OR als onderhandelingspartner bij vaststellen arbeidsvoorwaarden

Logo AWVN-werkgeverslijnWanneer kan de OR als onderhandelingspartner optreden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden?

Traditioneel gezien zijn vakbonden bij de cao-besprekingen de onderhandelingspartner van de werkgevers als het gaat om primaire arbeidsvoorwaarden. De ondernemingsraad komt in beeld wanneer het gaat om secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden.

Uiteraard zijn er ook ondernemingen die niet onder een cao vallen en met hun OR kunnen onderhandelen over het arbeidsvoorwaardenpakket van hun medewerkers.
Op grond van art. 32 WOR kan de ondernemer met de OR overeenkomen dat deze met hem onderhandelt over de arbeidsvoorwaarden. Zij stellen daar dan samen een protocol voor op. De OR kan om het draagvlak voor de ondernemingsovereenkomst te vergroten, haar instemming afhankelijk maken van de uitkomst van een raadpleging van de werknemers.

Een ondernemingsovereenkomst gaat niet boven een toepasselijke cao. Als er een cao van toepassing is, dan is er alleen ruimte om te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden waarover in de cao geen inhoudelijke afspraken zijn gemaakt. Ook kan er met de OR onderhandeld worden over de arbeidsvoorwaarden van het personeel dat niet onder de cao valt.
Daarnaast kan het voorkomen dat in een cao een decentralisatiebepaling is overeengekomen. Een dergelijke bepaling houdt in dat een cao-bepaling nader kan worden uitgewerkt op ondernemingsniveau met de vakbond of met de OR. Als de cao een minimumkarakter heeft, mag je als ondernemer ten gunste van werknemers afwijken van de cao. Om die reden zie je nog wel eens dat er binnen een onderneming naast de cao een aanvullende arbeidsvoorwaardenregeling bestaat. Als de onderneming onder een cao valt met een standaardkarakter, dan is afwijking niet toegestaan. Ook niet wanneer dat in het voordeel van de werknemer is.

Wilt u meer weten over de OR als onderhandelingspartner bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden? Neem dan contact op met de AWVN-werkgeverslijn (070 850 86 05 / werkgeverslijn@awvn.nl).

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden