‘Overhevelen’ betaald ouderschapsverlof

Logo AWVN-werkgeverslijnMoet u meewerken aan het ‘overhevelen’ van betaald ouderschapsverlof?

 

Werknemers met een eigen (adoptie)kind of een inwonend stief- of pleegkind hebben per kind recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof, op te nemen voor het kind acht jaar wordt. Sinds 2 augustus 2022 krijgen deze medewerkers de mogelijkheid om voor 9 van deze 26 weken een UWV-uitkering aan te vragen. De hoogte van deze uitkering bedraagt tot 70% van het maximum dagloon. Zij moeten deze uitkering opnemen vóór het eerste levensjaar van het kind.

Stel dat er binnen uw bedrijf ‘calculerende’ medewerkers zijn die het aantal ouderschapsverlofuren voor bijvoorbeeld het eerste kind in mindering willen brengen en deze uren willen overhevelen naar het aanstaande verlof voor het tweede kind. Hoe moet u daar als werkgever dan mee omgaan?

Werkgevers en werknemers kunnen onderling afspreken dat zij op voor de werknemer positieve wijze af kunnen wijken van de wettelijke regelingen, zo ook bij de regeling rond het ouderschapsverlof. Echter, het betaald ouderschapsverlof betreft een uitkering van het UWV, namelijk een uitkering tot 70% over een periode van maximaal negen maal de arbeidsuur per week.

De wet voorziet bij deze regeling niet in de mogelijkheid om de rechten die er zijn ten aanzien van het betaald ouderschapsverlof voor een kind, geheel of gedeeltelijk over te hevelen naar een ander kind. Dit betekent dat medewerkers deze verlofuren dus niet kunnen meenemen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden