Roosters en werktijden (arbeidstijden)

Kostenreductie en minder overwerk door de personeelsinzet en het werkaanbod optimaal op elkaar af te stemmen. En ook: duurzaam inzetbaar blijven in de 24-uurs economie met gezondere roosters.

Lees­wijzer Inhoudsopgave

′Arbeidstijden′ draait om het zo optimaal mogelijk op elkaar afstemmen van de werkzaamheden, werktijden en de medewerkers – om daarmee de effectiviteit en/of de flexibiliteit van de organisatie te kunnen verbeteren. Of de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren door rekening te houden met hun wensen en aandacht te besteden aan ergonomie. Het kan daarbij gaan om de introductie van individueel roosteren of zelfroosteren, het ontwerp van een nieuw collectief rooster of het arbeidsvoorwaardelijke kader van tijd en beloning daaromheen.

Wat levert het op?

Het beter afstemmen van de inzet van medewerkers op de patronen in de klantvraag/het werkaanbod, leidt doorgaans tot kostenreductie: overwerk en leegloop nemen af, de klant wordt effectiever bediend en er hoeft minder op voorraad geproduceerd te worden. Rekening houden met ergonomie in de vormgeving van het rooster leidt tot vitalere en meer tevreden werknemers.

Hoe werkaanbod en personele beschikbaarheid optimaal op elkaar afstemmen? Lees: Flexibelere en efficiëntere organisaties door anders roosteren!

Vaak ook blijkt het mogelijk om – in elk geval een deel van – de gewenste flexibiliteit met het eigen personeelsbestand te realiseren, waardoor de behoefte aan externe arbeidskrachten zal afnemen. Ook dat drukt de kosten én het levert nog een ander voordeel op: meer werken met de eigen, vaste medewerkers brengt een kwaliteitsimpuls en meer betrokkenheid met zich mee, zo blijkt uit de praktijk.

De organisatie krijgt meer inzicht in de wensen en voorkeuren van medewerkers door hen actief bij de verbeterslag te betrekken. Door samen te werken aan het optimaliseren van de vraag naar en het aanbod van personele inzet, groeit het begrip voor elkaars belangen en ontstaan nieuwe oplossingen die kunnen rekenen op een breed draagvlak.

Meer over duurzame inzetbaarheid en roosters

Vaak komen in dit verbeteringsproces tegelijkertijd gezondere roosters tot stand. We weten dat de invloed die medewerkers zelf op het werkrooster hebben, een positief effect heeft op hun tevredenheid en betrokkenheid. Maar door aanvullend actief met elkaar aandacht te besteden aan ergonomie in het rooster, wordt deze uitkomst vergroot. Zo kan, in samenspraak met elkaar, een wendbare organisatie ontstaan waaraan medewerkers gezond en gemotiveerd hun bijdrage leveren.

In elke organisatie toepasbaar?

Zeker in alle sectoren van de industrie en dienstverlening. Of het nu gaat om de maakindustrie of procesindustrie, logistiek, retail, gezondheidszorg of de culturele sector: in elke organisatie waarin behoefte is aan een effectieve werktijdregeling, met oog voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, heeft de aanpak vanuit arbeidstijden een toegevoegde waarde.

Commitment van het management én de medewerkers is essentieel. Want het veranderen van roosters en werktijden in de regel niet alleen een verandering in de bedrijfsvoering, maar ook in de manier waarop medewerkers werk en privé combineren. Met passende procesbegeleiding en voldoende inhoudelijke expertise kunt u mooie resultaten boeken. Goed voor uw onderneming, goed voor uw medewerkers!

Lees ook de blogs Tijd voor verandering! en De tijd vergeten.

Een pleidooi voor deeltijd werken lijkt precies het tegenovergestelde van wat Nederland nu nodig heeft. Maar werken in deeltijd kan juist in een omgeving van afwijkende werktijden, zoals het geval is binnen organisaties met collectieve systemen als ploegendiensten, ervoor zorgen dat werknemers langer vitaal blijven.

Afbeelding van bord: 24 uur open
Wat AWVN voor u kan betekenen

Verlenging van de bedrijfstijd. Flexibilisering van de organisatie door middel van andere werktijden of roosters. Flexibilisering van de organisatie zonder grote extra kosten te maken. Flexibeler worden én het aantal uitzendkrachten beperken. Alternatieven voor en verbeteringen van het ploegendienstensysteem. Nachtdiensten beperken. De organisatie van het werk op afwijkende tijden. Pieken en dalen in de dienstverlening of productie opvangen. Personele bezetting afstemmen op seizoensinvloeden. Vergoedingen voor consignatie. Gezondheidsaspecten van shifts. Werken op bezwaarlijke uren op en transparante manier belonen. Wet- en regelgeving in relatie tot dienstroosters. Bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van werknemers door middel van betere roosters. Zelfroosteren introduceren.

Een greep uit de veelheid vraagstukken waarmee organisaties de AWVN-experts op het gebied van roosters en werktijden benaderen. Zij helpen u graag verder!

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden