Niet-gebruikte vakantiedagen terugvorderen wegens quarantaineplicht?

Logo AWVN-werkgeverslijnKan een werknemer niet-gebruikte vakantiedagen terugvorderen wegens een quarantaineplicht door corona?

De werknemer heeft het recht om vakantieuren op te nemen. Dat doet hij door een verlofaanvraag in te dienen. De werkgever stemt in principe in met de verlofaanvraag, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich hiertegen verzetten. Nadat de vakantieaanvraag is goedgekeurd, kan de werknemer de vakantieuren alleen nog intrekken als de werkgever hiermee instemt. Maar is het mogelijk dat de werknemer de vakantiedagen terugvordert wegens quarantaineplicht door corona tijdens zijn vakantie?

Er kunnen situaties ontstaan waarbij de werknemer gedurende zijn vakantie in isolatie of quarantaine moet. Ten eerste kan zich de situatie voordoen dat de werknemer tijdens de vakantie ziek wordt door het coronavirus en in isolatie moet. Dagen waarop de werknemer ziek is, gelden niet als vakantiedagen. Hierdoor zullen de ziektedagen niet in mindering worden gebracht op de vakantiedagen.

Ten tweede kan zich de situatie voordoen dat de werknemer niet besmet is geraakt met het coronavirus, maar wel verplicht in quarantaine moet. Het wettelijke uitgangspunt is dat de werkgever verplicht is het loon door te betalen als de werknemer de arbeid niet verricht, tenzij het niet verrichten van de arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. Tenzij de werknemer bewust een situatie creƫert waarvan hij van tevoren weet dat hij daardoor in quarantaine moet, bijvoorbeeld door op vakantie te gaan naar een risicogebied, is het uitgangspunt dat het niet kunnen verrichten van de arbeid door quarantaine niet in redelijkheid voor rekening van de werknemer komt. Maar tijdens vakantie is er geen sprake van het niet kunnen verrichten van de arbeid. Dat betekent dat als er zich situaties voordoen waardoor de werknemer niet ten volle van zijn vakantie kan genieten, met uitzondering van ziekte, dit geen invloed heeft op de opname van de vakantie. De vakantiedagen kunnen dus in mindering worden gebracht, als de werknemer tijdens zijn vakantie in quarantaine moet.

Bovendien heeft de rechtbank Rotterdam in een recente uitspraak geoordeeld dat de werknemer vakantieuren niet kan terugvorderen, omdat de werknemer niet op vakantie is gegaan vanwege de situatie rondom de coronacrisis. Het gegeven dat de werknemer tijdens zijn vakantie feitelijk niet is weggegaan, ligt immers in de risicosfeer van de werknemer. De vakantieuren kunnen ook in dat geval niet worden teruggevorderd.

Als de situatie daartoe aanleiding geeft, kan de werkgever natuurlijk wel coulant zijn. De werknemer kan de niet-gebruikte vakantiedagen echter niet terugvorderen wegens quarantaineplicht door corona.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden