Overzicht

Nieuws

Chronologisch overzicht van voor werkgevers relevante nieuwsberichten. In het overzicht zijn ook de persberichten van AWVN opgenomen.

AWVN is ook zelf geregeld in het nieuws. Iedere 14 dagen plaatsen we een beknopt overzicht van de onderwerpen waarmee we in de media zijn gekomen. AWVN in de media

RSS
22 februari 2024
Wat werkgevers moeten weten van de nieuwste CPB-ramingen

Samenvatting van de voor werkgevers belangrijkste prognoses in het CEP 2024 (Ramingen CPB, februari 2024).

Mathijs Roodenburg
20 februari 2024
Raad van advies voor De Normaalste Zaak

Om de rol van De Normaalste Zaak en de beweging naar een inclusieve arbeidsmarkt te versnellen, is een raad van advies aangesteld.

AWVN
Redactie AWVN
16 februari 2024
Overeenkomst Nederland – België thuiswerkinrichting biedt niet gevraagde zekerheid

De overeenkomst Nederland – België thuiswerk-/vaste inrichting biedt niet de gevraagde zekerheid.

grensoverschrijdende arbeid
Armand Lahaije
15 februari 2024
Maandbericht loonontwikkeling

Wat is de loonontwikkeling en hoe staat het met de loonafspraken? Elke maand bijgewerkt. Bekijk het AWVN maandbericht nu.

Jannes van der Velde
15 februari 2024
Werkgeversorganisaties: ‘Zet in op bewustwording en cultuur bij bieden van gelijke kansen op de werkvloer’

VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN zijn kritisch op het ‘Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’. In het voorstel ligt teveel de focus op het uitschrijven van procedures en toezicht achteraf, waardoor de wet te bureaucratisch wordt. Volgens de werkgeversorganisaties vraagt het tegengaan van discriminatie om een andere aanpak.

08 februari 2024
Wat kunnen werkgevers leren van het rapport-Van Rijn? Vijf aanbevelingen

Op donderdag 1 februari verscheen het langverwachte rapport van de commissie Van Rijn naar grensoverschrijdend gedrag binnen de publieke omroep. Wat kunnen andere werkgevers hiervan leren? AWVN heeft de belangrijkste aanbevelingen op een rij gezet.

Eefje Brul
Eefje Brul
06 februari 2024
Ministerraad stemt in met verlengen IOW

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met vier jaar verlengen naar de Tweede Kamer te sturen.

Jan Mathies
Jan Mathies
30 januari 2024
Telt ploegentoeslag mee in de toets aan het WML?

Een vraag die veelvuldig aan AWVN gesteld wordt, is of de ploegentoeslag mee mag tellen in de toets aan het WML.

Linda Vedder
30 januari 2024
SER lanceert ‘dataverkenner’ vrouwen in bestuurskamer

De Sociaal-Economische Raad (SER) lanceerde onlangs de ‘SER Dataverkenner’. Hiermee wordt inzicht gegeven in de man-vrouwverhouding in de (sub)top van bedrijven. Ook streefcijfers en plannen van aanpak zijn zichtbaar.

AWVN
Redactie AWVN
26 januari 2024
Werknemers laten jaarlijks 1,5 miljard aan scholingsgeld liggen

AWVN-onderzoek. Werkgevers stellen volop opleidingsbudgetten beschikbaar, maar slechts 55 procent van het totaalbedrag wordt door werknemers benut. Werknemers laten jaarlijks 1,5 miljard aan scholingsgeld liggen

Jannes van der Velde
24 januari 2024
Regeling AWVN-werkgeversbijdrage een jaar verlengd, bedrag omhoog

De AWVN-werkgeversbijdrageregeling is met een jaar verlengd, de bijdrage gaat omhoog.

Monica Wirtz
22 januari 2024
Bonden en werkgevers: samen tot mooie cao-afspraken komen

In Nederland vallen bijna zes miljoen mensen onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Deze afspraken worden gemaakt door vakbonden en werkgeversorganisaties. Zijn zij nog de juiste partijen om deze afspraken te maken? En zetten ze de juiste onderwerpen op de agenda?

AWVN
Redactie AWVN
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden