Wanneer hebben werknemers recht op pauze?

Logo AWVN-werkgeverslijnWanneer hebben werknemers recht op pauze? En moeten zij dan worden doorbetaald?

​De pauzeregeling is opgenomen in artikel 5:4 van de Arbeidstijdenwet. Voor werknemers van 18 jaar of ouder geldt dat de werkgever de arbeid zo moet regelen dat het werk wordt onderbroken door een pauze van tenminste 30 minuten als de werknemer meer dan 5,5 uur werkt. Deze 30 minuten kunnen eventueel worden opgesplitst in twee pauzes van 15 minuten. Voor werknemers die jonger zijn dan 18 jaar geldt een norm van meer dan 4,5 uur in plaats van meer dan 5,5 uur.

Als een werknemer meer dan 10 uur werkt, heeft hij recht op een pauze van tenminste 45 minuten. Ook hier geldt dat deze pauze kan worden opgesplitst in kortere pauzes van minimaal 15 minuten.
In de cao kan eventueel worden bepaald dat het werk wordt onderbroken met een pauze van tenminste 15 minuten in plaats van 30 minuten als de werknemer meer dan 5,5 uur werkt. Alle andere afwijkingen bij cao zijn niet toelaatbaar.

Over de doorbetaling van loon tijdens pauzes heeft de wetgever niets geregeld. Tijdens pauzes wordt er niet gewerkt; de werknemer heeft in beginsel ook geen recht op loon. Dit kan anders zijn als bijvoorbeeld een cao of arbeidsvoorwaardenreglement bepaalt dat er wel recht op loon tijdens de pauze bestaat.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden