Wanneer een tewerkstellingsvergunning (TWV?)

Logo AWVN-werkgeverslijnVoor welke buitenlandse werknemer heb ik een tewerkstellingsvergunning nodig?


De regels voor werken in Nederland voor mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit staan in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Voor mensen met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van één van de landen van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland is werken in Nederland vrij toegestaan op basis van het EU-verdrag. Voor de landen die in de EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) zijn opgenomen, geldt vrij verkeer van werkenden.

Op grond van de Wav is het voor werkgevers en particulieren verboden om buitenlandse arbeidskrachten die geen vrije toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt, zonder geldige tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid voor zich te laten werken. Een tewerkstellingsvergunning wordt nu nog voor ten hoogste een jaar verleend. Vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt wil het kabinet deze periode wijzigen in drie jaar.

Om meer maatwerk te bieden in de krappe arbeidsmarkt, wil het kabinet ook de verplichte afwijzingsgronden uit de arbeidsmarkttoets van het UWV versoepelen. Een werkgever moet namelijk eerst kandidaten werven uit Nederland, Zwitserland of een EER-land. Dit om oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Het UWV onderzoekt of een werkgever daadwerkelijk voldoende inspanning heeft verricht voor het werven van personeel binnen Nederland, EER of Zwitserland door middel van de arbeidsmarkttoets.

2 december 2021

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden