Hybride werken

Hoe ziet de ideale balans tussen thuiswerken en op locatie werken eruit – volgens u en volgens uw medewerkers?

Lees­wijzer Inhoudsopgave

Postcorona streven de meeste werkgevers én werknemers naar hybride werken: deels thuis, deels op locatie. Dat blijkt ook uit diverse enquêteonderzoeken. Zeker voor organisaties die hun aantrekkelijkheid als werkgever willen versterken, is het verstandig een visie op hybride werken te hebben: thuiswerken is een belangrijk criterium geworden waarop (toekomstige) medewerkers hun (potentiële) werkgevers beoordelen.

Snel inzicht....

...dankzij een speciale tool

Snel inzicht....

Onderzoek de voorkeuren van uw werknemers op het gebied van hybride werken en het organiseren van werk.

...dankzij een speciale tool

CO2-registratie voor werkgevers..

...moet vanaf 1 juli worden uitgevoerd

CO2-registratie voor werkgevers..

Werkgevers zijn verplicht om vanaf 1 juli 2024 alle kilometers die medewerkers afleggen voor zakelijk en woon-werkverkeer aan te leveren in een ‘CO2-registratie’ bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Uiterlijk op 1 juli 2025 moeten bedrijven deze gegevens ook daadwerkelijk rapporteren in het online platform van RVO.

Hybride werken in uw organisatie introduceren of verder ontwikkelen?

Ga met uw medewerkers in gesprek over wat ‘ons’ tijdens de coronacrisis is overkomen.
Wat we hebben geleerd, wat we willen behouden en/of versterken? Wat werkt het beste voor welke activiteiten, wat past bij het DNA van de organisatie? Integreer dat in een (hernieuwde) visie op het organiseren van werk: wat doen we waar, wanneer, met wie?

How2Work: hybride werken

AWVN raadt u aan bij het ontwikkelen van uw visie op hybride werken om én verder te kijken én breder. Hoe ziet de ideale balans tussen thuis- en locatiewerk er uit, volgens u en volgens uw medewerkers? Hoe richt u het kantoor in zodat werk dat het best op locatie wordt uitgevoerd, goed is gefaciliteerd (zoals groepsbijeenkomsten)? Wat is er nodig om de thuiswerkplek voor de langere termijn geschikt te maken? Wat vraagt dit van de digitalisering van het werk? Welke kosten en/of baten zijn met uw beoogde beleid gemoeid? Wat betekent dit voor uw inzet bij het arbeidsvoorwaardenoverleg en/of de cao?

Toets thuiswerkproof HR-beleid
Kort overzicht van een aantal aandachtspunten: thuiswerkplek, gezondheid werktijden, bereikbaarheid, leren & ontwikkelen, reiskosten.

Thuiswerkproof-toets HR-beleid

Hybride werken en reiskostenvergoeding

Als werknemers structureel een deel van de werktijd thuiswerken, dan heeft dat gevolgen voor de vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. En hoe verhoudt die vergoeding voor het woon-werkverkeer zich tot de onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2,15 euro per dag die werkgevers sinds 1 januari 2023 (2024: € 2,35) aan werknemers mogen uitkeren?
AWVN pleit voor de invoering van een budget waarmee elke medewerker zelf z’n thuiswerk- en woon-werkverkeerkosten kan bekostigen: het waarjewerkt-budget.

Thuiswerkplek en wet- en regelgeving

Werkgevers moeten zich wettelijk houden aan een aantal regels met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Deze wetgeving is ook van toepassing op thuiswerken. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht als het om de invoering of uitbreiding ervan gaat.

• Bekijk de pagina op deze site over thuiswerken en arboverplichtingen
• Bekijk ook Thuiswerken: wat zegt de wet en wie is verantwoordelijk? op het Arboportaal

Routekaart hybride werken

Routekaart hybride werken

Bij welk station staat u op de route naar hybride werken? Volg het spoor en lees waar u over na moet denken en wat u te doen staat via de Routekaart hybride werken. Maak van uw beleid een consistent en gedragen verhaal dat staat als een huis!
• Lees ook de ervaringen van WOS , de branchevereniging voor werkgevers in de sport die samen met AWVN de routekaart ontwikkelde.

Position paper awvn

Waarjewerktbudget

AWVN pleit voor een budget waarmee elke medewerker zelf z’n thuiswerk- en woon-werkverkeer naar kan bekostigen naar eigen inzicht: het waarjewerktbudget. Dat kan gebruikt worden voor een auto, maar wie die niet wil of nodig heeft ook bijvoorbeeld voor een OV- en deelautoabonnement of een (lease)e-bike. Het waarjewerktbudget is daarnaast bedoeld om de lopende kosten voor de thuiswerkplek te dekken of, voor wie thuis niet goed kan werken, budget te hebben om een plek bij een werkhub buitenhuis te organiseren.

Position paper thuiswerkproof HR-beleid

AWVN-dataportaalIn het AWVN-dataportaal zijn drie dashboards op het gebied van hybride werken beschikbaar:
vergoeding woon-werkverkeer binnen en buiten de Randstad
Dit dashboard toont de gemiddelde kilometervergoeding voor woon-werkverkeer en de drempel binnen en buiten de Randstad weergegeven.
kilometerdrempel voor vergoeding
In hoeverre is in mobiliteitsregelingen een ondergrens (drempel) opgenomen voor het aantal te vergoeden kilometers voor woon-werk? En als er een bepaling is opgenomen: wat is dan de drempel voor de te vergoeden woon-werkkilometers?
kilometergrens vergoeding woon-werkverkeer
In hoeverre is in mobiliteitsregelingen een bovengrens opgenomen voor het aantal te vergoeden kilometers voor woon-werk? En als er een bepaling is opgenomen: wat is dan de bovengrens voor de te vergoeden woon-werkkilometers?

Voorts is in het AWVN-dataportaal het dashboard thuiswerkvergoeding beschikbaar.

Hybride werken vergroot de vijver

Hybride werken vergroot de vijver

′In de praktijk hoor ik het steeds vaker: dat bedrijven waar hybride werken mogelijk is, sollicitanten krijgen uit oorden die tot voor kort niet tot hun bereik hoorden. In tijden van arbeidsmarktkrapte is dat goed nieuws. Wie zich als organisatie op het gebied van hybride werken aantrekkelijk weet te positioneren, blijkt te beschikken over een grotere vijver.′
• Lees de blog van Alex Verheijden.

hybride werken, grensoverschrijdende arbeid
AWVN-netwerk ‘De plek van werk’

Graag even sparren?

AWVN-cursus, AWVN-masterclass, AWVN-bijeenkomst, AWVN-webinar AWVN-cursus, AWVN-masterclass, AWVN-bijeenkomst, AWVN-webinarDit AWVN-netwerk verbindt leden rond het thema de werkplek. Nu thuiswerken gewoon is geworden, ontwikkelen steeds meer werkgevers beleid voor hybride werken. Thema’s die in het netwerk aan de orde komen, zijn onder andere faciliteiten en middelen, arbovoorschriften, verbinding op de werkvloer en op afstand, initiatieven om de organisatiecultuur te versterken, het bewaken van de werk-privébalans, leidinggeven op afstand, HR-beleid en de consequenties van hybride werken daarvoor. Praat mee en laat u inspireren!

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden