Dienstverlening

Wat vindt u hier?

AWVN biedt, op offerte- en factuurbasis, een uitgebreid pakket diensten rond het werkgeverschap. Altijd specifiek toegespitst op het bedrijf. Altijd gericht op het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen van het lid.

De adviesdiensten zijn alleen toegankelijk voor directe leden én voor organisaties die aangesloten zijn bij brancheverenigingen die lid zijn van AWVN. Klik hier om te controleren of uw branchevereniging aangesloten is bij AWVN

Een overzicht van de expertisegebieden en de dienstverlening van AWVN.

 • Hulp bij NOW-aanvraag
 • Ziekte? HR-ondersteuning op ondernemings- of brancheniveau
 • Reorganiseren: een grondige voorbereiding helpt
 • advisering en begeleiding arbeidsvoorwaardenoverleg
 • onderhandelen en delegatietrainingen
 • arbeidsvoorwaarden vergelijken en pakketten doorrekenen
 • toegankelijke teksten, eigentijdse vorm (cao-app)
 • employee experience
 • personeeldossiers en individuele ontslagzaken
 • reorganisaties en harmonisaties
 • flexibele arbeidsrelaties
 • overgang van onderneming, outsourcing, fusies
 • stakingen
 • medezeggenschap
 • waarderen van functies met ORBA
 • onderzoeken, analyseren, beschrijven van processen
 • onderzoeken uitwisselbaarheid van functies
 • competentiemanagement
 • Profendo: beheer functieprofielen en -documenten
 • integrale aanpak of focus op deelgebieden
 • opleiden en ontwikkelen
 • gezondere, ergonomische roosters
 • talentmanagement
 • competentiemanagement
 • Tiptrack
 • procesbegeleiding
 • overleg en onderhandelingen OR/bonden
 • afspiegelingsbeginsel en opstellen ontslaglijsten
 • sociaal plan en ontslagvergoedingen
 • structuur en inrichting nieuwe organisatie
 • beloningsbeleid en wendbaar belonen
 • benchmarks
 • equal pay
 • doorrekenen scenario's
 • harmoniseren of integreren
 • overlegverplichtingen OR/bonden
 • nieuw arbeidsvoorwaardenpakket
 • pensioenregelingen harmoniseren
 • onderzoek uitvoering huidige regeling
 • contractverlengingen
 • ontwerpen nieuwe pensioenregelingen
 • pensioenregeling bij fusie of overname
 • liquideren pensioenfonds
 • arbeidsverhoudingen verbeteren en moderniseren
 • procesbegeleiding verandertrajecten
 • verbeteren overleg met OR of bonden
 • simuleren onderhandelingen: Strato
 • migratierecht, vergunningen
 • sociaal-zekerheidsrecht
 • arbeidsvoorwaarden en arbeidsrecht
 • fiscaal recht
 • gevolgen pensioen
 • mensen met afstand tot arbeidsmarkt succesvol aan het werk
 • draagvlak creëren binnen de organisatie
 • (financiële) business case
 • instrumenten en regels
 • job carving
 • vergroten van flexibiliteit organisatie
 • begeleiding veranderingsproces
 • het nieuwe beoordelen en belonen
 • herinrichten organisatie
 • wendbaar organiseren
 • onderzoeken, analyseren en beschrijven van processen en werk
 • advies over de optimale herinrichting
 • taken, rollen en functies
 • HR-strategie en ondernemingsdoelstellingen
 • strategische personeelsplanning
 • arbeidsvoorwaarden-, belonings- en pensioenbeleid
 • duurzame-inzetbaarheidsbeleid
 • flexibiliteit bedrijf en medewerker vergroten
 • verlenging bedrijfstijd
 • ontwerpen van gezondere dienstroosters
 • Arbeidstijdenwet en dienstroosters
 • belonen van werk op afwijkende werktijden
 • salarisstructuur organisatie met de markt
 • leaseregeling
 • pensioenregeling
 • arbeidsvoorwaardenpakket
 • vaste en variabele beloning managementfuncties
 • energie en zelfvertrouwen (terug) in de organisatie
 • wendbaardere en creatievere teams en organisatie
 • eigenaarschap medewerkers bevorderen
 • implementeren nieuwe richting en kaders
 • tijdelijke uitbreiding HR-capaciteit
 • als expertise in eigen organisatie niet voorhanden is
 • specialisten op elk arbeidsvoorwaardelijk gebied