Over AWVN | Meld u aan voor het AWVN-lidmaatschap

Lid worden van AWVN

Lid worden van AWVN

Wilt u zich direct aanmelden voor het lidmaatschap?

Ga naar het inschrijfformulier

Elk lid heeft een eigen contactpersoon bij AWVN: de AWVN-adviseur. Een hooggekwalificeerde expert op één van de deskundigheidsgebieden rond werkgeverschap. De AWVN-adviseur, uw accountmanager, denkt met u mee, draagt op basis van uw bedrijfscase oplossingen aan en mobiliseert eventueel aanvullende deskundigheid binnen de AWVN-organisatie.
Behalve als regulier lid, kunt u zich ook als aspirant-lid bij AWVN aansluiten.

Bekijk het overzicht van de leden. Ook lid worden? Zeven redenen om lid te worden. En wat doet AWVN voor de contributie?

Veel brancheverenigingen zijn lid van AWVN. Is uw bedrijf lid van zo’n bij AWVN aangesloten branchevereniging, dan bent u een zogeheten indirect lid –  en heeft u eveneens toegang tot de dienstverlening van AWVN.
Bekijk het overzicht van de de AWVN aangesloten bedrijven en brancheverenigingen.

Meer weten over het lidmaatschap van onze vereniging?
U leest er alles over in dit digitale magazine

Normaal lidmaatschap AWVN

Dit is het reguliere lidmaatschap. Iedere onderneming of branchevereniging in Nederland kan direct lid worden van AWVN. Leden ontvangen alle contributieve diensten van AWVN. Tevens kunnen leden ongelimiteerd gebruik maken van de betaalde adviesdiensten van AWVN. Deze leden hebben stemrecht binnen de vereniging en komen in aanmerking voor officiële bestuursfuncties.

Aspirant-lidmaatschap AWVN

Dit is een speciale lidmaatschapsconstructie voor ondernemingen en brancheverenigingen die, vooruitlopend op een eventueel normaal lidmaatschap, willen kennismaken met AWVN. Ondernemingen en brancheverenigingen kunnen zich alleen als aspirant-lid aanmelden als zij tegelijkertijd een redelijke, betaalde adviesopdracht aan AWVN uitbesteden.
Overige voorwaarden en regels zijn:
• de looptijd van het aspirant-lidmaatschap bedraagt maximaal zes maanden
• opzeggingen uiterlijk één maand voor het verstrijken van de looptijd van het aspirant-lidmaatschap*
• zonder tijdige opzegging gaat het aspirant-lidmaatschap automatisch over in een normaal lidmaatschap, waarna de voorwaarden van het normale lidmaatschap gelden
• ondernemingen en brancheverenigingen kunnen slechts eenmalig gebruikmaken van het aspirant-lidmaatschap
• aspirant-leden betalen geen contributie
• aspirant-leden ontvangen dezelfde contributieve diensten als normale leden
• aspirant-leden hebben geen stemrecht en komen niet in aanmerking voor officiële bestuursfuncties.

*Als een aspirant-lid tijdens een lopende adviesopdracht afziet van het normale lidmaatschap en derhalve opzegt, dan maakt AWVN de lopende opdracht conform offerte af. In dat geval brengt AWVN 10 procent opslag in rekening over de werkzaamheden (in het kader van de betreffende opdracht) die AWVN verricht na het verstrijken van de maximale looptijd van het aspirant-lidmaatschap.

Contributieregeling regulier lidmaatschap

De contributie 2024 wordt berekend over het loon voor de loonheffingen (kolom 14) over 2023.

Voor het lidmaatschap van AWVN geldt een automatisch lidmaatschap van de Vereniging VNO-NCW. Naast de AWVN-contributie betaalt u hiervoor standaard 0,46 promille van de loonsom. Brancheverenigingen of bedrijven die reeds direct of indirect (via een branchevereniging) zijn aangesloten bij Vereniging VNO-NCW, zijn vrijgesteld van deze bijdrage.

Entreebedrag
Het entreebedrag is, eenmalig, € 1.250 in het jaar van toetreding.

Aan onderstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

contributie regulier lidmaatschap ondernemingen
loonsom contributie
basisbedrag ​€ 3.725
​tot en met € 29.220.000 ​€ 3.725 + 0,0591 procent over de loonsom van € 0 tot en met € 29.220.000
​van € 29.220.001 tot en met € 112.820.000 bedrag vorige schijf + 0,0173 procent over de loonsom van € 29.220.001 tot en met € 112.820.000
​ > € 112.820.001 bedragen vorige twee schijven + 0,0053 procent over de loonsom hoger dan € 112.820.001
contributie regulier lidmaatschap brancheverenigingen
loonsom contributie
basisbedrag ​​€ 3.725
tot en met € 29.220.000 ​€ 3.725 + 0,5910 procent over de loonsom van € 0 t/m € 29.222.000
​van € 29.220.001 tot en met € 112.820.000 bedrag vorige schijf + 0,1728 procent over de loonsom van € 29.222.001 tot en met € 112.820.000
van € 112.820.001 ​tot
€ 1.035.000.000
bedragen vorige twee schijven + 0,0528 procent over de loonsom hoger dan € 112.820.001
​> € 1.035.000.000 bedragen vorige drie schijven + 0,001690 procent over de loonsom hoger dan € 1.035.000.001

Bijgewerkt 28 december 2023; tarieven 2024

Aanmelden voor het lidmaatschap / lidmaatschap beëindigen

Liever een persoonlijk gesprek? Neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.

Wilt u zich direct aanmelden voor het lidmaatschap?
Vul het digitale formulier hieronder in, of download het Engelstalige formulier hieronder en stuur deze op naar de ledenadministratie van AWVN, Postbus 93050, 2509 AB Den Haag.

Beëindiging lidmaatschap AWVN
Als u het lidmaatschap wilt beëindigen, dan dient u schriftelijk op te zeggen bij het bestuur. Het lidmaatschap kan uitsluitend aan het einde van het kalenderjaar eindigen. De opzegtermijn bedraagt ten minste vier maanden.

Algemene Werkgeversvereniging Nederland AWVN
t.a.v. algemeen directeur
Postbus 93050
2509 AB Den Haag

Inschrijfformulier

AWVN-leden

Er zijn honderden individuele bedrijven en bedrijfstakorganisaties aangesloten bij AWVN. Grote en kleine organisaties, actief in de dienstverlening, industrie en non-profitsector.
Check welke organisaties en brancheverenigingen al bij AWVN zijn aangesloten.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden