Pensioenontslagbeding en doorwerker

Wat zijn de mogelijkheden voor een werkgever om een werknemer in dienst te houden als deze de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, terwijl er een pensioenontslagbeding in het arbeidscontract is opgenomen?

Een pensioenontslagbeding houdt in dat de vaste arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op het moment dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd (of de overeengekomen pensioenleeftijd) heeft bereikt, of op een tijdstip daarna. Willen werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst daarna voortzetten, dan kan dat voor onbepaalde of voor bepaalde tijd.

In het laatste geval heeft de werkgever wettelijk gezien de mogelijkheid om de werknemer aansluitend (een tussenpoos is niet nodig) zes keer een tijdelijk contract aan te bieden binnen maximaal vier jaar. Wordt hierna nog een contract aangegaan, dan is dat voor onbepaalde tijd.

Let wel op of de cao geen beperkingen oplegt. Staat daar bijvoorbeeld in dat er maximaal drie contracten in maximaal twee jaar mogelijk zijn, zonder dat er iets anders geldt voor AOW-gerechtigde werknemers, dan kan de werkgever geen gebruik maken van de mogelijkheden die de wet biedt.

Een andere mogelijkheid om de oudere werknemer te behouden, is om schriftelijk overeen te komen dat het pensioenontslagbeding uit de arbeidsovereenkomst zal worden geschrapt (mits de eventueel van toepassing zijnde cao dit toestaat). De werkgever kan dan te zijner tijd de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder tussenkomst van UWV of kantonrechter.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden