Overzicht

Nieuws

Chronologisch overzicht van voor werkgevers relevante nieuwsberichten. In het overzicht zijn ook de persberichten van AWVN opgenomen.
U kunt zich ook gratis abonneren op de verschillende nieuwsbrieven van AWVN.

RSS
02 oktober 2023
RTB ontheemden uit Oekraïne tot 4 maart 2025 verlengd

Ontheemden uit Oekraïne die onder de Richtlijn Tijdelijke bescherming (RTB) vallen, mogen tot 4 maart 2025 in loondienst werken vanwege de verlenging van de richtlijn.

grensoverschrijdende arbeid
Ruud Blaakman
29 september 2023
WNT: algemene bezoldigingsmaximum 2024

Het algemeen bezoldigingsmaximum 2024 in het kader van de WNT (Wet normering topinkomens) is vastgesteld op € 233.000.

Rebecca Ramakers
27 september 2023
‘Wet werken waar je wilt’ verworpen door Eerste Kamer

Het initiatiefwetsvoorstel voor de Wet werken waar je wilt is op 26 september 2023 verworpen door de Eerste Kamer.

Jan Mathies
Jan Mathies
19 september 2023
Prinsjesdag 2023; Rijksbegroting 2024

Op Prinsjesdag (19 september 2023) maakt de regering de Rijksbegroting voor 2024 bekend. Op deze pagina zet AWVN de belangrijkste kabinetsvoorstellen voor komend jaar op een rij en brengen we de gevolgen voor werkgevend Nederland in kaart. 

18 september 2023
Jong AWVN met minister Van Gennip in gesprek over jongeren op de arbeidsmarkt

Welke impact hebben werk en de aanstaande arbeidsmarktplannen op jongeren? Vertegenwoordigers van het SER Jongerenplatform gingen hier begin september over in gesprek met Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Namens Jong AWVN was Ruben Smit aanwezig.

15 september 2023
Maandbericht loonontwikkeling augustus 2023

Wat is de loonontwikkeling en hoe staat het met de loonafspraken? Elke maand bijgewerkt. Bekijk het AWVN maandbericht nu.

Jannes van der Velde
08 september 2023
Mag een derdelander uit Oekraïne nu nog werken?

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 2 september 2023 besloten de beëindiging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor derdelanders op 4 september te bevriezen. De voorlopige bevriezing heeft ook gevolgen voor Oekraïners die in Nederland arbeid in loondienst verrichten. 

07 september 2023
Publieke premies voor WGA en Ziektewet 2024 dalen

De publieke premies voor zowel de arbeidsongeschiktheidsverzekering als de Ziektewet dalen in 2024.

Jan Mathies
Jan Mathies
02 augustus 2023
Tijdelijke bescherming derdelanders uit Oekraïne eindigt 4 september

Vanaf 4 september 2023 vallen zogeheten derdelanders uit Oekraïne niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming. Werkgevers die deze vluchtelingen in dienst hebben, moeten controleren of voor het voor hen nog is toegestaan om vanaf 4 september te werken in Nederland.

grensoverschrijdende arbeid
Ruud Blaakman
13 juli 2023
Internetconsultatie over verlenging IOW

Het kabinet stelt voor de IOW te verlengen met nog eens vier jaar. Het concept voor het wetsvoorstel is voor internetconsultatie aangeboden.

Jan Mathies
Jan Mathies
13 juli 2023
Start vereenvoudiging verlofstelsel

De vereenvoudiging van het verlofstelsel (WAZO) is van start gegaan. De eerste voorstellen zijn van administratieve aard.

vakantiedagen
Maaike Hilhorst
11 juli 2023
Internetconsultatie wijziging Besluit IKV

Sinds vandaag is de internetconsultatie opengesteld voor ′besluit houdende wijziging van het Besluit van 26 maart 2021, houdende wijziging van het Besluit SUWI en Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de definiëring van de inkomstenverhouding'.

Jan Mathies
Jan Mathies
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden