Netwerk

Wat vindt u hier?

AWVN heeft verschillende netwerken van en voor leden. Deze komen geregeld bijeen om informatie en ervaringen uit te wisselen op het gebied van HRM. De netwerken zijn regionaal of sectoraal georiënteerd, of gericht op een specifiek thema. Meer informatie over de netwerken. Vanzelfsprekend vinden netwerkbijeenkomsten online plaats als de regels van het RIVM dat vereisen.

Een overzicht van de eerstvolgende netwerkbijeenkomsten.