Opbouw ATV-dagen bij ziekte en vakantie?

Logo AWVN-werkgeverslijnBouwt een werknemer ook ATV-dagen op tijdens ziekte en vakantie?

 

ATV / ADV staat voor arbeidstijd- c.q. arbeidsduurverkorting. Als de normale werkweek langer is dan gemiddelde arbeidsduur waarvoor de werknemer betaald wordt, kunnen voor het verschil ATV-dagen worden toegekend. De wekelijkse arbeidsduur is bijvoorbeeld 40 uur, terwijl de gemiddelde arbeidsduur 38 uur is. De uren die wel gewerkt en niet betaald worden, worden in dat geval omgezet in extra vrije dagen, de ATV-dagen. Een ATV-dag is echter geen wettelijk recht. Een werknemer heeft hier slechts recht op als dit schriftelijk is afgesproken. Voor de vraag hoe het zit met de opbouw van ATV-dagen tijdens ziekte en vakantie is dus van belang wat de werkgever en werknemer hierover hebben afgesproken. Vaak zijn deze afspraken vastgelegd in een cao of arbeidsvoorwaardenregeling. Ga dus altijd eerst na wat er is afgesproken over de opbouw van ATV-dagen tijdens ziekte en vakantie.

Uit jurisprudentie is duidelijk dat de rechter de wettelijke regeling die geldt voor vakantiedagen niet toepast op ATV-dagen. Het is dus van belang om goed af te spreken:
• wat er geldt voor de opbouw van ATV in zijn algemeenheid en bij ziekte
• wat er geldt als de werknemer tijdens een ingeroosterde ATV-dag ziek is
• of niet opgenomen ATV-dagen aan het eind van het jaar vervallen
• of resterende ATV-dagen bij het einde van de arbeidsovereenkomst uitbetaald worden, en zo ja wat dan de waarde van de ATV-dag is.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden