Adviesdiensten AWVN | Overzicht

AWVN biedt werkgevers een uitgebreid pakket aan dienstverlening en producten. Onze adviesdiensten zijn onderverdeeld in vijf clusters: arbeidsmarkt, arbeidsorganisatie, arbeidsrecht, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden.

Dienstverlening AWVN

Over onze adviesdiensten 

Werkgevers die continu investeren in de wendbaarheid en weerbaarheid van zowel de organisatie als de medewerkers zijn op termijn succesvoller, zo is onze overtuiging. Vooruitgang door vernieuwend werkgeven, noemen we dat. Deze vernieuwing kan alleen slagen als medewerkers betrokken zijn bij de organisatie en bij de invulling van het werkgeverschap. Daarom houden we in onze advisering altijd rekening met de arbeidsverhoudingen. Onze adviseurs zijn erkende experts in hun vakgebied en – door het brede netwerk van AWVN – hebben onze adviseurs veel ervaring in opgedaan nagenoeg alle sectoren en segmenten.

AWVN dienstverlening
Meer weten over de dienstverlening?

Marijn van der Heiden

Onze adviesdiensten zijn onderverdeeld in vijf clusters, maar van een strikte scheiding is geen sprake. Integendeel, zelfs. In de praktijk blijkt dat er bij vrijwel ieder vraagstuk flinke overlappen tussen de vijf clusters zijn – zo zijn arbeidsvoorwaardelijke kwesties niet los te zien van het arbeidsrecht. Juist door vraagstukken in samenhang te benaderen, ontstaat er synergie in de oplossingen. Hieronder leest u meer over onze vijf clusters.

Arbeidsmarkt

Dienstverlening AWVNAWVN adviseert werkgevers hoe in te spelen op kansen en ontwikkelingen op de (krappe) arbeidsmarkt. We vergroten met onze focus op inclusief werkgeven het personeelsaanbod. Zorgen voor maatwerkinterventies op het vlak van over duurzame inzetbaarheid, zodat zoveel mogelijk werknemers langer behouden blijven voor het arbeidsproces. Helpen de arbeidsproductiviteit te verbeteren. Assisteren bij de inzet van arbeidsmigranten.

Lees verder

Arbeidsorganisatie

Dienstverlening AWVNAWVN adviseert werkgevers over het (wendbaar) organiseren van het werk. We beschrijven en waarderen functies met ons eigen functiewaarderingssysteem: ORBA. Helpen bij het fijnmazig inrichten van werkzaamheden. Roosters en arbeidstijden daarentegen biedt een totaal andere kijk op de organisatie van werk. Daarbij gaat het om het optimaal op elkaar afstemmen in de organisatie van werkzaamheden, werktijden en medewerkers.

Lees verder

Arbeidsrecht

Dienstverlening AWVNAWVN informeert en adviseert werkgevers over alle juridische aspecten van het werkgeverschap. We adviseren over arbeidsrechtelijke consequenties van beoogde veranderingen. Begeleiden werkgevers bij reorganisaties, fusies, outsourcing, harmonisatietrajecten en het opstellen van sociale plannen. Bemiddelen en procederen bij individuele en collectieve arbeidsrechtelijke kwesties. Zorgen voor beleid dat een sociaal veilige werkomgeving garandeert.

Lees verder

Arbeidsverhoudingen

Dienstverlening AWVNAWVN adviseert werkgevers over de dialoog in de organisatie, met als doel om tot constructieve arbeidsverhoudingen te komen. We adviseren over hoe alle belanghebbenden te betrekken bij het cao-overleg. Helpen het proces van arbeidsvoorwaardenvorming te vernieuwen. Begeleiden veranderprocessen en cao-onderhandelingen. Interveniëren bij stakingen en bij processen die dreigen vast te lopen. Trainen werkgeversdelegaties in effectief onderhandelen.

Lees verder

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverlening AWVNAWVN biedt elke denkbare hulp bij de totstandkoming van cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen. We adviseren over alle primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals salaris, pensioen, persoonlijke budgetten en vergoedingen. Rekenen voorstellen op financiële consequenties door. Onderzoeken voorkeuren van medewerkers op arbeidsvoorwaardelijk vlak. Voorzien werkgevers van actuele arbeidsvoorwaardelijke data.

Lees verder

Direct inzetbaar in uw organisatie!

Wist u dat u een aantal van deze experts ook in uw organisatie kunt inzetten als u – tijdelijk – behoefte heeft aan extra capaciteit op HR-gebied of aan specifieke arbeidsvoorwaardelijke kennis?

AWVN-interim

En wat behelst de contributieve dienstverlenging van AWVN nu eigenlijk precies? Neem voor het antwoord daarop een kijkje elders op deze site: AWVN – uw contributie meer dan waard!

Contributieve dienstverlening

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden