Goedkeuring ouderschapsverlof wijzigen

Logo AWVN-werkgeverslijnKan de werkgever goedkeuring van ouderschapsverlof tussentijds wijzigen? 

De Wet betaald ouderschapsverlof is sinds 2 augustus 2022 van kracht. Werknemers krijgen hiermee gedurende negen weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximumdagloon).
Ouderschapsverlof was tot de inwerkingtreding van de wet in principe onbetaald. Voorwaarde voor het betaald ouderschapsverlof is dat de werknemer deze negen weken moet opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Het resterende (onbetaalde) ouderschapsverlof van zeventien weken kan worden opgenomen tot de achtste verjaardag van het kind.

Stel dat de werkgever een aanvraag voor ouderschapsverlof goedkeurt en er tussentijds problemen ontstaan, kan hij het ouderschapsverlof dan nog wijzigen?

In beginsel kunt u het goedgekeurde verlof niet zomaar eenzijdig wijzigen. Ouderschapsverlof is namelijk een recht waar de werkgever niet zomaar van mag afwijken. Werkgevers kunnen wel, na overleg met de werknemer, de gewenste invulling van het verlof wijzigen tot vier weken voor intreding van het verlof op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.  De werkgever moet dan schriftelijk aangeven waarom het aangevraagde verlof moet worden gewijzigd.

Op grond van de jurisprudentie moet de werkgever hiervoor aantonen dat de feitelijke invulling van het ouderschapsverlof in dit concrete geval tot onoverkomelijke problemen zal leiden. Dit betekent dat er dus sprake moet zijn van een ernstige ontwrichting van de onderneming, iets wat in de praktijk niet snel voorkomt. Als de werknemer bijvoorbeeld in ploegendienst werkt en er door het verlof roostertechnische problemen ontstaan, moet de werkgever eerst kijken of hij vervanging kan regelen. Deze inspanningsplicht gaat zo ver dat de werkgever zelfs de optie vervanging d.m.v. uitzendkrachten moet overwegen om zwaarwegende problemen in het bedrijfs- of dienstbelang op te lossen.

Ga met medewerker in gesprek over ouderschapsverlof

Kort samengevat is het dus voor de werkgever moeilijk om een aanvraag voor ouderschapsverlof te wijzigen, laat staan een goedgekeurd verlof. Dit kan alleen door in gesprek te gaan met de werknemer en samen tot een oplossing te komen. Dit betekent dat werkgever en werknemer beide moeten instemmen met een wijziging van het ouderschapsverlof. Het kan daarbij helpen om, voordat u het ouderschapsverlof goedkeurt, hierover alvast in gesprek te gaan met de werknemer. Bij een wijziging moet de werknemer in ieder geval de kans krijgen om zijn verlof tijdig op te nemen, zodat het niet vervalt.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden