Verzoek om minder uren te werken

Logo AWVN-werkgeverslijnMoet u als werkgever een verzoek om minder uren te werken honoreren?

 

In de Wet flexibel werken (Wfw) zijn regels opgenomen met betrekking tot het verzoek van een werknemer om de arbeidsduur te verkorten. Een werknemer kan dit verzoek enkel indienen wanneer er minimaal 10 werknemers in dienst zijn en diegene, voorafgaand aan het beoogde tijdstip van ingang van die aanpassing, ten minste een half jaar bij u werkzaam is. Het verzoek dient minimaal twee maanden voor de gewenste ingangsdatum te worden ingediend. In het verzoek om aanpassing van de arbeidsduur moet de werknemer het volgende vermelden:
• vanaf welke datum de werknemer dit wenst;
• hoeveel uren de werknemer meer of minder wil werken;
• hoe de werknemer de uren over de werkweek wil verdelen.

In principe moet u een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur honoreren, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Dit is het geval wanneer de arbeidsduurvermindering leidt tot ernstige problemen:
• voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vrijgekomen uren;
• op het gebied van de veiligheid;
• als er met betrekking tot het maken van het rooster problemen ontstaan.

Uit jurisprudentie blijkt dat rechters vrijwel nooit uitgaan van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Van de werkgever wordt een grote mate van flexibiliteit verwacht bij een dergelijk verzoek.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden