Adviesdiensten AWVN | Arbeidsmarkt

Lees­wijzer Inhoudsopgave

Een goed functionerende arbeidsmarkt is cruciaal voor werkgevers. AWVN adviseert werkgevers bij het oplossen van vraagstukken die spelen op de arbeidsmarkt. 

Dienstverlening AWVN

De dienstverlening van AWVN is onderverdeeld in vijf clusters. Op deze pagina leest u meer over onze advisering op het gebied van arbeidsmarkt.

Een beter functionerende arbeidsmarkt

Hervorming van de arbeidsmarkt is een belangrijk aandachtsgebied van de beleidsafdeling van AWVN. We pleiten al jaren voor brede hervormingen van de arbeidsmarkt, en zijn steeds nauw betrokken bij de gedachtenvorming daarover én de totstandkoming. Dat doen we vanuit de overtuiging dat we alleen met zo de doelen kunnen bereiken die we als land nastreven: meer mensen een plek op de arbeidsmarkt geven en de productiviteit van werkenden laten stijgen.

De werkloosheid in Nederland is historisch laag, het aantal vacatures hoog. De gevolgen van het tekort aan arbeidskrachten zijn dan ook vrijwel dagelijks voelbaar.
Een structurele oplossing voor de knelpunten en zwakheden in de arbeidsmarkt vraagt om actie op veel gebieden: het arbeidsrecht, het fiscale en het sociale-zekerheidsstelsel, en het ondersteunende arbeidsmarktinstrumentarium. Deze noodzakelijke hervormingen zijn inmiddels in gang gezet, maar voordat de voorstellen zijn omgezet in wetgeving, zal naar verwachting nog een tijd duren. Werkgevers kunnen daar niet zo lang wachten. Wat kunt u als werkgever zelf doen om werknemers langer te behouden of om er meer binnen te halen? En hoe acuut gebrek aan personeel tegen te gaan? AWVN kan u daarbij ondersteunen.

Advisering van AWVN op het gebied van de arbeidsmarkt is altijd maatwerk.

Arbeidsmarktbeleid en maatwerkoplossingen

Strategisch of juist praktisch advies over hoe u het personeelsgebrek in uw eigen bedrijf op de korte én de lange termijn adequaat kunt oplossen? Neem dan contact op met uw arbeidsvoorwaardenadviseur. Die bespreekt met u uw specifieke situatie en mobiliseert desgewenst binnen AWVN de expertise die nodig is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Want er is veel mogelijk. Bijvoorbeeld werknemers stimuleren meer uren te werken of door te werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Werk maken van open hiring of jobcarving. Inzetten op de zogeheten skillsgerichte benadering: minder naar diploma’s kijken, meer naar kennis en vaardigheden. De zeggenschap van werknemers over roosters vergroten. Technologisch en sociaal innoveren, zodat hetzelfde hoeveelheid werk te verzetten is met minder mensen.
Wij adviseren u graag hoe u de arbeidsproductiviteit in uw bedrijf kunt verhogen!

Neem contact op

Duurzame inzetbaarheid

Meer informatie:
De sectorale subsidieregeling MDIEU
Samenwerkingsverband SPDI
RVU-regeling zware beroepen
Duurzame inzetbaarheid en roosters
Vijf-fasenscan: inzicht in de leercultuur

Duurzame inzetbaarheidsbeleid is een parapluterm voor (met elkaar samenhangende) maatregelen die gericht zijn op het versterken van de positie van werknemers op de veranderende arbeidsmarkt en om hen langer, tot op hogere leeftijd, inzetbaar te houden. Zowel overheid, vakbonden als werkgevers zien duurzame inzetbaarheid (FNV, CNV Vakmensen en AWVN hebben niet voor niets de krachten gebundeld in het samenwerkingsverband SPDI) als het antwoord op de uitdagingen waarvoor de samenleving wordt gesteld door de snelle veranderingen in werk en door de vergrijzing.

Welke DI-interventie(s) passen het best bij uw organisatie? Fysiek zwaar werk zoveel mogelijk voorkomen of juist de psychosociale arbeidsbelasting verminderen? Roosters invoeren die beter zijn voor de gezondheid van uw werknemers? Of wilt u juist de leercultuur in uw bedrijf stimuleren?

Wij helpen u bij het maken van een concreet DI-plan. Op maat gemaakt voor (afdelingen binnen) uw organisatie. We kunnen bij uw medewerkers de informatie ophalen die daarvoor nodig is, en – beter nog, voor de lange termijn – we kunnen leidinggevenden trainen om meer te halen uit het gesprek met medewerkers. Zodat uw medewerkers gemotiveerd, gezond en bekwaam bij u aan het werk zijn én blijven.

Neem contact op

Inclusief werkgeven

Inclusief werkgeven betekent werk bieden aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak zijn dat mensen met een lichamelijke, zintuiglijke, psychische of chronische aandoening.

Een groot reservoir van potentiële werknemers die graag aan de slag willen! Dat biedt kansen op de krappe arbeidsmarkt. Wellicht kunt u door anders naar werk te kijken, uw werkprocessen efficiënter inrichten én het werk beter laten aansluiten op het arbeidspotentieel dat nu nog onvoldoende benut wordt.

Het werkveld van inclusie is evenwel complex. Wij kunnen u op het gebied van inclusie als geen ander op weg helpen. Binnen onze dienstverlening is dan ook veel mogelijk: van eenmalige adviezen over bijvoorbeeld loonkostensubsidies of werkplekaanpassingen tot intensieve begeleidingstrajecten. Maar als u net als iedere andere werkgever dat ene talent voor die ene vacature zoekt, kunt u eigenlijk vandaag al een belangrijke stap zetten: de werving en selectie in uw eigen organisatie inclusief maken. Gelijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt creëren: onze adviseurs zijn u daarbij altijd graag van dienst.

Neem contact op

Arbeidsmigratie & detachering

Werknemers voor uw eigen organisatie aantrekken uit het buitenland of buitenlandse bedrijven inhuren om hier tijdelijk een klus te klaren (detachering). Dat zijn valide mogelijkheden om acute personeelsschaarste te bestrijden.

Maar pas op: het Nederlandse arbeidsmarktbeleid is restrictief. Werkgevers van buitenlandse werknemers die zonder vergunning of in strijd met de regels in Nederland werkzaamheden verrichten, riskeren hoge boetes. Ook voor werkgevers die gebruikmaken van arbeidskrachten van buiten de EU is het van groot belang om de Nederlandse regelgeving goed na te leven.

Er komt dan ook het nodige om de hoek bij detachering en het legaal tewerkstellen van arbeidsmigranten. Waar moet u allemaal letten, wat moet u precies regelen? Onze experts internationale arbeidsmobiliteit helpen u verder.

Neem contact op

Bekijk ook de andere clusters van onze dienstverlening 

Benieuwd wat AWVN verder voor u kan doen? Bekijk ook onze andere dienstverleningsclusters. Klik op een van de onderstaande banners, en u komt direct op de betreffende dienstverleningspagina terecht.

Dienstverlening AWVNDienstverlening AWVNDienstverlening AWVNDienstverlening AWVN

Of bekijk het beknopte overzicht van de totale dienstverlening van AWVN

Overzichtspagina

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden