Overzicht

AWVN-agenda

Chronologisch overzicht van de activiteiten die AWVN de komende tijd organiseert: cursussen, masterclasses, opleidingen, leergangen, voorlichtingsbijeenkomsten, congressen, webinars en netwerkbijeenkomsten. Klik op het gekleurde label van een blok voor een overzicht van de hele categorie.

Op de netwerkbijeenkomsten na, is een groot deel van de activiteiten ook toegankelijk voor niet-leden.

Geïnteresseerd in een in-companycursus? Bekijk de mogelijkheden

04 april 2023
Maak kennis met de moderne arbeidsovereenkomst

Maak kennis met de moderne arbeidsovereenkomst - webinar op 4 april 2023.

06 april 2023
De zieke werknemer (voorjaar 2023)

Werkgeversvereniging AWVN organiseert de masterclass 'De zieke werknemer' op 6 april 2023.

11 april 2023
Webinar Privacy en werk (voorjaar 2023)

Webinar Privacy en werk, dinsdag 11 april 2023. In twee uur op de hoogte van de belangrijkste aspecten van privacy in relatie tot de werkvloer.

13 april 2023
Arbeidsmarkt en technologische ontwikkelingen

Bijeenkomst AWVN-netwerk ′Brancheverenigingen′ - Arbeidsmarktkrapte, technologische ontwikkelingen: hoe geven we de transitie vorm? Op 13 april 2023.

13 april 2023
Powerworkshop ‘Hybride werken voor grensarbeiders’

Powerworkshop Internationale arbeidsmobiliteit, 13 april 2023. Grensarbeiders en hybride werken: consequenties op fiscaal gebied en op dat van de sociale zekerheid.

17 april 2023
Blok 2 van leergang strategisch HRM, 14de editie

Informatie voor deelnemers over blok 2 van de 14de editie van Leergang strategisch HRM van werkgeversvereniging AWVN en Nyenrode Universiteit.

20 april 2023
Pensioen in vogelvlucht

Op 20 april 2023 organiseert AWVN de cursus 'Pensioen in vogelvlucht': in één ochtend vliegt u langs alle basics in pensioenland!

10 mei 2023
Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden (extra editie)

Vierdaagse training van AWVN over het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Extra voorjaarseditie 2023: op 11 een 12 mei en 21 en 22 juni 2023.

11 mei 2023
Powerworkshop ‘Compliant werken met ingeleend personeel’

Inlenen van personeel (uit het buitenland): hoe kunt u compliant werken? Powerworkshop Internationale arbeidsmobiliteit, 11 mei 2023.

23 mei 2023
Bijeenkomst netwerk Gelijke kansen – draagvlak en inclusieve cultuur

Mensen die voor organisaties werken die actief aan een inclusieve cultuur werken, ervaren veel voordelen: ze zijn meer tevreden over hun baan, zijn minder vaak ziek en zien meer (innovatie)kansen. 

Wouter Schramel
25 mei 2023
Basiscursus medezeggenschapsrecht (voorjaar 2023)

Basiscursus medezeggenschapsrecht - 25 mei 2023. Centrale vraag: wanneer en hoe dient u de ondernemingsraad te raadplegen of te informeren?

01 juni 2023
Powerworkshop ‘Personeel detacheren naar het buitenland’

Personeel detacheren naar het buitenland. Wat moet u allemaal regelen? Powerworkshop Internationale arbeidsmobiliteit, 1 juni 2023.

Aanmelden