Loonsanctie bij zieke werknemer: wat moet u als werkgever allemaal weten?

Wanneer een werknemer (langdurig) ziek wordt, is eén van de belangrijke aspecten de loonsanctie. Dit is een maatregel die kan worden opgelegd door het UWV. Wat is een loonsanctie en wanneer wordt deze opgelegd? We bespreken het in dit artikel.

Wat is een loonsanctie?

Een loonsanctie is een maatregel die wordt genomen wanneer het UWV vindt dat de werkgever onvoldoende of de verkeerde re-integratie-inspanningen heeft verricht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de werkgever onvoldoende passend werk heeft aangeboden, niet voldoende heeft meegewerkt aan het opstellen van een re-integratieplan, of de adviezen van de bedrijfsarts niet heeft opgevolgd.

Masterclass: De zieke werknemer

Wilt u meer weten over hoe te handelen bij een zieke werknemer. Doe dan mee aan de masterclass ‘De zieke werknemer’ op  11 april 2024 verzorgd door advocaat Jikke Blokker en jurist arbeidsrecht Jan Mathies.

Meld u aan

Deze sanctie houdt in dat de werkgever langer verplicht is het loon van de zieke werknemer door te betalen dan de gebruikelijke periode van twee jaar (104 weken) bij ziekte. De loonsanctie kan voor maximaal 52 weken worden opgelegd.

Rechten en plichten bij re-integratie zieke werknemers

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om zich actief in te zetten voor de re-integratie van zieke werknemers. Dit houdt onder andere in dat de werkgever waar mogelijk passende arbeid moet aanbieden, de werknemer moet ondersteunen bij het vinden van passend werk, en de adviezen van de bedrijfsarts serieus moet nemen.

Wanneer de werkgever in gebreke blijft, kan dit leiden tot het opleggen van een loonsanctie. Anderzijds heeft de werknemer ook de verplichting om mee te werken aan de re-integratieverplichtingen. De werknemer dient onder andere advies op te volgen van de bedrijfsarts, bereikbaar te zijn voor overleg en doet geen dingen die het herstel kunnen vertragen. Wanneer de werknemer zich niet aan de verplichtingen houdt, kan de werkgever het loon opschorten of stop zetten.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden