Wendbaar belonen, wat is dat nou weer?

Logo AWVN-werkgeverslijnWat houdt wendbaar belonen precies in?

Wendbaar belonen is een beloningsvorm waarin niet alleen aandacht is voor materiële maar ook voor immateriële beloning. Het gaat niet meer puur om financiën, maar om het individu. Aandacht, persoonlijke ontwikkeling, maatwerk en flexibiliteit spelen hierbij een belangrijke rol. Het is van belang om als werkgever ruimte te bieden voor individuele ontwikkeling en waardering te geven. Denk bijvoorbeeld aan: onderscheidingen voor (project)teams of individuele medewerkers, een wall of fame met mooie voorbeeldprojecten, medewerkers stage laten lopen in een andere organisatie of zich laten inzetten voor een maatschappelijk doel. Een veilige leercultuur is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. De manier waarop belonen, beoordelen en ontwikkelen wordt ingevuld, zijn bepalend voor de wendbaarheid van de gehele organisatie.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden