Boetebeding en bestemming

Logo AWVN-werkgeverslijnIn een boetebeding moet u ook de bestemming van de boete vastleggen. Wat mag die bestemming zijn?

 

De werkgever kan met een werknemer een schriftelijk boetebeding overeenkomen. De werknemer is op grond van dat beding een boete verschuldigd, als hij bepaalde voorschriften overtreedt tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst. In het boetebeding moet de hoogte van de boete worden vastgesteld. Daarnaast moet zijn vastgelegd welke voorschriften de werknemer niet mag overtreden. Denk bijvoorbeeld aan de voorschriften in een concurrentie- of relatiebeding of een geheimhoudingsbeding. Verder is het van belang om in het beding nauwkeurig de bestemming van de boete op te nemen.

Bestemming boete: geen voordeel werkgever

De wet schrijft voor dat de boete niet ten voordeel mag strekken van de werkgever zelf of van degene die namens de werkgever de boete oplegt. U kunt vastleggen dat de boetes worden gestort in een door de werkgever beheerde ‘pot’ ten behoeve van de werknemers. Dat kan variëren van de pot van de personeelsvereniging tot een evenementencommissie voor de werknemers of de personeelsbibliotheek. Een goed doel als boetebestemming komt ook voor. Als u het geld in een fonds stort, mogen de boetes niet in mindering worden gebracht op de verplichtingen van de werkgever tegenover dat fonds. In dat geval zou er namelijk sprake kunnen zijn van een persoonlijk voordeel voor de werkgever en de werkgever mag geen voordeel hebben bij de boetes.

Overigens kunt u als werkgever van bovengenoemde regels afwijken als de werknemer een hoger loon ontvangt dan het minimum geldend wettelijk dagloon. De rechter heeft dan wel steeds de bevoegdheid om op verzoek van de werknemer de boete te matigen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden