Melden bedrijfsongeval

​Niet elk bedrijfsongeval hoeft de werkgever te melden bij de Arbeidsinspectie. Er is volgens de Arbowet sprake van een meldingsplichtig arbeidsongeval als een werknemer door een ongeval tijdens het werk blijvend letsel oploopt, in het ziekenhuis belandt of overlijdt.

Werkgevers zijn verplicht om arbeidsongevallen die tot de dood hebben geleid, direct telefonisch te melden via het gratis telefoonnummer 0800-5151. De Arbeidsinspectie is hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

Arbeidsongevallen die leiden tot blijvend letsel of ziekenhuisopname dienen direct digitaal te worden via het volledig ingevulde meldingsformulier of telefonisch gemeld te worden op bovenstaand telefoonnummer. ’Blijvend letsel’ is bijvoorbeeld een amputatie of verminderd gezichtsvermogen. Er is sprake van een ’ziekenhuisopname’ als een slachtoffer in een ziekenhuis wordt opgenomen. Ook een dagopname valt hieronder.
Ook als later blijkt dat er alsnog sprake is van een ziekenhuisopname of van blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het arbeidsongeval, dient de werkgever dit betreffende ongeval direct te melden.

De meldingsplicht geldt niet alleen voor eigen werknemers, maar ook voor personen die onder gezag bij de werkgever werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten.

Meer informatie over het melden van een arbeidsongeval:
download onderstaande brochure van de Arbeidsinspectie (laatste versie, 2021).
Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden