Reorganiseren

Steek vooral veel tijd en aandacht in de voorbereiding. Daarmee voorkomt u problemen, bottlenecks en verwarring later in het proces. Een investering die zich zeker terugverdient!

Lees­wijzer Inhoudsopgave

Bedrijven proberen zo goed mogelijk in te spelen op de kansen en bedreigingen die zich voortdurend aandienen. Als dat niet lukt met de bestaande structuur, kan reorganiseren de beste optie zijn – afslanking van de onderneming, herstructurering van de bedrijfsactiviteiten, verhuizing of (gedeeltelijke) sluiting van de onderneming. Maar een quick fix? Dat is een reorganisatie nooit!
Reorganisaties hebben grote sociale gevolgen: werknemers krijgen andere functieomschrijvingen, moeten een andere (lagere) functie accepteren of verhuizen, en als herplaatsing niet mogelijk is verliezen zij hun baan. Gevoelige zaken, die u zorgvuldig met betrokkenen moet afstemmen. En dat zijn er nogal wat: werknemers, de OR, de raad van commissarissen, aandeelhouders, bonden en het UWV. Daarnaast heeft u te maken met de wet- en regelgeving: die staan borg voor een zorgvuldige gang van zaken, maar maken een reorganisatie complex.

Reorganiseren?

In één dag op de hoogte!

Reorganiseren?

Overweegt u een reorganisatie? Volg dan de eendaagse AWVN-cursus op 10 oktober 2024.

In één dag op de hoogte!

Het reorganisatieproces: voorbereiding, overleg, implementatie

ReorganiserenGa naar de pagina met uitgebreide en gedetailleerde informatie over het reorganisatieproces.

Het reorganisatieproces is te verdelen in drie fases die bij voorkeur na elkaar worden doorlopen, maar die in de praktijk elkaar soms gedeeltelijk zullen overlappen:
• voorbereiding en aankondiging van het besluit
• overleg met werknemersvertegenwoordigers (OR en vakbonden)
• implementatie in de onderneming.

Voorbereidingen voor een succesvolle reorganisatie
Algemene overwegingen om tot een succesvolle reorganisatie te komen – over de verdeling van de verantwoordelijkheden, de communicatie en (het managen van de verwachtingen van) de tijdsduur.
Lees er hier meer over.

Reorganiseren: ontslag van werknemers

ReorganiserenGa naar de pagina met uitgebreide en gedetailleerde informatie over de ontslaglijst.

Hoe stelt u de ontslaglijst vast, hoe werkt het afspiegelingsbeginsel en is het mogelijk om daarvan af te wijken? Wat zijn uitwisselbare functies? Hoe moet u de ontslagvragen onderbouwen? En hoe zit het met opzegtermijnen en opzegverboden? Opzeggen gaat in principe via het UWV, maar zijn er ook andere mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst in geval van een reorganisatie te beëindigen? Wat als de melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing is?
Er is uitgebreide wet- en regelgeving bij ontslag om bedrijfseconomische redenen van toepassing. Verdiep u daarin!

Verschillende reorganisaties, verschillende sociale plannen

ReorganiserenGa naar de pagina met uitgebreide en gedetailleerde informatie over sociale plannen.

In het algemeen geldt dat een sociaal plan wordt opgesteld als een wijziging binnen de onderneming verstrekkende gevolgen heeft voor de werknemers op een of meer van de volgende terreinen: personeelsbezetting ​(vermindering van het aantal arbeidsplaatsen), functie-inhoud ​(vervallen, wijzigen, nieuwe), wijziging standplaats ​(verhuizing van het bedrijf, tewerkstelling bij andere vestiging) en arbeidsvoorwaarden ​(versobering vanuit het oogpunt van kostenreductie).
De vormgeving van het sociaal plan hangt voor een groot deel af van op welke van de bovenstaande terreinen de reorganisatie voor werknemers gevolgen zal hebben.

Sociaal plan: ontwikkelingen in de vergoeding

AWVN-dataportaal, reorganiseren, reorganisaties, sociaal planNet na de invoering van de Wwz, besloten veel vakbonden tijdens onderhandelingen over sociale plannen vast te houden aan de voor de Wwz gehanteerde kantonrechtersformule. Uit onderzoek van AWVN blijkt dat de transitievergoeding sindsdien snel aan terrein heeft gewonnen. De afgelopen jaren zien we een geleidelijke overgang naar sociale plannen gebaseerd op de nieuwe transitievergoeding, veelal met een vermenigvuldigingsfactor. De factor is afhankelijk van de sector en de specifieke omstandigheden waarin het bedrijf zich bevindt.

Het dashboard ontslagvergoedingen in het AWVN-dataportaal geeft inzicht in de afspraken die in sociale plannen zijn gemaakt omtrent de vergoeding voor ontslag.
Daarin vindt u data over onder meer de meest afgesproken ontslagvergoedingsformule per jaar en per bedrijfsgrootte, de gemiddelde correctiefactor per ontslagvergoedingsformule, de maximumvergoeding en de tekenvergoeding. De inzichten zijn gebaseerd op gegevens uit nagenoeg alle sociale plannen in Nederland. De database bevat in totaal bijna 2.500 sociale plannen.

Liever maatwerk? Benchmark sociaal plan

Een sociaal plan is veelal noodzakelijk als een wijziging van de organisatie verstrekkende gevolgen heeft voor medewerkers. Werkgevers willen een sociaal plan afspreken dat goed is voor alle betrokkenen. Kies voor een maatwerk benchmark van AWVN: om het draagvlak te verstevigen, kunt u uw eigen regeling laten benchmarken met andere sociale plannen.

Meer over maatwerk benchmark sociaal plan

Dienstverlening, arbeidsrecht, reorganiseren
Klik op de afbeelding voor een overzicht van de adviesdiensten van AWVN op het gebied van arbeidsrecht.

Brede en intensieve ondersteuning

Dat is wat AWVN u te bieden heeft bij reorganisaties. De adviseurs en advocaten helpen u bij het inrichten van het reorganisatieproces, bij het opstellen van de benodigde plannen en bij de uitvoering daarvan. Zodat u als werkgever zich kunt concentreren op de kern van de reorganisatie: het versterken van uw organisatie. 
Lees wat AWVN voor u kan doen bij een reorganisatietraject

Reorganisaties kunnen een negatieve invloed hebben op motivatie, betrokkenheid en het vertrouwen in de organisatie en het management van de blijvers. De adviseurs arbeidsverhoudingen van AWVN hebben een aanpak ontwikkeld om de negatieve effecten van de reorganisatie te minimaliseren: Verder tijdens en na de reorganisatie.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden