Omvang betaald ouderschapsverlof en ploegendienst

Logo AWVN-werkgeverslijnHoe wordt het recht op betaald ouderschapsverlof berekend bij werknemers met een volcontinu of 5-ploegendienstrooster?

 

Werknemers met een eigen kind, adoptiekind of inwonend stief- dan wel  pleegkind hebben sinds 2 augustus 2022 recht op betaald ouderschapsverlof. Voor deze datum was het ouderschapsverlof nog onbetaald. De omvang van het betaalde ouderschapsverlof bedraagt negen keer de arbeidsduur per week; de uitkering die het UWV aan de werknemer uitkeert, bedraagt 70% van het dagloon. Voorwaarde voor het betaald ouderschapsverlof is dat de werknemer deze negen weken opneemt in het eerste levensjaar van het kind. Het resterende (onbetaalde) ouderschapsverlof van zeventien weken kan worden opgenomen tot de achtste verjaardag van het kind.

Gemiddeld aantal uren over langere periode

Bij een wisselende arbeidsduur gaat het om een gemiddelde over een langere periode. Als het gemiddelde uitkomt op 33,6 uur is dat de totale duur van het verlof op weekbasis. Als werknemers een volle week verlof willen genieten in een week waarin zij voor bijvoorbeeld 38 uur zijn ingeroosterd, dan zouden zij enkele uren uit hun vakantieverlof moeten aanvullen. Het omgekeerde kan ook; als zij verlof willen nemen in een week waarin zij voor 30 uur zijn ingeroosterd, hebben zij nog wat uren over voor bijvoorbeeld de week erna. Dezelfde situatie doet zich voor bij werknemers die niet in ploegendienst werken, maar die bijvoorbeeld de ene week vijf dagen werken en de andere week vier met een gemiddelde van 36 uur.
Deze wijze van berekening geldt overigens ook bij het (aanvullend) geboorteverlof.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden