Algemene Werkgeversvereniging Nederland

Over ons

Algemene Werkgeversvereniging Nederland, (kortweg AWVN, in den beginne: AW-V) werd in 1919 opgericht om namens de aangesloten bedrijven onderhandelingen met vakorganisaties te voeren over arbeidsvoorwaarden.

 

Meer over de geschiedenis van AWVN.

Onderhandelen over (collectieve) arbeidsovereenkomsten behoort nog altijd tot de core business van ’s lands grootste werkgeversvereniging – zo is AWVN tegenwoordig betrokken bij meer dan de helft van de cao’s die Nederland telt.

Maar AWVN heeft veel meer te bieden. AWVN heeft alle expertise in huis die nodig is om elk onderwerp, alle (juridische) verplichtingen voortvloeiend uit het arbeidsvoorwaardenoverleg én het werkgeverschap, nader vorm te geven: AWVN biedt totaaloplossingen voor werkgevers. Daarnaast is AWVN – als belangenbehartiger van werkgevend Nederland, als meest relevante netwerk voor bedrijven en organisaties die werk maken van werkgeverschap – uitgegroeid tot een belangrijke speler in de polder. Dat is waarom honderden individuele bedrijven en bedrijfstakorganisaties aangesloten zijn bij AWVN. Grote en kleine organisaties, actief in de dienstverlening, industrie en non-profitsector. Tezamen hebben die zo’n vijf miljoen werknemers in dienst.

Is uw organisatie (in)direct lid?
Check of uw organisatie of branchevereniging bij AWVN is aangesloten

AWVN is een dienstverlenende werkgeversvereniging. De dienstverlening valt uiteen in adviesdiensten op maat (op factuurbasis) en uit de contributie gefinancierde werkzaamheden en activiteiten. De dienstverlening is behalve voor directe leden, ook beschikbaar voor de leden van de AWVN aangesloten brancheverenigingen – zogeheten indirecte leden – en aspirant-leden.
Ten opzichte van andere adviespartijen die actief zijn op het gebied van arbeidsverhoudingen en -voorwaarden, neemt AWVN een unieke positie in. Door het verenigingskarakter is er sprake van een diep gewortelde vertrouwensbasis tussen de bureauorganisatie en de leden, en tussen de leden onderling. AWVN heeft daardoor brede toegang tot informatie van bedrijven en slaagt erin deze informatie te vertalen in diensten die meerwaarde hebben.

Daarnaast speelt AWVN een belangrijke rol in de polder. AWVN onderhoudt nauwe banden met VNO-NCW, dé politieke belangenbehartiger van ondernemend Nederland, is erkend en gewaardeerd gesprekspartner van de bonden, en heeft zetels in tal van besturen, commissies, raden van advies en overlegorganen. Ook draagt AWVN bij aan verschillende initiatieven die raken aan werkgeverschap en/of bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hierdoor beschikt AWVN over de juiste kanalen om actief een bijdrage te kunnen leveren aan de vorming en instandhouding van een werkgeversvriendelijk sociaaleconomisch klimaat.

Wij zijn AWVN

AWVN

Visie en missie

Onze visie
Voortdurende vernieuwing van het werkgeverschap, gericht op het verhogen van de wendbaarheid en weerbaarheid van de onderneming, is binnen de hedendaagse context cruciaal om de organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren. De HR-strategie verbindt deze organisatiedoelstellingen met de ontwikkeling van organisatie, medewerkers en arbeidsvoorwaarden. Constructieve arbeidsverhoudingen zijn daarbij van groot belang – vernieuwing kan alleen slagen als medewerkers actief betrokken zijn.

AWVN

Onze missie
• inspireren en adviseren van ondernemingen bij het vernieuwen van hun rol als werkgever
• bijdrage leveren aan het vergroten van de sociaal-maatschappelijke waarde van ondernemingen
• positief beïnvloeden van het klimaat voor werkgevers door middel van innovatief sociaal beleid.

Ambitie en kernwaarden

Onze ambitie
Het is onze ambitie om de toonaangevende en belangrijkste adviseur te zijn van werkgevers in Nederland. Daartoe:
• adviseren wij over het vernieuwen van HR-strategie, arbeidsverhoudingen, organisatieontwikkeling, medewerkersontwikkeling en arbeidsvoorwaardenvorming
• agenderen wij trendsettende HR-thema’s
• vormen wij het meest krachtige netwerk van werkgevers
• beïnvloeden wij het sociaaleconomisch klimaat in Nederland
• verstrekken wij relevante en betrouwbare informatie.

Bevlogen, verbindend, oplossingsgericht en betrouwbaar: dat zijn de kernwaarden van AWVN.

Bestuur

AWVN is een vereniging van leden. De formele en dagelijkse leiding van de vereniging berust bij de bestuurder/algemeen directeur. AWVN heeft daarnaast een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging.

Directie
drs. R. Puts, algemeen directeur

Raad van Toezicht
mr. G.H.N.L. van Woerkom, voorzitter
dr. J.H.M. Dröge, penningmeester
drs. S.M. Zweers (Royal FrieslandCampina), lid
A. Slagt (KLM), lid
drs. J.M. Dijkman, lid
mr. S.J.M. Roelofs (Modint), lid
mr. M. Michon-van Dijk (Shell), lid
drs. M. van Beek MA, MSc (ING Bank), lid
F.A. Koster, BSc (SAPPI Maastricht), lid

Contactpersoon
Marlous Termote (bestuurs- en directiesecretaris), te bereiken op m.termote@awvn.nl of via het algemene nummer van AWVN, 070 850 86 05.

Bijeenkomsten Raad van Toezicht 2023
– 15 februari 2023 van 16.00 – 18.00u
– 12 april 2023 van 16.00 – 18.00u (jaarrekening controle)
– 21 juni 2023 van 15.00 – 18.00u (incl. Algemene Ledenvergadering)
– 6 september 2023 van 16.00 – 18.00u
– 25 oktober 2023 van 16.00 – 18.00u (begroting)
– 13 december 2023 van 16.00 – 18.00u via

Statuten/huishoudelijk reglement en jaarverslag (activiteitenverslag)

AWVN en privacy

AWVN heeft sinds 1 mei 2018 een functionaris gegevensbescherming aangesteld. AWVN-leden moeten ervan op aan kunnen dat AWVN zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens die haar worden toevertrouwd.

Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die zij in het kader van adviesopdrachten verstrekken, maar ook voor gegevens die AWVN verwerkt in digitale tools als Tiptrack en de Beloningsmonitor. De benoeming van een functionaris gegevensbescherming is onderdeel van ons beleid om de bescherming van al deze gegevens te waarborgen. De contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming zijn: mr. drs. H.V.R. Lepoutre CIPP/E, email: h.lepoutre@awvn.nl.

Meer informatie

Meer weten over het lidmaatschap van onze vereniging?
U leest er alles over in dit digitale magazine

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden