AWVN-agenda

Wat vindt u hier?

Chronologisch overzicht van de activiteiten die AWVN de komende tijd organiseert: cursussen, masterclasses, opleidingen, leergangen, voorlichtingsbijeenkomsten, congressen, webinars en netwerkbijeenkomsten. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Zo nodig vinden bijeenkomsten online plaats.
Klik op het gekleurde label van een blok voor een overzicht van de hele categorie.

Op de netwerkbijeenkomsten na, is een groot deel van de activiteiten ook toegankelijk voor niet-leden.