Nieuw pensioenstelsel: wat is de rol van de OR?

Logo AWVN-werkgeverslijnWelke rol heeft de ondernemingsraad in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel?

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel houdt in dat de pensioenregeling gaat wijzigen. Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij een wijziging van een regeling op grond van een pensioenovereenkomst.

Regelingen op grond van een pensioenovereenkomst zijn ook regelingen die zijn opgenomen in een uitvoeringsovereenkomst én die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst. Daarbij kun je denken aan regelingen waarin beschreven staat hoe de verschuldigde premie wordt vastgesteld, de maatstaven voor en de voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt en de keuze voor onderbrenging bij een bepaalde pensioenuitvoerder.

Instemming van de ondernemingsraad is echter niet vereist als de pensioenovereenkomst inhoudelijk wordt geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of als sprake is van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Voor medewerkers die boven-cao worden beloond, heeft de OR wel weer een rol.

Altijd op de hoogte van het laatste pensioennieuws met Pensioenflits
AWVN wil haar leden graag goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen op pensioengebied en de gevolgen voor hen. AWVN-pensioenexperts organiseren daarom maandelijks Pensioenflits, een korte online bijeenkomst waarin zij actuele pensioenkwesties op begrijpelijke wijze toelichten en uitdiepen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden