Functiewaardering afgerond – hoelang ben ik ‘klaar’?

Als de functies in mijn bedrijf eenmaal zijn gewaardeerd, hoelang ben ik dan klaar?

Het verdient aanbeveling bestaande functieprofielen periodiek tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen – bij voorkeur om de twee, drie jaar; als er grote veranderingen plaatsvinden zo snel als mogelijk.

Periodieke herziening van de functieprofielen biedt de mogelijkheid om gericht taken, verantwoordelijkheden of competenties toe te voegen, te schrappen of te wijzigen. Steeds meer bedrijven begeven zich bijvoorbeeld op de internationale markt. In een herzien functieprofiel zou dan kunnen worden opgenomen dat bepaalde functies een goede beheersing van het Engels in woord en geschrift
vereisen.

Onderhoud van de functieprofielen heeft meer voordelen. Een actueel functiehuis:
bespoedigt reorganisaties Het begrip ‘uitwisselbare functies’ speelt een belangrijke rol bij ingrijpende reorganisaties. Een goed onderhouden functiehuis geeft direct inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen functies, en
maakt het mogelijk om in korte tijd de uitwisselbaarheid van functies
objectief en zorgvuldig vast te stellen.
vormt een solide basis voor strategische personeelsplanning Wat is, als u relevante in- en externe ontwikkelingen in ogenschouw neemt, de gewenste personeelsformatie in de nabije toekomst, en hoe verhoudt die zich tot de huidige bezetting?
vereenvoudigt jobcarving Een functie (geschikt) maken voor iemand met een arbeidsbeperking – een passende functie, die een relevante bijdrage levert aan het behalen van bedrijfsdoelstellingen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden