Bedenktermijn vaststellingsovereenkomst

Logo AWVN-werkgeverslijnWat is de bedenktermijn bij een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin de afspraken rondom het ontslag worden vastgelegd. Op grond van het goed werkgeverschap moet een werknemer die een vaststellingsovereenkomst voorgelegd krijgt, de tijd krijgen om het document te lezen en eventueel door een deskundige te laten controleren voor hij akkoord gaat. Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Die bedenktijd gaat in op het moment dat de vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen. De wet geeft geen duidelijkheid over het moment waarop dat exact is. Wanneer de bedenktijd gaat lopen, wordt ingevuld door de jurisprudentie.

Twee verschillende uitspraken over de vaststellingsovereenkomst

In een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 10 februari 2016 sloot de rechter aan bij het moment waarop de vaststellingsovereenkomst werd ondertekend. In een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 6 juli 2021 oordeelde de rechter anders. De rechter in deze zaak oordeelde dat de termijn gaat lopen op het moment dat schriftelijk overeenstemming is bereikt over de vaststellingsovereenkomst. Dat kan blijken uit de getekende overeenkomst, maar bijvoorbeeld ook uit een e-mailwisseling tussen de werkgever en de werknemer of diens juridisch adviseur.

Start bedenktermijn van belang voor werkgever

Het startmoment van de bedenktijd is belangrijk. Binnen de bedenktermijn kan de werknemer de overeenkomst ongedaan maken door een kort bericht aan zijn werkgever te sturen. De overeenkomst is dan niet langer geldig en de werknemer blijft in dienst. In de praktijk komt het voor dat een werknemer van deze mogelijkheid gebruik maakt, bijvoorbeeld omdat hij spijt heeft van de ondertekening en in dienst wil blijven. Ook kan een werknemer gebruik maken van zijn bedenktijd met het oogmerk zijn onderhandelingspositie te vergroten en een beter aanbod te krijgen.

Let op: de termijn is drie weken als in de vaststellingsovereenkomst het recht op ontbinding niet is opgenomen. Er is geen bedenktermijn meer van toepassing als de werknemer gebruik heeft gemaakt van zijn recht om de beÃĢindigingsovereenkomst te ontbinden en binnen zes maanden opnieuw een beÃĢindigingsovereenkomst met zijn werkgever sluit.

Vaststellingsovereenkomst laten opstellen of controleren? Neem contact met ons op

Let dus goed op als een werknemer de vaststellingsovereenkomst wil ontbinden. Wilt u meer weten over de bedenktermijn bij een vaststellingsovereenkomst? Of wilt u een overeenkomst laten opstellen of controleren? Neem dan contact op met de AWVN-werkgeverslijn, tel. 070 850 86 05.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden