut de meerwaarde van diversiteit in zijn organisatie en laat werknemers met een arbeidsbeperking ‘naar vermogen’ betaald werken. Vaak gaat het om werknemers met een psychische of fysieke aandoening of chronische ziekte. Een inclusieve werkgever zorgt ervoor dat de werknemer zijn mogelijkheden en talenten optimaal kan benutten en zo een waardevolle bijdrage kan leveren aan de onderneming.

Hier staan de specifieke vragen en antwoorden over het coronavirus en werk voor inclusieve werkgevers.
Algemene vragen en antwoorden rond het coronavirus en werk verzamelt AWVN op deze webpagina.

Andere kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld ex-gedetineerden, langdurig werkloze ouderen en statushouders. AWVN heeft de afgelopen jaren werkgevers vooral geadviseerd over het waarom, hoe en wat van ruimte maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Om die reden focust de informatie onder ‘inclusief werkgeven’ nog vooral op de doelgroepen van de banenafspraak.

 • Over Sociaal akkoord en banenafspraak

  In het Sociaal akkoord (2013) maakten het kabinet en sociale partners een afspraak om meer mensen met een arbeidsbeperking aan regulier werk te helpen, de zogeheten ‘banenafspraak’. Afspraak is dat werkgevers tot 2026 jaarlijks meer banen creëren voor mensen met een beperking – markt- en overheidswerkgevers moeten samen in totaal 125.000 banen leveren. Een baan bestaat uit 25,5 uren betaald werk en kan door één of ook door meer mensen uit het doelgroepregister ingevuld worden.
  Komen werkgevers deze afspraak niet na, dan treedt de Quotumwet in werking en krijgen werkgevers die niet (voldoende) leveren een zogeheten quotumheffing opgelegd.

 • Samenwerken met De Normaalste Zaak en Op naar de 100.000 banen

  AWVN inclusief is het inclusieve kennisplatform voor werkgevers en werkt nauw samen met het inclusieve werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak en het project Op naar de 100.000 banen, dat werkgevers de weg wijst naar alle dienstverlening voor werkgevers die hun organisatie (meer) inclusief willen maken.

  De Normaalste Zaak – inclusief werkgeversnetwerk
  Logo De Normaalste ZaakDe Normaalste Zaak is een groeiend netwerk van ruim 600 MKB-ondernemers én grote werkgevers. Samen bouwen we aan een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die kan en wil werken welkom is.
  We brengen werkgevers bij elkaar om praktijkvoorbeelden te delen en op te komen voor gezamenlijke belangen.

  Op naar de 100.000 banen – werkgevers inspireren en motiveren
  Op naar de 100.000 banen is een initiatief van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO.
  U heeft gehoord over de Banenafspraak en de Participatiewet, maar weet niet wat dit voor uw bedrijf betekent. Dit portal wijst u de weg naar alle relevante informatie én naar de vele organisaties die u kunnen adviseren en begeleiden.

 • Inspirerende voorbeelden van collega-werkgevers

  Al veel en steeds meer werkgevers maken ruimte voor werkzoekenden met een beperking of andere afstand tot de arbeidsmarkt. Laat u inspireren door hun verhalen.

  Uitgeschreven verhalen
  U vindt bijna 60 uitgeschreven cases via de blauwe button ‘Praktijkverhalen’ bovenaan deze pagina.
  Ook brengt AWVN alle verhalen van inclusieve werkgevers bijeen in de ‘Nationale voorbeeldenbank inclusief werkgeven’. Inmiddels bijna 500 stuks. U kunt de Nationale voorbeeldenbank gemakkelijk vinden via de button bovenaan deze pagina. Maak gebruik van de verschillende filters om snel de voor u meest relevante inclusieve werkgevers te vinden.

  Videoverhalen
  Er is veel beeldmateriaal waarin werkgevers en werknemers vertellen over hun ervaringen.
  KPN, Inntel Hotels Resort Zutphen en Spaarnelanden zijn drie heel verschillende bedrijven qua sector en bedrijfsgrootte, maar over één ding zijn ze het eens: ruimte maken voor mensen met een beperking is meer dan de moeite waard. Zij geven u in drie minuten tips uit hun eigen praktijk en als u er nog eens drie minuten voor gaat zitten, vertellen ze wat inclusief werkgeven hen heeft opgeleverd.
  Of laat u inspireren door Woonbedrijf Ieder1KFCKwekerij De PlaatsDOK in Delft en Saxion Hogeschool (of bekijk de compilatie van deze vijf video’s van SBCM).

 • AWVN-bijdrage aan inclusieve projecten en pilots

  “Iedereen doet mee in het meest veerkrachtige en productieve land van Europa.”

  Vanuit deze visie wil AWVN een inclusieve arbeidsmarkt realiseren en voert daartoe o.a. onderzoeken en pilots uit.
  Samen met onze leden, met het inclusieve werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak en andere partners onderzoeken en experimenteren we met als doel te achterhalen wat werkt voor werkgevers, om (meer) werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan de slag te helpen.
  Deze onderzoeken en pilots worden veelal mede gefinancierd door de overheid, met name het Ministerie van SZW.

  Project Ingeschakeld – verbinden werkgevers met leerlingen van VSO-/PrO-scholen.

  Project Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid.