Algemene voorwaarden AWVN

Privacy website

Privacyverklaring gebruik persoonsgegevens
Wij hechten er veel waarde aan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe deze worden gebruikt en gedeeld.

Onze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze dienstverlening. Het kan dan gaan om gegevens die we direct van u krijgen, bijvoorbeeld bij het bezoek aan onze website en het inschrijven voor onze nieuwsbrief. Maar ook om persoonsgegevens die wij van onze leden krijgen en die worden gebruikt in onze adviesopdrachten.

In de privacyverklaring beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Hiermee informeert AWVN alle betrokkenen over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Bekijk de privacyverklaring van AWVN

Disclaimer

AWVN streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht desondanks de informatie onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. AWVN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die op websites staat waarnaar wij verwijzen.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt zonder bronvermelding en niet voor commerciƫle doeleinden. Het intellectueel eigendom berust bij AWVN.

Bij het samenstellen van deze website is zo goed mogelijk rekening gehouden met copyright van derden. Mocht u desondanks aanspraak denken te maken op copyright neem dan contact op met AWVN.

Cookies

Om een goede werking van onze website en onze mailings te bewerkstelligen maakt www.awvn.nl gebruik van analytische, functionele en tracking cookies en een e-mailpixel..

Klik hier om uw cookie-instellingen aan te passen.

Bekijk hier hoe AWVN met cookies omgaat

aanmelden