Online producten

Wat vindt u hier?

Overzicht van de verschillende online producten van AWVN.

Cao-dashboard is een gratis dashboard voor directe leden van AWVN om de eigen cao te vergelijken met vijf andere cao's.

Eigentijds en gebruikersvriendelijk communiceren over arbeidsvoorwaarden met de cao-app.

Dienstverlening AWVN, employee experience. Welke arbeidsvoorwaarden vinden uw medewerkers belangrijk? In kaart gebracht d.m.v. de preference tool.

Met de vijf-fasenscan direct inzage in de leercultuur van de organisatie op het gebied van een leven lang ontwikkelen.

Tiptrack is een interactieve online tool voor werkenden én werkgevers die gebouwd is op de vijf pijlers van duurzame inzetbaarheid: werk, ontwikkeling, gezondheid, geldzaken en werk-privébalans.

Met Profendo, de nieuwe tool van AWVN, kunt u online al uw functieprofielen en -documenten die u in het kader van functiewaardering maakt, toevoegen, wijzigen of nieuwe maken.

De AWVN-beloningsmonitor is dé online beloningsdatabase waarmee gebruikers zelf snel en eenvoudig actuele beloningsvergelijkingen kunnen maken.

Cao-kijker is dé gratis online informatiebron van AWVN over recente cao-ontwikkelingen.

Om de periodieke salarisrondes voor werkgevers te vereenvoudigen, heeft AWVN de salarisrondetool ontwikkeld, een digitale tool met salarisdashboard en actueel inzicht in uw financiële en beloningskengetallen.

Bereken in een handomdraai de hoogte van de transitievergoeding met de speciale rekentool van AWVN.

Digitale producten: de AWVN-migratiewijzer. Maakt duidelijk wanneer (g)een vergunning nodig is, wanneer de kennismigranten- of de arbeidsmigrantenregeling van toepassing is en hoe deze toe te passen.

Zorg voor optimale naleving van de nieuwe privacywet- en regelgeving (AVG), met de Privacy Kit van Privacy Company en AWVN.

Speciale aanbieding voor AWVN-leden: toegang voor alle medewerkers van de organisatie tot de arbeidsmarktscan voor een zachte prijs!

Aanbod voor AWVN-leden die slimmer, sneller en beter personeel willen werven: het Doelgroependashboard van Intelligence Group met fikse korting.