Functiewaardering zinvol voor kleine organisatie?

Is functiewaardering voor een kleine organisatie zinvol?

De behoefte om aan functiewaardering te doen groeit pas als in de organisatie het aantal medewerkers en het aantal te onderscheiden functies toenemen. Die toename kan er toe leiden dat er, behalve een onduidelijke organisatiestructuur en dito functiehuis, ook moeilijk uitlegbare of onterechte verschillen in beloning ontstaan. En ongelijk loon voor gelijkwaardig werk kan makkelijk tot onrust leiden.

Ingrijpende veranderingen zijn altijd een goed moment om een functiehuis te ontwerpen of een reeds bestaande op een logische manier aan de realiteit aan te passen. Daarbij kan het gaan om groei, een overname of een fusie, maar ook om krimp. Welke functies kunnen worden samengevoegd? Aangepast of misschien wel verdwijnen? En als het bedrijf een nieuwe koers inslaat, is het opportuun om na te denken over de vraag of daarvoor wel de juiste functies in huis zijn.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden