Mag ik werknemer coronatoegangsbewijs vragen?

Logo AWVN-werkgeverslijnMag u een coronatoegangsbewijs vragen aan een werknemer?

 

Het is op dit moment voor werkgevers niet toegestaan om aan werknemers een coronatoegangsbewijs (getest, gevaccineerd of genezen) te vragen voor toegang tot de fysieke werkomgeving. Dit komt omdat werknemers op dit moment zijn uitgezonderd van de verplichting een coronatoegangsbewijs te tonen. Dit geldt óók voor werknemers in de sectoren horeca, evenementen, kunst/cultuurvoorstellingen en sportwedstrijden die per 25 september 2021 door de overheid zijn verplicht om voor toegang van bezoekers en klanten een coronatoegangsbewijs te vragen.

Voor werkgevers ontstaat er zo een dilemma, omdat zij ook moeten zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Vaccineren is belangrijk ter bescherming van jezelf en anderen tegen coronavirus. Echter, een werkgever mag zijn werknemers níet dwingen zich te laten vaccineren. Vaccinatie is en blijft in Nederland immers vrijwillig. Werkgevers mogen wel een moreel appel doen op hun werknemers om zich te laten vaccineren.

Wel mag een werkgever, indien daar een goede reden voor is, vragen of een werknemer gevaccineerd is. Er is sprake van een goede reden als er bijvoorbeeld geen alternatieven zijn voor het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving. Een werknemer is evenwel niet verplicht op deze vraag antwoord te geven.
In samenspraak met de werknemer kan de werkgever in voorkomende gevallen afspreken dat de werknemer thuiswerkt of kan de werknemer verplicht worden beschermingsmiddelen te dragen als de noodzaak daartoe is opgenomen in de (wettelijk verplichte) risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Van belang is dat werkgever en werknemer in gesprek gaan over het waarborgen van gezondheid en veiligheid op de werkvloer en afspraken maken die voor iedereen werkt. De bedrijfsarts kan hierbij advies geven.

Overigens verkent het kabinet vanwege de dilemma’s die ontstaan bij werkgevers of het onder voorwaarden mogelijk is om coronatoegangsbewijzen op het werk te gebruiken onder de Tijdelijke Wet Coronatoegangsbewijzen, zo deelde staatssecretaris Wiersma de Tweede Kamer op 1 oktober 2021 mee.

Kortom, we kiezen er in Nederland voor dat vaccinatie vrijwillig is en blijft. Een werkgever mag een werknemer niet dwingen tot vaccinatie. Wel mag een werkgever een moreel appel doen op zijn werknemers en als daar een goede reden voor is vragen of een werknemer is gevaccineerd.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden