Inlenersbeloning voor uitzendkrachten

Logo AWVN-werkgeverslijnHeeft een uitzendkracht recht op dezelfde beloning als een gewone werknemer?

 

Op grond van de wet (Waadi) geldt de inlenersbeloning voor uitzendkrachten. Dit betekent dat uitzendkrachten recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als waarop werknemers van de inlener recht hebben, mits zij vergelijkbare werkzaamheden verrichten. Dit brengt met zich mee dat het uitzendbureau – de werkgever van uitzendkrachten – hetzelfde moet betalen als wat de werkgever van de inlener aan zijn werknemers betaalt. Maar is de beloning dan helemaal hetzelfde?

Nee, de beloning voor uitzendkrachten hoeft niet helemaal hetzelfde te zijn als de beloning van inleners. Afwijking van het loonvoorschrift uit de Waadi is per cao mogelijk, zowel in de cao van de inlener, als in de cao van het uitzendbureau.

Beloning uitzendkracht gelijk aan die van vergelijkbare werknemer bij inlener

Uitzendkrachten en hun werkgevers (de uitzendbureaus) zijn gebonden aan de ABU-cao voor Uitzendkrachten. Dit betekent dat de uitzendkracht een afdwingbaar recht heeft op grond van deze cao, waar het uitzendbureau vervolgens aan gebonden is. In deze cao wordt afgeweken van het gelijk loonvoorschrift in de Waadi art 16. Daarin staat dat een uitzendkracht recht heeft op hetzelfde loon als een vergelijkbare werknemer bij de inlener met betrekking tot het periodeloon in de schaal, de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting, toeslagen, initiële loonsverhogingen, kostenvergoedingen, periodieken, eenmalige loonsverhogingen en thuiswerkvergoedingen. Let op: per 1 januari 2023 gaat hier ook de eindejaarsuitkering onder vallen en heeft ook de uitzendkracht hier recht op.

Uitzendbureau gebonden aan ABU-cao

Ook als in de cao van de inlener staat dat (een onderdeel van) de beloning alleen voor de eigen werknemers geldt, heeft de uitzendkracht recht op de inlenersbeloning. Dit komt omdat het uitzendbureau de ABU-cao moet toepassen en dus niet gebonden is aan de cao van de inlener. Het uitzendbureau brengt vervolgens deze kosten conform de voorwaarden van het tussen de inlener en het uitzendbureau geldende contract in rekening. Op grond van deze voorwaarden is de inlener ook verplicht om het uitzendbureau op de hoogte te brengen van de loonvoorwaarden die gelden voor de eigen werknemers.

Wilt u meer weten over de inlenersbeloning of wilt u weten hoe u hier het beste mee om kunt gaan i.v.m. onderhandelingen over loonsverhogingen? Neem dan contact met ons op via de AWVN-werkgeverslijn, tel. 070 850 8605.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden