Is het verplicht stagiair vergoeding te betalen?

Logo AWVN-werkgeverslijnIs een werkgever verplicht om een stagiair een vergoeding te betalen?

 

Nee, er is geen wet die de werkgever verplicht om een vergoeding aan een stagiair te betalen. Wel kunnen hierover in een cao of bedrijfsreglement afspraken worden gemaakt. Omdat een stageovereenkomst geen arbeidsovereenkomst is, is de Wet minimumloon (WML) niet van toepassing. Dit betekent dat de werkgever bij een stageovereenkomst geen loon verschuldigd is aan de stagiair.

Let op: het is van groot belang onderscheid te maken gemaakt tussen stagiair en werknemer. Dit omdat anders sprake kan zijn van een verkapte arbeidsovereenkomst in plaats van een stageovereenkomst. Dit heeft dan tot gevolg dat volgens de WML (en cao) wél loon moet worden betaald. Het aspect leren dient voorop te staan. Dit wil zeggen dat de stagiair activiteiten mag verrichten mits leren het doel is en deze activiteiten zich duidelijk onderscheiden van de werkzaamheden van de werknemers binnen de organisatie.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden