Pensioenopbouw over meerwerk- en overwerkuren?

Logo AWVN-werkgeverslijnMoet er over meerwerk en overwerk pensioen worden opgebouwd?

 

Meerwerkuren zijn uren die deeltijdwerkers extra werken, maar niet meer dan de voltijd-arbeidsduur die in de organisatie geldt.
Uit een uitspraak van het Hof van Justitie in december 2007 volgt dat deeltijders in ieder geval niet minder mogen worden betaald dan voltijders over de uren die zij werken.
Dit betekent ook dat zij recht hebben op vakantieopbouw, pensioenopbouw en dergelijke over deze extra gewerkte uren.
Het hof ging hierbij uit van een eis van gelijke behandeling. Het loon, inclusief alle onderdelen, mag niet lager zijn dan het loon dat een voltijder ontvangt.

Van overwerk is sprake als de voltijd arbeidsduur wordt overschreden. Of werknemers over overwerkuren pensioen opbouwen, hangt af van de vraag of overwerk onder de definitie van pensioengevend salaris valt. Deze definitie staat in het pensioenreglement en wordt bepaald door sociale partners.

Update maart 2022 

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden