Overzicht

AWVN-netwerken

Vakgenoten ontmoeten in een informele setting: de leden van AWVN vormen zelf een krachtig netwerk. AWVN zorgt ervoor dat zij elkaar geregeld persoonlijk treffen tijdens de bijeenkomsten van de verschillende netwerken. De netwerken zijn regionaal of sectoraal georiënteerd, of gericht op een specifiek thema.

Bent u lid van AWVN en wilt u ook met andere werkgevers in contact komen? Meld u dan aan voor één van de AWVN-netwerken.

AWVN-netwerken: algemene informatie

Algemene informatie over de netwerken van AWVN.

AWVN-netwerk Medezeggenschap

Het AWVN-netwerk Medezeggenschap is voor leden die willen meedenken en praten over vernieuwingen op het gebied van medezeggenschap.

AWVN-netwerk Noord

Regionaal netwerk van werkgeversvereniging AWVN voor leden in de drie noordelijke provincies: Friesland, Groningen en Drenthe.

De beleidscommissie

De beleidscommissie vormt een klankbord voor de beleidsorganisatie van werkgeversvereniging AWVN.

Jong AWVN

Het AWVN-netwerk Jong AWVN biedt jonge HR-professionals een platform waar op een laagdrempelige ervaring en kennis uitgewisseld kan worden.

AWVN-netwerk CIO

Contactgroep informeel overleg (CIO): AWVN-netwerk voor arbeidsvoorwaardenspecialisten van middelgrote tot grote organisaties.

Vitaliteit en gezondheid

Het AWVN-ledennetwerk Vitaliteit en gezondheid richt zich op onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuim, vitaliteit, Arbo en gezondheid.

Inspiratienetwerk

Het AWVN-inspiratienetwerk is een besloten dispuut voor de deelnemers aan de AWVN-studiereizen.

Platform strategische HR-vraagstukken Petrochemie

Dit AWVN-netwerk, het Platform Strategische HR-vraagstukken Petrochemie, is voor HR-professionals die in de petrochemie werkzaam zijn.

HRM-groep Industrie Mainport

Dit AWVN-netwerk is voor HR-professionals die werken in de sectoren Industrie en vervoer, omgeving Rotterdam.

AWVN-netwerk Zuidoost

Netwerk voor AWVN-leden in zuidoost-Nederland.

AWVN-netwerk brancheverenigingen

Netwerk van werkgeversvereniging AWVN voor alle secretarissen van alle aangesloten branches, ook MKB-branches.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden