Is een pensioenregeling verplicht?

Is een pensioenregeling verplicht?

 

In principe staat het  iedere werkgever vrij om werknemers een pensioenregeling aan te bieden, Nederland heeft geen pensioenplicht. Maar in veel gevallen is een collectieve arbeidsovereenkomst van kracht die werkgevers wel degelijk verplicht om werknemers een pensioenregeling aan te bieden – vaak via een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds.

Een bedrijfspensioenregeling is een (secundaire) arbeidsvoorwaarde. Werknemers vinden een pensioenregeling belangrijk, dus aanvullend pensioen (AOW, ′het staatspensioen′, is de eerste pijler van het Nederlands pensioenstelsel) is arbeidsvoorwaarde die u als werkgever aantrekkelijker maakt.
Naar schatting bouwt ongeveer één op de tien werknemers geen aanvullend pensioen op via een regeling die de werkgever aanbiedt.

Alles over de pensioenregeling

Aanmelden