Hervorming arbeidsmarkt

Pleisters plakken is niet langer voldoende: de toekomst van werk vraagt om veel fundamentelere veranderingen in het arbeidsmarktbeleid.

Lees­wijzer Inhoudsopgave

AWVN pleit al jaren voor brede hervormingen van de arbeidsmarkt vanuit de overtuiging dat we alleen met die aanpak doelen kunnen bereiken die we als land nastreven: meer mensen een plek op de arbeidsmarkt geven, de verschillen tussen werkenden kleiner maken en de productiviteit van werkenden laten stijgen.

Hervorming arbeidsmarkt: stand van zaken

De coalitie voor het kabinet Rutte-IV sprak in het regeerakkoord (december 2021) over een aantal ‘grote hervormingen’ die nodig zijn om onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt weg te nemen. In juli 2022 leidde dat tot de hoofdlijnenbrief arbeidsmarktbeleid, begin april 2023 kwam het langverwachte vervolg daarop.

Op een aantal van de daarin voorgestelde maatregelen zijn in de zoemer en het najaar van 2023, zo rond en na de val van het kabinet Rutte-IV, vervolgacties in gang gezet: er zijn bijvoorbeeld internetconsultaties gehouden over de premiedifferentiatie WW en enkele aanpassingen in het arbeidsrecht (ketenbepaling, oproepcontracten en uitzendarbeid), en de crisisregeling personeelsbehoud is in de steigers gezet.

Het fundament van de beoogde hervormingen

De basis voor de door Van Gennip voorgestelde maatregels was al in 2020 gelegd met de publicatie van de rapporten ′In wat voor land willen we werken′ van de commissie-Borstlap en ′Het betere werk′ van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR).

In de zomer van 2021 zijn de voorstellen door sociale partners en kroonleden nader uitgewerkt in het MLT-advies van de SER. Dit alles leidt nu via het huidige regeerakkoord tot de voorgestelde aanpassingen van het arbeidsmarktsysteem die in april 2023 naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

AWVN is blij dat de rapporten van de commissie-Borstlap, de SER en de WRR expliciet als leidraad zijn genomen voor het arbeidsmarktbeleid van de komende jaren. Daarmee bouwt het kabinet voort op het draagvlak dat er voor deze voorstellen is onder werkgevers- en werknemersorganisaties. Zo kan het een belangrijke stap zetten in de richting van de grotere arbeidsmarkthervormingen die de komende jaren nodig zijn.

Hervorming arbeidsmarkt

Wat zit er aan te komen?

Hervorming arbeidsmarkt

Minister Van Gennip van SZW, inmiddels demissionair, publiceerde begin april 2023 het langverwachte vervolg op haar hoofdlijnenbrief over de hervorming van de arbeidsmarkt. AWVN is blij dat er weer een belangrijke stap op het gebied van het hervormen van de arbeidsmarkt is gezet.
Van Gennip had de wetsvoorstellen in het voorjaar van 2024 aan de Tweede Kamer willen aanbieden, maar gezien de politieke ontwikkelingen zal de realisatie ervan nog wel even op zich laten wachten. Wat zijn de plannen van Van Gennip?

Flex en zzp inzetten...

...om juiste redenen

Flex en zzp inzetten...

Flexwerkers en zzp’ers vervullen een cruciale rol op de arbeidsmarkt. Flex- en zzp-contracten komen echter te vaak voor in situaties waarin een vast contract passender is. Strengere regelgeving dwingt werkgevers de komende jaren om bewuster om te gaan met hun arbeidscontracten en -voorwaarden.
Over waarom de omgang met flexwerk en zzp moet veranderen, en een aanzet tot het antwoord op de vraag hoe dat in de praktijk vorm kan krijgen.

Wat doet AWVN op dit gebied?

Hervorming van de arbeidsmarkt is een belangrijk aandachtsgebied van de beleidsafdeling van AWVN. Deze activiteiten vallen onder de contributieve dienstverlening van de werkgeversvereniging.
Zo was AWVN nauw betrokken bij de totstandkoming van de aanbevelingen van de commisie-Borstlap; de voorzitter van de Commissie Regulering van werk presenteerde haar tussenrapport tijdens het eeuwfeest van AWVN in 2019. Ook de AWVN-jaarcongressen van 2018, ′Wegwerkzaamheden. Tien ideeën voor de wereld van werk′, en die van 2014, ′Groeien doen we samen′, stonden in het teken van arbeidsmarktbeleid.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden