Relatie functiewaardering en salarisschaal

Hoe zit het met de relatie tussen functiewaardering en salarisschalen? 

Na het bepalen van de hiërarchie van functies, worden op basis daarvan de verschillende functies (of functiegroepen: functies die wat betreft de aard van de werkzaamheden en de verwachte bijdrage grote verwantschap vertonen) gekoppeld aan een salarisschaal. Functiewaardering doet in principe geen uitspraak over de salarisschaal die bij een functie(groep) hoort – dat is een beleidskeuze.

Functiewaarderingsspecialisten kunnen u natuurlijk wel precies vertellen wat gebruikelijk is.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden