Overzicht

Nieuws

Chronologisch overzicht van voor werkgevers relevante nieuwsberichten. In het overzicht zijn ook de persberichten van AWVN opgenomen.

AWVN is ook zelf geregeld in het nieuws. Iedere 14 dagen plaatsen we een beknopt overzicht van de onderwerpen waarmee we in de media zijn gekomen. AWVN in de media

RSS
13 juni 2024
Al 31 plannen gepubliceerd voor nieuwe pensioenregelingen

Er zijn al 31 transitieplannen gepubliceerd in het kader van het nieuwe pensioenstelsel. Bijna alle plannen zijn gebaseerd op het uitgangspunt van solidariteit tussen deelnemers. De premies zijn gelijk aan de premies van de oude regelingen.

Jannes van der Velde
11 juni 2024
Werkgeversvoorman: ‘AI helpt bij oplossen krapte’

AWVN-jaarcongres 2024. AI kan helpen bij het oplossen van de arbeidsmarktkrapte. Nieuwe technologische mogelijkheden kunnen al op korte termijn medewerkers ondersteunen en taken overnemen. Wel dient HR nauw aangesloten te zijn bij de invoering van AI.

Jannes van der Velde
31 mei 2024
‘Zorg dat iedereen blijft aangehaakt bij het gebruik van AI’

De wereld van werk verandert continu. De arbeidsmarkt moet daarom flexibel omgaan met veranderingen die het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) met zich meebrengt.

AWVN
Redactie AWVN
30 mei 2024
Nieuwe regels voor werken met stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting

Sinds afgelopen week is een nieuwe wetswijziging van kracht met nieuwe regels voor werken met stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting. Dat zijn stoffen die risico’s hebben voor werkenden als het gaat om hun vruchtbaarheid, zwangerschap en/of de borstvoeding. 

Jan Mathies
Jan Mathies
29 mei 2024
Breng de gevolgen van techniek in kaart: ‘Het heeft vaak onvoorziene bijeffecten’

Kunstmatige intelligentie (AI) is bezig met een indrukwekkende opmars op de werkplek. Welke gevolgen heeft dit voor HR? Volgens Djurre Das, onderzoeker bij het Rathenau Instituut, ligt er een belangrijke rol voor HR-adviseurs om ervoor te zorgen dat werk in een wereld van data en algoritmes eerlijk, mensgericht en veilig blijft.

AWVN
Redactie AWVN
28 mei 2024
AWVN tekent verklaring voor meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt

De Nederlandse arbeidsmarkt is niet voor iedereen even gastvrij. Er staan nog steeds mensen aan de kant die wel willen en kunnen werken. Daar moet verandering in komen. Werkgeversvereniging AWVN heeft daarom op maandag 27 mei samen met ruim 50 bedrijven en organisaties de verklaring ‘Gelijke kansen’ ondertekend.

AWVN
Redactie
27 mei 2024
Update aanpak achterstanden medische keuringen

Minister Van Gennip heeft een voortgangsbrief verstuurd over achterstanden bij medische keuringen bij het UWV. Deze brief gaat in op het effect van genomen en voorgenomen maatregelen.

Jan Mathies
Jan Mathies
22 mei 2024
Personeelsbehoud bij crisis: internetconsultatie

Het wetsvoorstel Personeelsbehoud bij crisis is in internetconsultatie gegaan. Het wetsvoorstel maakt deel uit van het arbeidsmarkthervormingspakket.

Jan Mathies
Jan Mathies
21 mei 2024
Wet toelating terbeschikkingstelling arbeidskrachten uitgesteld

De Wet toelating terbeschikkingstelling arbeidskrachten is uitgesteld, tot naar verwachting 2026.

grensoverschrijdende arbeid
Ruud Blaakman
16 mei 2024
Eerste reactie AWVN op regeerakkoord: ‘Zet in op voorspelbare overheid met duidelijk beleid’

De PVV, VVD, NSC en BBB hebben een hoofdlijnenakkoord gesloten. Het akkoord staat vol met optimistische plannen voor een gezonde economie, minder regeldruk voor bedrijven en een goed vestigingsklimaat. De focus ligt komende periode voornamelijk op de uitvoering. Werkgeversvereniging AWVN hoopt daarbij op een stabiel overheidsbeleid, die de ambities van de politieke partijen kan waarmaken.

AWVN
AWVN
14 mei 2024
Grote meerderheid werkgevers keert vergoeding uit voor woon-werkverkeer en thuiswerken

Nederlandse werkgevers verstrekken op grote schaal vergoedingen voor woon-werkverkeer. Naar schatting 3,35 miljoen werknemers ontvangen gezamenlijk meer dan 2 miljard euro voor deze kosten. Dankzij een hogere fiscale vrijstelling vallen de vergoedingen ook steeds ruimer uit. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding’ van AWVN.

13 mei 2024
Maandbericht loonontwikkeling

Wat is de loonontwikkeling en hoe staat het met de loonafspraken? Elke maand bijgewerkt. Bekijk het AWVN maandbericht nu.

Jannes van der Velde
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden