Verbod op rookruimtes, wat nu?

Logo AWVN-werkgeverslijnVanaf 1 januari 2022 mag de werkgever geen afsluitbare rookruimtes meer hebben. Dit vloeit voort uit het Nationaal Preventieakkoord van 2018, waarin maatregelen en acties zijn afgesproken met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Wat betekent dit voor werkgevers?

‚ÄčBegin dit jaar is het Tabaks- en rookwarenbesluit gewijzigd, waardoor het rookverbod geldt voor alle ruimtes op de werkvloer bij de werkgevers die onder het rookverbod vallen. Dit betekent dat deze werkgevers verplicht zijn tot het instellen, aanduiden en handhaven van het rookverbod. Het toezichthoudende orgaan, de NVWA, controleert dit en kan bij overtreding van het rookverbod overgaan tot het opleggen van bestuurlijke boetes aan de werkgever.

Het rookverbod gaat gelden voor de rookruimtes in de ruimten, gebouwen en inrichtingen waar de werknemers hun werkzaamheden verrichten. Belangrijk om te vermelden, is dat het wel om afsluitbare ruimtes gaat. Dit betekent dat een abri niet onder het rookverbod valt, want dat is doorgaans geen afsluitbare ruimte.

De werkgever heeft een aantal opties. Ten eerste kan de werkgever een abri op het bedrijfsterrein beschikbaar stellen voor rokende werknemers. Daarnaast kan hij aangeven dat werknemers buiten op het bedrijfsterrein of bij de ingang kunnen roken, tenzij de werkgever ervoor kiest om dit te verbieden. Als de werkgever dit verbiedt, dan is het raadzaam om er rekening mee te houden dat de verstokte rokers waarschijnlijk elders een sigaret zullen gaan roken. Werknemers mogen immers op de openbare weg roken, tenzij dat rookoverlast oplevert voor de overige collega’s in de ruimten, gebouwen en inrichtingen waar zij hun werkzaamheden verrichten.

Tot slot, de werkgever is niet verplicht om een geschikte rookplek te verschaffen. Wel heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht met betrekking tot het rookbeleid. Het is voor werkgevers raadzaam om vroegtijdig na te gaan wat het rookverbod in de praktijk betekent en of het nodig is om hier afspraken over te maken. Al met al is het dus zaak om tijdig acties te ondernemen als u uw rookbeleid wilt wijzigen voor 2022.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden