Ketenregeling en doorwerker

Logo AWVN-werkgeverslijnWerkgever wil een werknemer in dienst nemen die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Partijen willen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaan. Hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag een werkgever aangaan met een pensioengerechtigde werknemer, voordat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

​In beginsel mag iedere werkgever maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een werknemer aangaan in een periode van twee jaar, voordat de werknemer recht heeft op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit wordt ook wel de ketenregeling genoemd. Voor de AOW-gerechtigde werknemer geldt volgens de wet echter een verruimde ‘ketenregeling’. De werkgever mag maximaal zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan met de AOW-gerechtigde werknemer in een periode van vier jaar. Na meer dan zes opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of na vier jaar wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Daarbij geldt dat alleen de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn aangegaan, nadat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt, meetellen voor de keten. Ook moeten de periodes tussen de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zes maanden of korter zijn. Na een tussenperiode van meer dan zes maanden vangt een nieuwe keten aan. Het is in dergelijke gevallen belangrijk na te gaan of de cao op dit punt een afwijkende regeling kent.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden