Elk lid heeft een eigen contactpersoon bij AWVN: de AWVN-adviseur. Een hooggekwalificeerde expert op één van de deskundigheidsgebieden rond werkgeverschap. De AWVN-adviseur, uw accountmanager, denkt met u mee, draagt op basis van uw bedrijfscase oplossingen aan en mobiliseert eventueel aanvullende deskundigheid binnen de AWVN-organisatie.
Behalve als regulier lid, kunt u zich ook als aspirant-lid bij AWVN aansluiten.

Bekijk het overzicht van de leden. Ook lid worden? Zeven redenen om lid te worden. En wat doet AWVN voor de contributie?

Veel brancheverenigingen zijn lid van AWVN. Is uw bedrijf lid van zo’n bij AWVN aangesloten branchevereniging, dan bent u een zogeheten indirect lid –  en heeft u eveneens toegang tot de dienstverlening van AWVN. Bekijk het overzicht van de de AWVN aangesloten brancheverenigingen.

 • Normaal lidmaatschap AWVN

  Dit is het reguliere lidmaatschap. Iedere onderneming of branchevereniging in Nederland kan direct lid worden van AWVN. Leden ontvangen alle contributieve diensten van AWVN. Tevens kunnen leden ongelimiteerd
  gebruik maken van de betaalde adviesdiensten van AWVN. Deze leden hebben stemrecht binnen de vereniging en komen in aanmerking voor officiële bestuursfuncties.

 • Aspirant-lidmaatschap AWVN

  Dit is een speciale lidmaatschapsconstructie voor ondernemingen en brancheverenigingen die, vooruitlopend op een eventueel normaal lidmaatschap, willen kennismaken met AWVN. Ondernemingen en brancheverenigingen kunnen zich alleen als aspirant-lid aanmelden als zij tegelijkertijd een redelijke, betaalde adviesopdracht aan AWVN uitbesteden.
  Overige voorwaarden en regels zijn:
  • de looptijd van het aspirant-lidmaatschap bedraagt maximaal zes maanden
  • opzeggingen uiterlijk één maand voor het verstrijken van de looptijd van het aspirant-lidmaatschap*
  • zonder tijdige opzegging gaat het aspirant-lidmaatschap automatisch over in een normaal lidmaatschap, waarna de voorwaarden van het normale lidmaatschap gelden
  • ondernemingen en brancheverenigingen kunnen slechts eenmalig gebruikmaken van het aspirant-lidmaatschap
  • aspirant-leden betalen geen contributie
  • aspirant-leden ontvangen dezelfde contributieve diensten als normale leden
  • aspirant-leden hebben geen stemrecht en komen niet in aanmerking voor officiële bestuursfuncties.

  *Als een aspirant-lid tijdens een lopende adviesopdracht afziet van het normale lidmaatschap en derhalve opzegt, dan maakt AWVN de lopende opdracht conform offerte af. In dat geval brengt AWVN 10 procent opslag in rekening over de werkzaamheden (in het kader van de betreffende opdracht) die AWVN verricht na het verstrijken van de maximale looptijd van het aspirant-lidmaatschap.

 • Contributieregeling regulier lidmaatschap

  De contributie wordt bepaald op basis van de loonsom over het voorgaande jaar. Voor het lidmaatschap van AWVN geldt een automatisch lidmaatschap van de Vereniging VNO-NCW. Naast de AWVN-contributie betaalt u hiervoor standaard 0,46 promille van de loonsom. Brancheverenigingen of bedrijven die reeds direct of indirect (via een branchevereniging) zijn aangesloten bij Vereniging VNO-NCW, zijn vrijgesteld van deze bijdrage.

  Entreebedrag
  Het entreebedrag is, eenmalig, € 1.250 in het jaar van toetreding.

  contributie regulier lidmaatschap ondernemingen
  loonsom contributie
  basisbedrag ​€ 3.599
  ​tot en met € 28.230.000 ​€ 3.599 + 0,0571 procent over de loonsom van € 0 tot en met € 28.230.000
  ​van € 28.230.001 tot en met € 109.000.000 bedrag vorige schijf + 0,0167 procent over de loonsom van € 28.230.001 tot en met € 109.000.000
  ​ > € 109.000.001 bedragen vorige twee schijven + 0,0051 procent over de loonsom hoger dan € 109.000.001
  contributie regulier lidmaatschap brancheverenigingen
  loonsom contributie
  basisbedrag ​​€ 3.599
  tot en met € 28.230.000 ​€ 3.599 + 0,0571 procent over de loonsom van € 0 t/m € 28.230.000
  ​van € 28.230.001 tot en met € 109.000.000 bedrag vorige schijf + 0,0167 procent over de loonsom van € 28.230.001 tot en met € 109.000.000
  van € 109.000.001 ​tot
  € 1.000.000.000
  bedragen vorige twee schijven + 0,0051 procent over de loonsom hoger dan € 109.000.001
  ​> € 1.000.000.000 bedragen vorige drie schijven + 0,001632 procent over de loonsom hoger dan € 1.000.000.000

  Bijgewerkt:  4 januari 2021

 • Aanmelden voor het lidmaatschap / lidmaatschap beëindigen

  Liever een persoonlijk gesprek? Neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.

  Wilt u zich direct aanmelden voor het lidmaatschap?
  Vul het digitale formulier hieronder in, of download het Engelstalige formulier hieronder en stuur deze op naar de ledenadministratie van AWVN, Postbus 93050, 2509 AB Den Haag.

  Beëindiging lidmaatschap
  Als u het lidmaatschap wilt beëindigen, dan dient u schriftelijk op te zeggen bij het bestuur. Het lidmaatschap kan uitsluitend aan het einde van het kalenderjaar eindigen. De opzegtermijn bedraagt ten minste vier maanden.

  Algemene Werkgeversvereniging Nederland AWVN
  t.a.v. algemeen directeur
  Postbus 93050
  2509 AB Den Haag

 • Inschrijfformulier

Statuten/huishoudelijk reglement, Engelstalig aanmeldformulier, kennismakingsbrochure

AWVN
AWVN
mei 2016
Download
AWVN
AWVN
april 2018
Download
0 reacties