AWVN-dataportaal

AWVN stelt al haar data op één plek beschikbaar aan leden: het AWVN-dataportaal.

 

AWVN-dataportaal
Klik op de afbeelding om direct naar het dataportaal te gaan

De plek waar werkgevers zelf inzichten kunnen opdoen met data van AWVN.
Het AWVN-dataportaal is medio 2022 gelanceerd en bevat exclusieve en pro (benchmark-)dashboards over (actuele) thema’s, zoals arbeidsvoorwaarden en cao’s, mobiliteit, belonen, verzuim, pensioen en sociale plannen.
Ook de cao-dashboards (exclusief) en de AWVN-beloningsmonitor (pro) zijn in het dataportaal geïntegreerd. Het dataportaal wordt continu uitgebreid met nieuwe dashboards.

AWVN-dataportaal

Directe leden: drie gratis licenties voor het AWVN-dataportaal t.w.v. € 750! 
Directe leden hebben recht op maximaal drie gratis licenties (e-mailadressen) voor de exclusieve dashboards. Een extra licentie (e-mailadres) kost € 250 per kalenderjaar. De pro dashboards zijn op abonnementsbasis beschikbaar. Kijk op het dataportaal voor actuele prijzen.

Indirecte leden: € 250 per licentie voor het AWVN-dataportaal
Indirecte leden betalen € 250 per licentie (e-mailadres) per kalenderjaar voor toegang tot de exclusieve dashboards op het dataportaal. De pro dashboards zijn op abonnementsbasis beschikbaar voor indirecte leden. Kijk op het dataportaal voor actuele prijzen.

Pro dashboards: op abonnementsbasis
De pro dashboards zijn op abonnementsbasis beschikbaar voor leden.
• Pro dashboards belonen (salarisindicator, salarisvergelijker, beloningsratio’s)
De pro dashboards belonen zijn alleen voor directe en indirecte leden beschikbaar. De licentieprijs voor 2024 bedraagt € 1.450 exclusief evt. licentiekosten voor toegang tot leden dashboards. Bekijk hier de speciale pagina.

Kijk op het dataportaal voor actuele prijzen.

Overzicht dashboards op het dataportaal

Thema in dataportaal Dashboard Omschrijving Informatie
Arbeidsvoorwaarden Macro-economisch beeld Actuele CPB-ramingen Meer
Arbeidsvoorwaarden Cao-dashboard: looptijd, loonstijging en informatie over onderhandelingen Vergelijking eigen cao met vijf andere cao’s Meer
Arbeidsvoorwaarden FNV-looneis Looneis FNV sinds 2001; afgezet tegen CPB-cijfers contractloonmutatie Meer
Arbeidsvoorwaarden RVU Inzicht in RVU-afspraken sinds 2020 Meer
Belonen Beloning man-vrouw Loonkloof mannen en vrouwen per provincie Meer
Belonen Beloning top-werkvloer Loonkloof top en werkvloer per sector Meer
Belonen Minimumloon NL en EU Actueel en historisch minimumloon Meer
Belonen Functiespecifieke
salarisvergelijking
Vergelijking (per functie) eigen niveau beloning met de markt Meer
Belonen Interne verhoudingen beloning Inzicht in beloningsverhoudingen binnen uw organisatie Meer
Belonen Salarisindicatie Snel inzicht in gangbare beloning per functie Meer
Pensioen Pensioenopbouw Inzicht in franchise, pensioengevend salaris en opbouwpercentage Meer
Pensioen Pensioenpremies Inzicht in de pensioenpremies Meer
Ontslag Ontslagvergoeding Wat is er sinds 2008 in sociale plannen
afgesproken?
Meer
Ontslag Transitievergoeding Op basis van volledig ingevulde berekeningen van de AWVN-rekentool transitievergoeding Meer
Verzuim Ziekteverzuim Wat is het ziekteverzuim sinds 1996? Meer
Competenties Competenties per functie Drie meest gangbare competenties per functie Meer
Mobiliteit Vergoeding Vergoeding voor woon-werkverkeer Meer
Mobiliteit Drempel Kilometerdrempel die werkgevers hanteren Meer
Mobiliteit Kilometergrens Kilometergrens die werkgevers hanteren Meer
Hybride werken Thuiswerkvergoeding Gemiddelde thuiswerkvergoeding Meer


Vragen, feedback?

Heeft u vragen of suggesties voor ons? Laat het ons weten via dataportaalbeheer@awvn.nl of neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn via 070 850 86 05.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden