Liefde en relaties op de werkvloer: hoe mee om te gaan?

Logo AWVN-werkgeverslijnHoe ga je als werkgever om met liefde op de werkvloer?

​Werknemers brengen bijna iedere werkdag tijd met elkaar door. Veel collega’s werken intensief samen en genieten van elkaars gezelschap tijdens de pauzes en de werkborrels. Mooie vriendschappen kunnen hieruit ontstaan en zelfs liefdesrelaties. In principe is de werknemer vrij in het kiezen van een relatie. Op grond van de wet is het niet verboden dat werknemers een affectieve relatie aangaan. Het uitgangspunt is dat dit een privéaangelegenheid is. De werkgever dient het recht op privacy van de werknemer dan ook te respecteren. Dit recht blijkt uit artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Als er door de relatie echter een complexe of zelfs onwerkbare situatie op de werkvloer ontstaat (denk aan de situatie waarin de relatie speelt tussen een leidinggevende en een van zijn ondergeschikten), kan dit een gerechtvaardigd belang voor de werkgever zijn om grenzen te trekken. Dit is ook het geval als de relatie op een andere manier schade toebrengt aan de werkgever (zoals bij een zakelijke belangenverstrengeling).

Uit de rechtspraak volgt dat een werkgever hier voorzichtig mee om moet gaan, omdat het recht op privacy een groter belang lijkt te zijn dan het belang van de werkgever. Om onduidelijkheid te voorkomen, is het voor een werkgever aan te raden om een gedragscode voor relaties op de werkvloer op te stellen en de werknemers hiervan op de hoogte te stellen.

Als u vragen heeft over het opstellen van een regeling over relaties op het werk, kunt u contact opnemen met de AWVN-werkgeverslijn.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden