Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden

Fusie of overname? Een uitgelezen moment om de arbeidsvoorwaardenpakketten in samenhang met de (nieuwe) ondernemingsdoelstellingen te bekijken.

Lees­wijzer Inhoudsopgave

Fusies en overnames horen bij een markt die volop in beweging is. De nieuwe werkgever neemt in voorkomende gevallen niet alleen het personeel over, maar ook het pakket van arbeidsvoorwaarden (en de daarbij behorende verplichtingen). Dan is het doorgaans wenselijk om zo snel mogelijk de arbeidsvoorwaardenpakketten samen te voegen.

Stappenplan...

...met checklist

Stappenplan...

Een goed harmonisatietraject wordt in vier opeenvolgende stappen uitgevoerd.

Integreren of harmoniseren?

Voor het samenvoegen van arbeidsvoorwaarden(pakketten) zijn er feitelijk twee varianten.
1. Integreren – het opnemen (al dan niet met overgangsmaatregelen) van het ene bestaande pakket in het andere bestaande.
2. Harmoniseren – het aanpassen en ombouwen van twee (of meer) pakketten tot één heel nieuw pakket.
Lees meer

Valkuilen

Bijna altijd wordt er bij een fusie of overname afgesproken dat de arbeidsvoorwaardelijke integratie zal geschieden op basis van gelijkwaardigheid van het oude en het nieuwe pakket. De praktijk is echter weerbarstig. Lees meer

Het harmonisatietraject

harmoniseren arbeidsvoorwaardenDownload Veelgestelde vragen over harmoniseren en u hebt de eerste stap op weg naar een succesvolle harmonisatie gezet.

Meestal dient binnen afzienbare tijd een volledige harmonisatie bereikt te worden, maar wel op zorgvuldige wijze, passend bij de ondernemingsdoelstellingen én met instemming van vakbonden en/of ondernemingsraden om medewerkers zoveel mogelijk mee te krijgen.

Een goed harmonisatietraject wordt stapsgewijs uitgevoerd. AWVN onderscheidt daarbij verschillende, opeenvolgende stappen. De eerste stappen zijn bepalend voor het verdere verloop van het harmonisatietraject. Het is hierbij van groot belang om de strategie en de arbeidsvoorwaarden van de (nieuwe) organisatie goed in kaart te brengen en een gedegen analyse te maken van juridische aspecten, de huidige en de gewenste organisatiestructuur. Zo kunnen er nieuwe functies ontstaan, maar ook de behoefte aan één functieraster en één functiewaarderingssysteem.

Harmoniseren: een technische en inhoudelijke puzzel

Het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden is misschien wel de meest complexe en uitdagende puzzel in arbeidsvoorwaardenland: alle bestaande arbeidsvoorwaarden van verschillende organisaties ombouwen tot een nieuw, passend pakket. Maar niet alleen de vraag of dit wenselijk is, maar ook die of dit ook mogelijk is speelt een belangrijke rol. Hoe zit het juridisch, welke ruimte is er in dat opzicht? Wat te doen met verschillen in bijvoorbeeld arbeidsduur? Of met verschillende functiewaarderings- en beloningssystemen? Met welke stakeholders heeft u te maken?

Harmoniseren is niet alleen een technische en inhoudelijke puzzel, maar zeker ook een procesmatige uitdaging. Harmonisatieprocessen kunnen lang duren, kosten vaak geld en gaan gepaard met emoties.
Lees meer: veelgestelde vragen

Zo doet Indaver dat

Zo doet Indaver dat
Afvalverwerkingsbedrijf Indaver nam een bedrijfsonderdeel over en kreeg daardoor te maken met medewerkers met andere arbeidsvoorwaarden en een andere pensioenregeling. CHRO Myra Latuheru van Indaver en AWVN-adviseur Ian Lendering kijken terug op dit intensieve en complexe harmonisatietraject.

AWVN ontzorgt bij harmonisatietrajecten

AWVN ontzorgt bij harmonisatietrajecten
Uw vaste adviseur arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen is doorgaans de projectleider van het harmonisatieproject, en doet daarbij een beroep op andere experts van AWVN. Uitleg over onze werkwijze krijgt u in bovenstaande animatie.

Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden: klantervaringen

Vivera wisselde van cao: een complexe, maar gecontroleerde operatie

Klanten over ons. Vivera, maker van plantaardige vleesvervangers, stapte over van de cao voor slagerijen naar de cao voor gemaksvoeding. AWVN hielp daarbij.

SGS
SGS harmoniseert arbeidsvoorwaarden na overname

Inspectie-, testing- en certificeringsbedrijf SGS nam onderzoeksbedrijf Synlab A&S over en wilde de arbeidsvoorwaarden harmoniseren. AWVN ondersteunde daarbij. HR business partner Ellen Bernasco van SGS en AWVN-adviseur Ian Lendering blikken terug.

Royal HaskoningDHV harmoniseert arbeidsvoorwaarden na overname: ‘Iedere verandering moet je kunnen uitleggen’

Ingenieursbedrijf Royal HaskoningDHV nam adviesbureau Districon over en besloot de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren. Onder flinke tijdsdruk vond niet alleen de technische harmonisatie plaats, maar waren er ook veel gesprekken met medewerkers om de overgang soepel te laten verlopen. Hr business partner Jolijn Schut van Royal HaskoningDHV en AWVN-adviseur Ian Lendering blikken terug.

DSM: arbeidsvoorwaarden harmoniseren

De arbeidsvoorwaarden van CSK moeten na de overname door DSM worden overgeheveld naar de DSM-cao. Dat lukt met behulp van een rekenmodel van AWVN.

Fedex/TNT: complexe, maar soepele harmonisatie

De harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van het Nederlandse deel van Fedex/TNT en de overgang naar één pensioenfonds was een complexe maar vrij soepele operatie, waarvoor het bedrijf de hulp van AWVN inschakelde.

Logo Indaver
Indaver: snelle pensioenoverstap en harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Afvalbeheerder Indaver wilde bij de overname van BRP – een klein bedrijf uit dezelfde sector – de tijd nemen om de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren en de overstap van pensioenfonds te regelen. AWVN adviseerde.

DSV: snelle harmonisatie arbeidsvoorwaarden na bedrijfsovername

Klantervaring. Logistiek dienstverlener DSV nam in het najaar van 2019 branchegenoot Panalpina over. DSV wilde binnen enkele maanden de arbeidsvoorwaarden harmoniseren en schakelde daarvoor de hulp in van AWVN.

KPN: brands integreren en arbeidsvoorwaarden harmoniseren

AWVN heeft telecombedrijf KPN ondersteund bij het integreren van haar brand RoutIT in KPN en bij het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden.

Vreugdenhil: harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Vreugdenhil kent nu één regeling voor alle fabrieksmedewerkers, in de vorm van de cao Zuivel, en één arbeidsvoorwaardenregeling voor het hoger personeel. AWVN hielp de zuivelonderneming bij de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden