Arbeidsvoorwaarden

Nu de arbeidsmarktkrapte toeneemt, wordt het belang van een goed arbeidsvoorwaardenpakket alleen maar groter. En bij arbeidsvoorwaarden draait het om meer dan alleen de hoogte van het salaris.

Lees­wijzer Inhoudsopgave

Arbeidsvoorwaarden

Preference

Arbeidsvoorwaarden

Welke arbeidsvoorwaarden uit uw totale pakket vinden uw medewerkers belangrijk en welke vinden zij minder belangrijk? Ontdek het met Preference, een digitale onderzoekstool, die snel inzicht geeft in hoe uw medewerkers de arbeidsvoorwaarden van uw organisatie waarderen. Op basis van deze inzichten kunt u met data onderbouwd beslissingen nemen en dus richting geven aan het arbeidsvoorwaardenproces en HR-beleid.

Groene arbeidsvoorwaarden

Groene arbeidsvoorwaarden

Werkgevers zoeken naar manieren om bestaande arbeidsvoorwaarden te verduurzamen, zonder dat dit (fiscaal) complex wordt of gepaard gaat met hoge kosten. Het verduurzamen van arbeidsvoorwaarden is een nieuwe ontwikkeling. Werkgevers hebben daarom behoefte aan duidelijke kaders om niet voor verrassingen te komen staan.

Op naar een inclusieve cao of avr

Praktijkcases: ANWB en CSU

Op naar een inclusieve cao of avr

Visie en beleid op de inclusieve organisatie moeten geborgd worden in organisatieprocessen- en structuren. Een belangrijk onderdeel is de cao of avr. Inclusieve arbeidsvoorwaarden zijn gelijkwaardige voorwaarden voor alle medewerkers, ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, arbeidsvermogen en seksuele voorkeur.

Streeft u in uw organisatie naar gelijke kansen en wilt u dat terugzien in uw cao? Wij kunnen u ondersteunen met een Inclusiescan: AWVN voert een scan uit om na te gaan hoe inclusief uw cao nu is en hoe deze inclusiever kan. Daarbij kunnen we inspirerende voorbeelden geven van andere organisaties. Ook kunnen onze adviseurs u begeleiden in het proces naar een inclusievere en moderne cao of avr.

Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

Wilt u
• globaal of nauwkeurig uw arbeidsvoorwaarden vergelijken met soortgelijke organisaties in de branche, de regio of geheel Nederland?
• beoogde veranderingen in de arbeidsvoorwaarden doorberekenen op directe en toekomstige effecten?
Dan bent u bij de beloningsexperts van AWVN op het juiste adres!

Arbeidsvoorwaarden zijn het geheel van door de werkgever en werknemer overeengekomen voorwaarden die van kracht zijn als beide partijen een individuele arbeidsovereenkomst of een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) aangaan. Arbeidsvoorwaarden kunnen ook zijn vastgelegd in een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR).

Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; soms ook wordt gesproken van tertiaire en soms zelfs quartaire arbeidsvoorwaarden. Lees meer

Arbeidsvoorwaarden en relatie met bedrijfsdoelstellingen

Lees ook Belonen met een mooi pakketje

Zonder helder arbeidsvoorwaardenbeleid komen arbeidsvoorwaarden tot stand die onderling geen samenhang hebben en onvoldoende bijdragen aan de HR-strategie van de organisatie. Arbeidsvoorwaardenbeleid is dus nodig – om het overleg over arbeidsvoorwaarden richting te geven, om te kunnen focussen op onderwerpen die er voor het bedrijf werkelijk toe doen.

Vragen die bij de ontwikkeling van arbeidsvoorwaardenbeleid naar voren komen zijn:
• welke HR-speerpunten moeten de arbeidsvoorwaarden ondersteunen?
• welk niveau van arbeidsvoorwaarden wil de werkgever hanteren?
• met welke partijen wilt u onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden?

De adviseurs arbeidsvoorwaarden van AWVN helpen bij het ontwikkelen van het arbeidsvoorwaardenbeleid van uw organisatie. Uitgaande van de organisatiedoelstellingen en de HR-strategie, begeleiden zij u bij het bepalen van de belangrijkste uitgangspunten en kerndoelstellingen van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Aangezien draagvlak onder management en medewerkers voor het arbeidsvoorwaardenbeleid cruciaal is, speelt de dialoog met de belangrijkste stakeholders een belangrijke rol.

AWVN-dataportaalIn het AWVN-dataportaal zijn drie dashboards op het gebied van woon-werkverkeervergoedingen beschikbaar:
vergoeding woon-werkverkeer binnen en buiten de Randstad
Dit dashboard toont de gemiddelde kilometervergoeding voor woon-werkverkeer en de drempel binnen en buiten de Randstad weergegeven.
kilometerdrempel voor vergoeding
In hoeverre is in mobiliteitsregelingen een ondergrens (drempel) opgenomen voor het aantal te vergoeden kilometers voor woon-werk? En als er een bepaling is opgenomen: wat is dan de drempel voor de te vergoeden woon-werkkilometers?
kilometergrens vergoeding woon-werkverkeer
In hoeverre is in mobiliteitsregelingen een bovengrens opgenomen voor het aantal te vergoeden kilometers voor woon-werk? En als er een bepaling is opgenomen: wat is dan de bovengrens voor de te vergoeden woon-werkkilometers?

Voorts is in het AWVN-dataportaal het dashboard thuiswerkvergoeding beschikbaar.

De wervingskracht...

...van hybride werken

De wervingskracht...

Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden zijn de werktijden en de plaats waarop de werknemer zijn werkzaamheden uitvoert. In menig sector is sprake van een flinke personeelsschaarste. U wint als werkgever sterk aan aantrekkelijkheid als u hybride werken mogelijk maakt.

Dienstverlening, arbeidsvoorwaarden
Klik op de afbeelding voor een overzicht van de adviesdiensten van AWVN op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Keuzemogelijkheden in arbeidsvoorwaarden

Het aanbieden van keuzemogelijkheden in arbeidsvoorwaarden is een middel om meer individualisering, keuzevrijheid en flexibilisering in het arbeidsvoorwaardenpakket aan te brengen. Veel Nederlandse bedrijven bieden hun werknemers keuzemogelijkheden in arbeidsvoorwaarden aan in de vorm van een cao á la carte (ook wel cafetariamodel genoemd).

Een persoonlijk keuzebudget (PKB) gaat een stap verder. In een persoonlijk keuzebudget zijn diverse arbeidsvoorwaarden samen onder één noemer gebracht. Voorbeelden van bronnen zijn leeftijdsdagen, bovenwettelijke vakantiedagen, eindejaarsuitkering en de vakantietoeslag. Een budget kan worden toegekend in tijd of in geld, en medewerkers bepalen zelf het doel.

AWVN heeft veel ervaring met de ontwikkeling van keuzesystemen en keuzebudgetten en adviseert over alle aspecten, zoals de wenselijkheid, de vorm, de communicatie en de implementatie. Meer weten? Neem contact op uw AWVN-adviseur arbeidsvoorwaarden.

Sectoronderzoek
U bent bezig met vernieuwing van de arbeidsvoorwaarden en op zoek naar voorbeelden van andere organisaties met dezelfde vraagstukken? Met een sectoronderzoek van AWVN krijgt u direct antwoord op de vraag hoe uw organisatie zich verhoudt ten opzichte van de sector. Een sectoronderzoek gaat zowel in op de arbeidsvoorwaardelijke regelingen (beleid) als op de actuele beloningen van werknemers. 

Klantervaringen

‘Fijn dat Preference-scan goed HR-beleid bevestigt’

Klantervaring. Louwman Group wilde graag weten hoe het HR-beleid en de arbeidsvoorwaarden werden ervaren. De Preference-scan van AWVN bood uitkomst.

bpn
Arbeidsvoorwaarden moderniseren voor een hele branche: hoe doe je dat?

Arbeidsvoorwaarden vernieuwen voor één bedrijf is al moeilijk genoeg. Maar wat als je een groot deel van het HR-beleid van 65 werkgevers tegelijk moet professionaliseren? Rachel Heijne, directeur van de Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN), staat voor deze pittige opgave.

BBio steekt met Preference thermometer in organisatie

Welke arbeidsvoorwaarden vinden medewerkers belangrijk? Bij de voorbereidingen op de cao-onderhandelingen gebruikte BBio Preference om dit te ontdekken.

Nestlé: meetbare informatie over voorkeuren arbeidsvoorwaarden

Klantervaring. Nestlé wilde de wensen en voorkeuren van medewerkers omtrent hun arbeidsvoorwaarden niet inschatten, maar meten. Daarvoor werd de preference-tool van AWVN ingezet.

Avebe nog aantrekkelijker werkgever na benchmark arbeidsvoorwaarden

Klantervaring. De zetmeel- en eiwitproducent schakelde AWVN in voor de overstap naar een meer marktconforme cao, om daarmee het aantrekkelijke werkgeverschap te behouden.

NEN: onderzoek voorkeuren van medewerkers voor arbeidsvoorwaarden

Onderzoek van AWVN met de prefence tool naar de voorkeuren van NEN-medewerkers op het gebied van de arbeidsvoorwaarden.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden