Uit dienst en resterende vakantiedagen

Logo AWVN-werkgeverslijnEen werknemer gaat uit dienst. Hoe om te gaan met de resterende vakantiedagen?

Meestal hebben werknemers tegen het einde van hun dienstverband nog een aantal vakantiedagen over. Het uitgangspunt is dat een werknemer de keuze heeft om die op te nemen voor het einde van het dienstverband of die bij het beƫindigen van de arbeidsovereenkomst te laten uitbetalen.

De regels voor het opnemen van vakantiedagen bij het einde van het dienstverband zijn niet anders dan de regels tijdens het dienstverband. Als de werknemer er voor kiest om de vakantiedagen op te nemen, is de werkgever in beginsel op grond van de wet verplicht de vakantiedagen vast te stellen naar de wensen van de werknemer. Dit is alleen anders als honorering van het verzoek om vakantie op te nemen, tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt.

Een werkgever kan de werknemer in ieder geval niet verplichten om voor het einde van het dienstverband de resterende vakantiedagen op te nemen. Als de werkgever de werknemer voor het einde van het dienstverband eenzijdig vrijstelt van werkzaamheden, dan kan de werkgever hiervoor geen vakantiedagen afschrijven.

Resteren er bij het einde van het dienstverband nog vakantiedagen, dan is de werkgever verplicht deze uit te betalen. De werkgever moet de werknemer in dat geval ook een schriftelijke verklaring verstrekken waaruit blijkt hoeveel vakantiedagen zijn uitbetaald. De werknemer kan dan bij de nieuwe werkgever voor deze dagen onbetaald verlof opnemen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden