Het Nederlandse pensioenstelsel

Logo AWVN-werkgeverslijnHoe zit het Nederlandse pensioenstelsel in elkaar?

 

Veel werkgevers hebben een collectieve pensioenregeling voor hun werknemers. Pensioen is na het salaris, de meest kostbare arbeidsvoorwaarde voor bedrijven. Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers: pensioen van de overheid, aanvullende pensioenopbouw via de werkgever en aanvullende, individuele voorzieningen.

Het eerste onderdeel is de Algemene Ouderdomswet (AOW). Dit is het basisinkomen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Iedereen die in Nederland werkt of woont bouwt AOW op.

Het tweede onderdeel is de opbouw van pensioen via de werkgever. Dit is de aanvullende pensioenregeling – die dus bovenop de AOW-uitkering komt. Deze pensioenregeling wordt voor ongeveer 2/3e gefinancierd door de werkgever en 1/3e door de werknemer, maar dit verschilt per regeling. De pensioenregeling wordt uitgevoerd door een pensioenfonds, verzekeraar of een premiepensioeninstelling.

Het derde onderdeel bestaat uit privévoorzieningen Рaanvullende, individuele voorzieningen. Dit zijn bijvoorbeeld lijfrentes, overlijdensrisicoverzekeringen of spaargeld.

Er wordt tegenwoordig ook wel gesproken van vierde pijler (de eigen woning) is en een vijfde pijler (arbeidscapaciteit / doorwerken).

Het pensioenstelsel gaat veranderen. Naar verwachting treedt op 1 juli 2023 de Wet toekomst pensioenen in werking. De redenen hiervoor zijn het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken en bestaande kwetsbaarheden op te lossen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden