Regels voor vakantiekrachten

Logo AWVN-werkgeverslijnWaar moet u op letten als u deze zomer een vakantiekracht van 15 jaar wilt inzetten?

De zomervakantie staat voor de deur. Sommige werkgevers willen dan minderjarige vakantiekrachten inzetten. Voor jongeren gelden bijzondere regels. Welke regels moet u in acht nemen voor vakantiekrachten die 15 jaar zijn?

Arbeidsomstandigheden
Allereerst mogen kinderen van 15 jaar zelfstandig licht, niet-industrieel werk doen. Het uitgangspunt is dan wel dat zij alleen werk mogen doen dat bij hun leeftijd past. Het werk mag geen nadelige gevolgen hebben voor hun veiligheid, gezondheid of ontwikkeling. Daarom zijn de mogelijkheden om te werken beperkt.

Minimumloon
De vakantiekracht van 15 jaar moet in ieder geval het minimumloon verdienen.

Werktijden
Vakantiekrachten van 15 jaar mag buiten schooltijd en in de vakanties werken. Zij mogen maximaal 5 dagen per week werken. De vakantiekracht mag per dag of week maar een maximum aantal uren werken. Daarbij maakt het verschil of de vakantiekracht leerplichtig is of (gedeeltelijk) is vrijgesteld van leerplicht.

Maximale werktijden 15-jarigen met leerplicht 
Per schooldag: 2 uur
Per niet-schooldag en vakantiedag: 8 uur
Per schoolweek: 12 uur
Per vakantieweek: 40 uur

Maximale werktijden 15-jarigen met vrijstelling leerplicht (de tijd dat de vakantiekracht op school is, telt ook mee als arbeidstijd)
Per dag: 8 uur
Per week: 40 uur

Werken tijdens vakantieweken
De vakantiekracht van 15 jaar mag 6 vakantieweken per jaar werken. Daarvan mag hij maximaal 4 aaneengesloten weken werken.

Pauzetijden
De vakantiekracht van 15 jaar moet iedere dag minimaal 12 uur rust hebben (in elk geval tussen 19:00 en 7:00 en tijdens vakanties tussen 21:00 en 7:00). Hij heeft ook recht op een pauze van 30 minuten achter elkaar als er meer dan 4,5 uur achter elkaar is gewerkt.

Werken op zondag
Mag alleen als:
• het soort werk het nodig maakt en het in het arbeidscontract staat
• het door de bedrijfsomstandigheden nodig is en er overeenstemming is met de OR, de personeelsvertegenwoordiging of met de 15-jarige
• de ouders of verzorgers uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.
Als er op zondag wordt gewerkt, dan gelden de volgende voorwaarden:
• tenminste 5 vrije zondagen per 16 weken
• als de vakantiekracht van 15 jaar op zondag werkt, is de zaterdag ervoor een vrije dag.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden